Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Forskningsprojekt

Sedan starten har Svenska artprojektet beviljat ekonomiskt stöd till mer än 60 taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt, som mestadels drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer.

Marin inventering

Svenska artprojektet driver i egen regi en inventering av arterna i den marina miljön längs Sveriges västkust.

 Svenska artprojektets marina inventering

Malaisefälleinventeringen

Svenska artprojektet har gett Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag att inventera svenska insekter, speciellt steklar och tvåvingar. Omkring 80 miljoner insekter har samlats in. Materialet bearbetas nu vid Station Linné, Öland. I maj 2012 hade ungefär hälften av materialet sorterats i systematiska grupper för vidare behandling.

 Svenska malaisefälleprojektet
Sidan uppdaterad: 2012-08-27.