Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Inventering

Inventering i rinnande vattenSvenska artprojektet stödjer på olika sätt inventeringsarbete för att dokumentera den svenska floran och faunan.

Inventeringsarbete ingår ofta som en mindre del i de taxonomiska forskningsprojekt som stöds av Svenska artprojektet.

Svenska artprojektet har också stött eller själv drivit riktade inventeringsinsatser av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer. De två största inventeringarna med finansiering från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet.

Marin inventering

Svenska artprojektet drev under åren 2006-2009 i egen regi en inventering av arterna i den marina miljön längs Sveriges västkust.

 Svenska artprojektets marina inventering

Malaisefälleinventeringen

Svenska Malaisefälleprojektet är en storskalig inventering av insekter (särskilt steklar och tvåvingar), som drivs av Station Linné i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och med huvudfinansiering från Svenska artprojektet.

 Svenska malaisefälleprojektet

Kontakt

Har du idéer om inventeringar som kan öka kunskapen om dåligt kända organismgrupper är du välkommen att höra av dig till forskningssekreterare Rikard Sundin, rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-11-25. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se