Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Marin inventering

En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan – men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför har Svenska artprojektet storsatsat på en omfattande fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet.

Inventeringen startade 2006 och avslutades 2009. Målet har framför allt varit att kartlägga de bottenlevande djuren i havet. Vi har även återbesökt ett femtiotal lokaler som undersöktes på 1920- och 30-talen i den s.k. Jägerskiöldska inventeringen. Detta för att kunna jämföra dagens mångfald med den dåtida. Huvuddelen av det insamlade materialet finns på Göteborgs naturhistoriska museum (GNM), tillsammans med Jägerskiölds material. Arbete pågår med att analysera hur den marina mångfalden förändrats under de senaste 80 åren. Inventeringsresultaten har redan kommit till användning i länsstyrelsernas arbete med skydd av havsområden.

Totalt har vi under inventeringen hittat ca 1 200 arter, varav 75 är nya för landet (inkl. 29 nya för vetenskapen). Undersökningen har omfattat merparten av alla större djur som syns för blotta ögat samt de encelliga skalamöborna.

Inventeringsarbete 2006     Inventeringsarbete 2006
Inventeringsarbete 2006. Foto: Anna Karlsson.

 
Sidan uppdaterad: 2013-09-25. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se