Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Nationalnyckeln

I det populärvetenskapliga bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga växter, svampar och djur.

Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs hur och var våra arter lever.

Genom Nationalnyckeln vill vi öka intresset för och kunskapen om Sveriges biologiska mångfald. Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen ger naturintresserade en unik möjlighet att lära känna arterna i vår rika natur. För de flesta av våra arter finns idag ingen bestämningslitteratur på svenska och i många fall saknas litteratur helt och hållet. Kunskapen om arterna har därför ofta varit reserverad för specialister.

Den första volymen, Dagfjärilar belönades med Svenska Publishing-priset och nominerades till Augustpriset. 

Nationalnyckeln (nytt fönster)

 Nationalnyckeln 

Kontakt

Cecilia Nordström
cecilia.nordstrom@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-09-12.