Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Inkomna yttranden till landsbygdsdepartementet

På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren 2012. Det fanns en möjlighet att kommentera förslaget fram till 1 augusti 2012.

I listan nedan finns yttranden om utredningen som inkommit till Landsbygdsdepartementet.

 Calluna AB, Askling, John
CBM
 Entomologiska Föreningen Östergötland
 ESV
 Formas
 Göteborgs universitet, Biologi och Miljövetenskap
 Havs- och vattenmyndigheten
 Herbarium UME
 KSLA
 Lunds Botaniska Förening
 Lunds universitet, Biologiska museet
 NAMSA
 Naturhistoriska riksmuseet
 Naturskyddsföreningen
 Naturvårdsverket
 Richard Holmqvist (Miljöpartiet Falun)
 SLU, Artdatabanken, Bodegård, Johan
 SMF
 SMHI
 Station Linné
 Statskontoret
 Stockholms universitet 
 Svenska Botaniska Föreningen
 Svenska systematikföreningen
 Sveriges Entomologiska Förening
 Sveriges lantbruksuniversitet SLU
 Sveriges Ornitologiska Förening
 Sveriges virtuella herbarium
 The South African society for Systematic Biology and The South African Biosystematics Initiative
Torleif Ingelög
 Uppsala universitet
 Uppsala universitet, Evolutionsmuseet
 Världsnaturfonden WWF
 Västra Götalandsregionen, Västarvet och Göteborgs Naturhistoriska museum

Dessutom finns ytterligare över 130 inlagor i ärendet som tillställts departementet, och som registreras med egna diarienummer. Dessa presenteras här grupperade i sex pdf-filer. I ärendeförteckningen finns alla avsändarna listade. För frågor om diarieförda yttranden hänvisas till registrator@rural.ministry.se 

 Ärendeförteckning
 Dnr. 1646-1749
 Dnr. 1751-1851
 Dnr. 1852-1995
 Dnr. 2018-2101
 Dnr. 2102-2251
 Dnr. 2314

De som ville kunde på Nationalnyckelns hemsida under sommaren uttrycka sina reaktioner om utredningens förslag om neddragningar av det årliga anslaget till Svenska artprojektet. Man fick in ett stort antal underskrifter och synpunkter. Nedan finns en länk till en sammanställning av de kommentarer som kommit in samt antalet personer som skrivit på. Synpunkterna ska inte uppfattas som SLU:s ståndpunkt och eftersom SLU kommit fram till att hanteringen av en protestlista inte var förenlig med myndighetsrollen kommer sammanställningen av synpunkterna och listan inte att vidarebefordras till departementet.

 Sammanställning av kommentarer

 
Sidan uppdaterad: 2012-09-05.