Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Mål för Svenska artprojektet

Målen för Svenska artprojektets vetenskapliga del är att:

  1. Alla flercelliga arter i Sverige är kända och beskrivna.
  2. Vetenskapliga namn över alla taxa finns tillgängliga i en digital dynamisk databas.
  3. Bestämningsnycklar till artnivå finns tillgängliga för alla organismgrupper.

Vad menar vi med det?

”Alla flercelliga arter” ska tolkas som att alla organismgrupper har eftersökts och bearbetats under de senaste decennierna i en sådan grad att den absoluta majoriteten av arterna som förekommer i landet är kända och beskrivna.

Detta betyder att alla organismgrupper är taxonomiskt väl kända, eventuellt med undantag för något systematiskt svårt släkte eller artgrupp. Väl känd innebär att endast enstaka arter nya för landet kan väntas vid noggrannare inventering, vid ytterligare revision eller som immigranter. Referenser till adekvat litteratur finns tillgänglig på ArtDatabankens hemsida och publikationerna är tillgängliga i offentliga forskningsbibliotek i Sverige.

Bestämningsnycklar som täcker minst 95 % av gruppens kända arter i Sverige ska finnas på engelska, svenska, danska eller norska. Gruppens alla arter ska finnas i ArtDatabankens taxonomiska databas som är öppet tillgänglig på Internet. Bestämningsnycklar ska finnas tillgängliga i analog och/eller digital form. Med tillgänglig menas att man via ArtDatabankens hemsida kan hitta alla bestämningsnycklar direkt eller i form av referens till publikation.

En enskild organismgrupp är färdigbearbetad när ovanstående kriterier för hela projektet är uppfyllda för gruppen.
Sidan uppdaterad: 2013-09-11. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se