Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Styrgrupp

Svenska artprojektets styrgrupp är forum för övergripande diskussioner och beslut.

Ledamöter
Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Mariann Eriksson, WWF
Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, SLU (ordf.)
Mari Källersjö, Göteborgs botaniska trädgård
Ellen Larsson, Herbarium GB, Göteborgs universitet
Fredrik Ronquist, Naturhistoriska riksmuseet
Ingrid Salvesen, norska Artsprosjektet, Artsdatabanken (suppl. Ingrid Ertshus Mathisen)
Thomas Strid, Huddinge kommun

Adjungerade
Maria Rolf, ArtDatabanken, SLU
Rikard Sundin, ArtDatabanken, SLU (sekr.)

Kontakt

Rikard Sundin, forskningssekreterare
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-04-16. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se