Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Styrgrupp

Svenska artprojektets styrgrupp är forum för övergripande diskussioner och beslut.

Ledamöter
Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Mariann Eriksson, WWF
Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, SLU (ordf.)
Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet
Ellen Larsson, Herbarium GB, Göteborgs universitet
Ingrid Salvesen, norska Artsprosjektet, Artsdatabanken (suppl. Ingrid Ertshus Mathisen)
Thomas Strid, Huddinge kommun

Adjungerade
Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken, SLU
Rikard Sundin, ArtDatabanken, SLU (sekr.)

Kontakt

Rikard Sundin, forskningssekreterare
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2015-03-23. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se