Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Vetenskaplig kommitté

Ledamöter 2013

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté granskar ansökningar om taxonomisk forskning i de årliga utlysningarna av medel till forskning och inventeringar

Ulf Gärdenfors (ArtDatabanken, ordförande)
Danny Eibye-Jacobsen
(Statens naturhistoriske museum, Köpenhamn)
Henrik Enghoff
(Statens naturhistoriske museum, Köpenhamn)
Ulf Jondelius
(Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm)
Karl-Henrik Larsson
(Naturhistorisk museum, Oslo)
Leena Myllys
 (Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors)
Gunilla Ståhls-Mäkelä (Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors)

Tjänstlediga 2013

Christer Erséus (Göteborgs universitet)
Christer Hansson (Lunds universitet)
Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm)
Mats Wedin (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm)

Kontakt

Rikard Sundin, sekreterare i vetenskapliga kommittén
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2013-09-09. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se