Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Vetenskaplig kommitté

Ledamöter 2014

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté granskar ansökningar om taxonomisk forskning i de årliga utlysningarna av medel till forskning och inventeringar

Per Alström (ArtDatabanken, ordförande)
Danny Eibye-Jacobsen
(Statens naturhistoriske museum, Köpenhamn)
Henrik Enghoff
(Statens naturhistoriske museum, Köpenhamn)
Karen Hansen
(Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm)
Christer Hansson
(Lunds universitet)
Leena Myllys
 (Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors)

Tjänstlediga 2014

Christer Erséus (Göteborgs universitet)
Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm)
Mats Wedin (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm)

Kontakt

Rikard Sundin, sekreterare i vetenskapliga kommittén
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2015-03-18. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se