Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Resultat

Tusentals nya arter upptäckta

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet stött har hittills (2002-2011) lett till att ca 2 400 arter nya för landet har upptäckts, varav ca 900 arter är helt nya för vetenskapen.

Många nya arter återstår fortfarande att upptäcka, och arbetet med att formellt beskriva alla de för vetenskapen nya arterna pågår för fullt. Forskningsresultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, oftast på engelska, och nya forskningsrön arbetas även in i Nationalnyckeln.

Bestämningsnycklar för grupper som inte presenteras i detalj i Nationalnyckeln kommer så långt som möjligt att publiceras på Svenska artprojektets hemsida. Inventeringsfynden läggs in i Artportalen eller de naturhistoriska museernas offentliga databaser.

Läs gärna vår rapport från Svenska artprojektets första tio år (ladda ned pdf här).

Antal arter nya för Sverige, inklusive nya för vetenskapen

Diagrammet visar antalet nya arter som hittats i Sverige inom Svenska artprojektet 2002-2011.

 Diagram nya arter Svenska artprojektet 2002-2011
Sidan uppdaterad: 2013-09-17. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se