Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Biologiska samlingar

Svenska artprojektet ger ekonomiskt stöd till biologiska samlingar, t.ex. till digitalisering av information om djur, svampar och växter som finns samlade i landets naturhistoriska museer.

Ett stort problem för den svenska naturvården och förvaltningen av biologisk mångfald har varit att få fram information om var arterna finns och har funnits. Ett viktigt syfte med Svenska artprojektet är att göra sådana data lätt tillgängliga.

Svenska artprojektets museistöd används till stor del för att datalägga information om biologiska samlingar. Informationen om var arter hittats blir på så vis tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

Svenska artprojektet bidrar också till uppbyggnaden av ett gemensamt nationellt system (DINA), för att söka information om alla djur, svampar och växter i landets biologiska samlingar.

     
(T.v.) Sveriges naturhistoriska museer hyser många värdefulla samlingar, vilka utgör en guldgruva för framtida forskare och naturvårdare. Foto: Carola Azurduy Högström.

(T.h.) I projektet Sveriges virtuella herbarium samarbetar de största naturhistoriska museerna för att datalägga samlingar av växter och svampar. Foto: Patrik Frödén. 

ArtDatabanken deltar även i utvecklingen av Svenska Lifewatch (SLW), en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. SLW kommer att göra det möjligt att samtidigt söka information från t. ex. DINA-systemets databaser och från observationsdatabaser såsom Artportalen. Det blir också möjligt att använda dessa data för analyser genom den s.k. Analysportalen.

Information till museer som vill söka anslag

 Att söka museianslag

Externa länkar

 DINA-projektet (på engelska)

Skåp på Göteborgs naturhistoriska museum

Det unika materialet från Jägerskiölds marina expeditioner förvaras på Göteborgs naturhistoriska museum. Det har digitaliserats med hjälp av ekonomiskt stöd från Svenska artprojektet och finns nu tillgängligt via Artportalen. Foto: Kennet Lundin.

Kontakt

Rikard Sundin
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2013-09-17. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se