Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Utlysning 2013

ArtDatabanken utlyser regelbundet medel för stöd till skötsel, digitalisering och utveckling av biologiska samlingar i Sverige. Denna sida innehåller information om den aktuella eller senaste aktuella utlysningen.

Ansökningsomgången gällande stöd till biologiska samlingar för 2014-2016 är stängd, sista ansökningsdag var 5 april 2013. Nedanstående text är den senast aktuella utlysningstexten. Nästa utlysning kommer preliminärt att göras under 2016.

Medel för perioden 2014-2016 utlyses härmed. Till följd av nedskärningen av museistödet från budgetåret 2013 och att ingångna kontrakt för 2011-2013 inte kommer att brytas finns prelimininärt totalt ca 38 miljoner kronor tillgängliga att söka för perioden 2014-2016 (inklusive akutbidrag). Detta förutsätter dock att regeringen inte ytterligare skär ned på anslaget till Svenska artprojektet.

Den minskade budgetramen kommer att göra att prioriteringarna inom stödet kommer att bli ännu hårdare än i tidigare utlysningar. De verksamheter som i första hand kommer att prioriteras är följande:

  • Digitalisering och koordinatsättning.
  • Koordinatsättning av redan digitaliserade data och migrering till DINA.
  • Omhändertagande/artbestämning av material från artprojektet eller andra forsknings- och inventeringsprojekt.
  • Taxonomisk kompetens (intendenttjänster).

Som vanligt kommer nordiskt material av dåligt kända organismgrupper att prioriteras.

Sista ansökningsdag är 5 april 2013. Besked om preliminär medelstilldelning kommer att lämnas senast den 27 maj 2013 (med reservation för eventuella förändringar på grund av förändrade statsanslag).

Läs mer

Anslag för biologiska samlingar

Ladda ned

 Blankett för ansökan (ej aktuell)

Kontakt

Har du frågor kring ansökningsförfarandet kan du vända dig till forskningssekreterare
Rikard Sundin, 018-67 25 74, rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2013-09-17. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se