Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Workshopar

Workshopar med internationella experter är ett bra sätt att öka kunskapen om dåligt kända grupper, där kompetens helt eller delvis saknas inom landet.

Workshop om meiofauna 2007

Därför arrangerade Svenska artprojektet 2007 en workshop om de allra minsta djuren som lever mellan sandkorn, meiofaunan. Tolv experter från sju länder hittade under två veckor 157 nya arter för Sverige, varav 27 var nya för vetenskapen. Det motsvarar en ökning av antalet kända djurarter i svenska havsområden med dryga tre procent. Experterna undervisade också på en forskarskolekurs för att stimulera intresset för meiofauna bland doktorander under utbildning.

Övriga workshopar

Workshopar har också hållits om steklar, tvåvingar, sporsäckssvampar, marin makrofauna och maskmollusker.


 

Ladda ned

 Sammanställning av resultaten från meiofaunaworkshopen (Willems et al. 2009) (på engelska)

Kontakt

Har du idéer om workshops som kan öka kunskapen om dåligt kända organismgrupper är du välkommen att höra av dig till forskningssekreterare Rikard Sundin, rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2012-08-27.