Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Sök art- och miljödata


Fynd av arter

Fynd av arter är uppgifter om var och när en art har observerats samt övrig information kopplad till fyndet.

Vilka arter? Nås via Övrigt
Svenska flercelliga arter. Artportalen
Manuella uttag
All data är inte inlagd i Artportalen men kan fås via manuella uttag.
Stormusslor i sjöar och vattendrag i Sverige Musselportalen Musselportalen används främst inom miljöövervakningen.
Skyddsvärda träd i Sverige Trädportalen Trädportalen används främst inom miljöövervakningen.

Fakta om arter

Fakta om rödlistade och invasiva arter t ex utbredning, kännetecken och levnadssätt

Vilka arter? Nås via Övrigt
Svenska rödlistade arter Artfakta Via Artfakta nås även artfaktabladen som finns för alla rödlistade arter.
Invasiva arter Nobanis Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra Europa.

Namn & släktskap

Vilka arter? Nås via Övrigt
Över 95% av alla svenska flercelliga arter Dyntaxa I Dyntaxa finns information om en arts svenska och vetenskapliga namn, namnhistorik, synonymer samt hur arten är klassificerad.

 

LifeWatch tillgängliggör data om biologisk mångfald

Genom Svenska LifeWatch blir data från Artportalen och andra databaser tillgängligt genom samma infrastruktur. Det enklaste sättet att nå alla data som LifeWatch erbjuder är via Analysportalen. Du kan också använda våra webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder våra tjänster.

Externa länkar

På artkoll.se kan du läsa mer om projektet Samverkan om artdata som drivs av länsstyrelsen, Artdatabanken och SLU. Projektet arbetar för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet och för att bevara biologisk mångfald.

Samverkan om artdata

Sidan uppdaterad: 2015-04-24. Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se