Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Inloggning och behörighet

Inloggning i olika system

Syftet med inloggning är i första hand att kunna hantera uppgifter om vem som uppdaterat informationen, men krav på inloggning ger också ökade möjligheter att skydda känslig information och förhindra skadegörelse.

  • Artportalen, Trädportalen och Musselportalen har alla intresserade möjlighet att själva registrera användarkonton
  • För att få ett användarkonto i Dyntaxa och EVA (Expertverktyg för artfakta) måste man kontakta respektive systemansvarig.

Ett användarkonto för alla ArtDatabankens system

Just nu pågår ett arbete med att successivt ansluta ArtDatabankens samtliga system, som kräver inloggning, till ett helt nytt användarhanteringssystem. Det nya systemet kommer att medföra att en användare endast behöver ett användarkonto för att logga in i samtliga system. Användaren kommer att tilldelas olika roller och med hjälp av dessa kan systemen sedan automatiskt anpassa sig till användarens arbetsuppgifter och ge användaren tillgång till just den information som rollens befogenheter medger. 

Roller och rättigheter

Till varje användarkonto kan ett antal roller tilldelas. Varje roll ger användaren specifika rättigheter i olika system. Rollerna medför också vissa skyldigheter och krav på ansvarsfullt beteende. Alla nya användare tilldelas initialt rollen ”Privatperson”, som automatiskt medför en mängd grundläggande rättigheter i flera av ArtDatabankens olika system. Generellt omfattar dessa rättigheter hantering av egna data och möjlighet att skriva kommentarer till bilder mm. I Artportalen får en användare i egenskap av Privatperson rätt att rapportera fynd och redigera sina egna rapporter.

Länsstyrelser och kommuner får möjlighet att tilldela roller 

Inom en snar framtid kommer det att bli möjligt för ansvariga tjänstemän på länsstyrelser och kommuner att själva få tilldela och administrera sina anställdas roller i ArtDatabankens system. Exempelvis kan det handla om att ge en medarbetare som ansvarar för naturskydd åtkomst till skyddade observationer inom det egna länet. I dagsläget måste någon på ArtDatabanken tilldela en viss användare personliga rättigheter till åtkomst av data i t.ex. någon av artportalerna.

Kontakt

Marit Persson
marit.persson@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-12-16. Sidansvarig: ingrid.andersson@slu.se