Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Översikt ArtDatabankens data & webbverktyg


Fynd av arter

Fynd av arter är uppgifter om var och när en art har observerats samt övrig information kopplad till fyndet.

Vilka arter?  Nås via Övrigt
Svenska flercelliga arter.  Artportalen 
 Manuella uttag
All data är inte inlagd i Artportalen men kan fås via manuella uttag.
Stormusslor i sjöar och vattendrag i Sverige  Musselportalen Musselportalen används främst inom miljöövervakningen.
Skyddsvärda träd i Sverige  Trädportalen Trädportalen används främst inom miljöövervakningen.

Fakta om arter

Fakta om arter är t.ex. utbredning, kännetecken, levnadssätt och rödlistningsinformation.

Vilka arter? Nås via Övrigt
Svenska rödlistade arter  Artfakta Via Artfakta nås även artfaktabladen som finns för alla rödlistade arter.
Urval av svenska arter  Nationalnyckeln Informationen finns endast tillgänglig i bokform. Bokverket är under produktion.

Namn & släktskap

Vilka arter? Nås via Övrigt
Över 95% av alla svenska flercelliga arter  Dyntaxa I Dyntaxa finns information om en arts svenska och vetenskapliga namn, namnhistorik, synonymer samt hur arten är klassificerad.

Externa länkar

På artkoll.se kan du läsa mer om projektet Samverkan om artdata som drivs av länsstyrelsen, Artdatabanken och SLU. Projektet arbetar för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet och för att bevara biologisk mångfald.

 Samverkan om artdata

Sidan uppdaterad: 2014-11-13. Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se