Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Artfakta - rödlistade arter

I Artfakta - rödlistade arter finns information om alla rödlistade arter:

  • Rödlistningsinformation, d.v.s. kategorier, kriterier och övrig dokumentation.
  • Utbredningskarta
  • Vetenskapligt och svenskt namn samt släktträd.
  • Artfaktablad i pdf-format med artbeskrivning, utbredning och status, ekologi, hot och åtgärder.
  • I många fall finns även bild på arten.

   

 

Relaterade sidor

 Om rödlistan

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se
Sidan uppdaterad: 2011-10-05.