En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Kontakt

Postadress

Centrum för biologisk mångfald, CBM
Box 7016
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning
Ulls gränd 1
756 51 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning + referens 
Box 7090
750 07 Uppsala

Personal

 Anställda

Telefon

Växel SLU: 018-67 10 00
Föreståndare Tuija Hilding-Rydevik: 018-67 27 68
Ställföreträdande föreståndare Torbjörn Ebenhard: 018-67 22 68
Redaktör för Biodiverse/kommunikatör Annika Borg: 018-67 12 12
Institutionsadministratör Margareta Lurén: 018-67 13 93

Fax

018-67 34 80

E-post för officiella ärenden (remisser o dyl.)

cbm@slu.se

E-post till enskilda medarbetare

fornamn.efternamn@slu.se

Publikationer

cbm-publikationer@slu.se
eller Annika Borg, tel: 018-67 12 12.

Biodiverse

biodiverse@slu.se
www.biodiverse.se

Hemsida

cbm-webmaster@slu.se

 
Sidan uppdaterad: 2015-08-05. Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen