En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Kontakt

Postadress

CBM
Box 7007
750 07 UPPSALA

Besöks- och leveransadress

Bäcklösavägen 10
756 51 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning + referens 
Box 7090
750 07 Uppsala

Personal

 Anställda

Telefon

018-67 10 00 (växel)
018-67 27 68 (Föreståndare Tuija Hilding-Rydevik)
018-67 12 12 (Redaktör Biodiverse/ Informatör Hanna Eliasson)
018-67 13 93 (Institutionsadministratör Margareta Lurén)

Fax

018-67 34 80

E-post för officiella ärenden (remisser o dyl.)

cbm@slu.se

E-post till enskilda medarbetare

fornamn.efternamn@slu.se

Publikationer

cbm-publikationer@slu.se
eller Margareta Lurén, tel. 018-67 13 93

Biodiverse

biodiverse@slu.se
www.biodiverse.se

Hemsida

cbm-webmaster@slu.se

 

Hitta hit

Sveriges Lantbruksuniversitet, Bäcklösavägen 8, Valsätra-Ultuna, Uppsala, Sweden

Sidan uppdaterad: 2013-06-25. Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen