En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Program

Preliminärt program
 Program för utskrift >

ONSDAG 19 SEPTEMBER

8:00 Registrering, kaffe
9:00 Invigning. Urban Emanuelsson, CBM
Nils Posse, Växjö kommun
9:30 Introduktionsföreläsning
10:00 Bensträckare
10:15 Parallella workshops. Se enskilda program
 

Framtids-verkstad

INSTÄLLD

Från forskning till praktik Biologisk mångfald och mångfalds-konventionen i Sverige Kunskapsöverföring - att lära ut och lära in
 

2:1 
Samarbete och gemensamt lärande
Statskonsulent Magnus Ljung, SLU Skara

3:1 
Mångfaldskonventionen Från Rio till idag – vad gör vi nu?
Jan Terstad, ArtDatabanken, SLU

4:1
Djurparkernas betydelse för bevarande av biologisk mångfald

Claes Andrén, Nordens Ark

11:00

2:2 
Var produceras användbar forskningsinformation?

Clas Fries,Skogsstyrelsen

3:2 
Aktuellt myndighetsarbete kopplat till Mångfaldskonventionen
Börje Alriksson,Miljödepartementet

4:2
Museernas roll: att levandegöra biologisk mångfald
Anders Boulogner,Evolutionsmuseet, Uppsala

11:40 Lunch med postervisning
13:00  

2:3 
Forskningsfinansiärens perspektiv 
Anna-Karin Engvall,MISTRA

3:3
Hur kan MA (Millennium Ecosystem Assessment) användas i Sverige?

Fredrik Moberg,Albaeco

4:3
Att föra samisk naturkännedom vidare till barn
Kerstin Pittsa-Omma, Sameskolstyrelsen & 
Gudrun Kuhmunen, samiska förskolan i Skierri

13:50 2:4 
Miljöanalys som en länk mellan forskning och praktik
Anders Glimskär, SLU

3:4
Hur genomför Sverige Mångfaldskonventionen?
Anki Weibull,Naturvårdsverket

4:4
Djurparkernas roll i forskning, utbildning och naturvård

Mats Höggren, 
Kolmårdens djurpark

14:40

2:5
"Se till att vi blir bekanta"
Gemensamt lärande mellan forskare och praktiker

Anders Esselin, 
länsstyrelsen i Västerbotten

3:5
Mångfaldskonventionen mot år 2010 – information och europeiska åtgärder

Tor-Björn Larsson,European Environment Agency (EEA) (Prel.)

4:5
Att använda naturen som mötesplats

Anna Hadders, museiekolog vidRegionmuseet i Kristianstad

15:20 Kaffe med postervisning
16:00   2:6
Diskussion & syntes 
2:7
Diskussion & syntes
2:8
Diskussion & syntes
18:00 Konferensmiddag

TORSDAG 20 SEPTEMBER

8:00

 

Exkursioner
  Linné i tiden Tätortsnära natur I stormens spår
12:00 Lunch
13:00 Sammanfattning och syntes
14:30 Kaffe
15:00 Slut
 
Sidan uppdaterad: 2011-11-04.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen