En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Seminarier

Seminarier onsdag

Fyra parallella seminariespår löper genom årets konferens. Antalet platser är begränsat. Välj därför tre rangordnade alternativ.

Preliminärt program:

FRAMTIDSVERKSTAD HELDAG KL 9–17

INSTÄLLD

FRÅN FORSKNING TILL PRAKTIK KL 10–17

Gapet mellan vetenskapssamhället och allmänhet kan ibland kännas oöverbryggbart och väcka frustration. Hur ska forskarna bäst förklara sina rön så att de tillämpas av praktiker? Vilka verktyg används idag? Vilka är problemen?

Föredragshållare: 
Anders Glimskär, SLU
Magnus Ljung, SLU omvärld i Skara
Anders Esselin, länsstyrelsen i Västerbotten
Clas FriesSkogsstyrelsen
Anna-Karin Engvall, Kommunikationsansvarig, MISTRA

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
MÅNGFALDSKONVENTIONEN I SVERIGE KL 10–17

I Sverige styrs miljö- och naturvårdsarbetet främst av våra 17 miljömål. Men vilken relation känner tjänstemän på olika nivåer och ideellt arbetande till styrande dokument och Konventionen om biologisk mångfald?

Föredragshållare:
Börje Alriksson, Miljödepartementet
Tor-Björn LarssonEuropean Environment Agency (EEA) (Prel.) 
Fredrik Moberg, Albaeco
Jan Terstad, ArtDatabanken, SLU
Anki Weibull, Naturvårdsverket

KUNSKAPSÖVERFÖRING – ATT LÄRA UT OCH LÄRA IN 
KL 10–17

Pedagogik i samband med undervisning i biologi och naturkunskap kan betyda skillnaden mellan att lyckas och misslyckas. Det gäller i lika hög grad vidareutbildningar på högre nivå och presentation av ny kunskap från forskning och utredningar. Vad är hemligheten bakom lyckad kunskapsförmedling?

Föredragshållare:

Claes Andrén, Nordens Ark 
Anders Boulogner, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Anna Hadders, Regionmuseet i Kristianstad
Mats Höggren, Kolmårdens djurpark
Kerstin Pittsa-Omma, Sameskolstyrelsen & Gudrun Kuhmunen, samiska förskolan Skierri i Gällivare

 
Sidan uppdaterad: 2011-11-04.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen