En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

MK2009

Mångfaldskonferensen 2009 SKYDDADE NATUROMRÅDEN Naturhistoriska riksmuseet 7-8 oktober

För hundra år sedan formades de första nationalparkerna i landet. Ett nytt sekel av naturvård tog sin början med områdesskydd som ett av de främsta instrumenten.

Vilken betydelse har skyddade områden idag? Varför och hur ska natur skyddas? Hur kan man utveckla arbetet med skyddade områden? Vilka möjligheter har kommunerna att jobba med skyddade områden, och hur hanteras de nya reglerna för strandskydd? Vilken funktion fyller dagens skyddade områden i ett framtida förändrat klimat? Och kan vi skapa ett starkt naturengagemang i samhället med naturpedagogik?

I höst samlar vi forskare och naturvårdspraktiker från hela landet för två dagar med föreläsningar, seminarier och vår traditionella exkursion där vi tittar på olika skyddade områden runt Stockholm och resonerar om deras funktion.

Mångfaldskonferensen är uppbyggd kring fyra teman:
  • Naturvård i skogen
  • Reservat i ett förändrat klimat
  • Engagemang för naturen
  • Kommunal naturvård

Du kan följa ett spår genom hela konferensen eller välja fritt bland de tolv seminarierna och fyra exkursionerna.

Välkommen till årets viktigaste konferens!

Mångfaldskonferensen 2009 arrangeras av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Naturhistoriska riksmuseetNaturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

 

 

Medverkande

Jan-Olov Westerberg, NRM
Stefan Edman
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen 
Olle Höjer, Naturvårdsverket 
Artur Larsson, ArtDatabanken
Bo Söderström, SLU
Frank Götmark, Göteborgs universitet
Stefan Bleckert, Sveaskog 
Tommy Lennartsson, CBM
Jan Ekvärd, LRF
Åke Lindström, Lunds universitet
Wenche Eide, ArtDatabanken 
Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre
Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning
Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen
Iann Lundegård, SU
Christina Polgren, Resurscentrum för biologi och bioteknik
Susanne Paulsson, Region Halland 
Erik Sjödin, SLU
Reigun Thune Hedström, Sveriges kommuner och landsting
Kristina Nilsson, SLU
Anna Hall, Boverket 
Kristoffer Hylander, SU
Malin Andersson, Skogsstyrelsen

M. fl. 

Sidan uppdaterad: 2011-06-23.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen