En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Exkursioner

Den 6 oktober utgår exkursionsbussar från bussterminalen i Skövde centralstation kl. 11:00. Fyra olika grupper åker till fyra olika exkursionsmål i trakterna runt Skövde och Lidköping. Exkursionerna handlar om olika aspekter på traditionell kunskap och biologiskt kulturarv i fält. Med oss har vi duktiga guider som presenterar frågeställningar att reflektera och diskutera kring.

Lunch serveras under exkursionen. Konferensdeltagarna sammanstrålar framåt kvällen vid Lusthuset i Närebo för gemensam middag och transporteras sedan med buss till olika hotell i Lidköping.

Välj en av nedanstående exkursioner.

1) Agrarhistorisk kunskap som ett verktyg i landskapsvården

BUSS NR. 1
Bussvärd: Anna Dahlström, CBM tel. 070-295 27 03

11:00 Avgång Skövde C
12:00 Ankomst Källstorp. Lunch. Verksamheten på Källstorp.
Sture Eliasson, Källstorp
13.00 Vandring genom Källstorps hagar. Diskussioner kring historiska hävdregimer på Källstorp och deras betydelse för flora och fauna. I hagarna finns fina lämningar från 1700-talsbyn och dess odlingssystem. 
Eva Gustavsson, Vänermuseet
Tommy Lennartsson och Anna Dahlström, CBM
Hur kan vi använda kunskapen om historiska skötselregimer i den praktiska naturvården?
Tommy Lennartsson, CBM
Möjligheter att använda historisk kunskap i förhållande till miljöstödens regelverk
Karin Carlsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Funkar det i verkligheten?
Sture Eliasson, Källstorp
14.30 Kaffe
16:00 Avfärd till Lidköping och incheckning på hotellen

2) Odlad mångfald – musealt, som entreprenör och som entusiast

BUSS NR. 2
Bussvärd: Elisabeth Pettersson, CBM tel. 070-663 46 67

11:00 Avfärd från Skövde
11:30 Visning av Heljesgården
Ylva Nilsson, Västergötlands museum
12:30 Lunch och demonstration av plöjning med häst
14.15 POM:s arbete
Eva Jansson, CBM
Bevarande och nyttjande av odlad mångfald: exemplet ärter, bönor och potatislök
Lena Nygårds och Jens Weibull, CBM
14.45 Kaffe och rundvandring med provsmakning och informationsstationer
Signes böna, kockarnas favorit och snart i handeln
Lena Nygårds, CBM
Produkter av spelt och andra traditionella sorter
Niclas Dagman, Wästgötarna
Marknadsföring av äldre kultursorter
Hans Larsson, Föreningen Allkorn
Regelverket kring bevarandesorter, samt kommande direktiv för köksväxter
David Ståhlberg & Linda Quarnemark, Jordbruksverket
Sällskapet Hannas knölar – bevarande av potatissorter
Hanna Biljer, Hannas knölar & Mats Rosengren, Västergötlands museum
Äpplets mångfald
Mattias Iwarsson, CBM & Mats Rosengren, Västergötlands museum
Vad har POMs olika inventeringar av prydnadsväxter givit?
Linnea Oskarsson, Karin Persson, Katarina Wedelsbäck Bladh & Henrik Morin, CBM 
Fröodling och praktiskt nyttjande av gråärter
Agneta Börjesson, Röttle natur & kultur
NordGens arbete kring kulturväxter
Lena Ansebo, Nordgen 
16:00 Avfärd mot Lidköping och hotellen

3) Traditionellt fiske i Botten på Kålland

BUSS NR. 3
Bussvärd: Marcus Drotz, Vänermuseet tel. 0510-770099

11:00 Avfärd från Skövde
12:00 Lunch
12:30 Berättelsen om Möviks fiskeläge
Christer Ström, Helena Lundberg och Kennt Fransson 
12:40 Grupp 1: Demonstration av fiske med storryssja till sjöss. 
Yrkesfiskarna Christer Ström och Helena Lundberg
Grupp 2: Visning och diskussion om äldre fiskeredskap - vad skiljer dem från dagens? 
Yrkesfiskarna Clase Holgerson och Kennt Fransson, Lars Göran Nilsson, Vänermuseet
15:00 Kaffe
15:30 Traditionellt fiske och modern samförvaltning ökar det mångfalden i sjön - en diskussion i fält.
Anna-Märta Henriksson, Kustringen utanför Kalix
Lars Göran Nilsson och Marcus Drotz, Vänermuseet
Jarl Svan Länsstyrelsen
Yrkesfiskarna Clase Holgersson, Kennt Fransson, Christer Ström och Helena Lundberg
16:00 Avfärd mot Lidköping och hotellen

4) Hållbart entreprenörskap i Biosfärområde Vänerskärgården Kinnekulle

BUSS NR. 4
Bussvärd: Marie Byström, CBM tel. 070-314 67 10

11:00 Avfärd från Skövde
11:45 Lunch och presentation av Lassegårdens trädgårdar. Odlad mångfald som affärsidé. Vilka möjligheter öppnas genom det nya biosfärområdet? 
Cecilia Blomkvist, Lassegården
13:15 Avfärd
14:00 Ankomst Österplana. Brist- och funktionalitetsanalysprojektet – landskapsbiologi i praktisk naturvård. 
Leif Andersson ProNatura 
14:30 Kaffe i det gröna. Fortsatt diskussion kring BoF-projektet
15:00 Avfärd mot Hällekis stationshus och företaget Naturligtvis. Hur styr vi det nya biosfärområdet mot en hållbar utveckling? Exemplet Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle. Naturligtvis – vilka är vi och varför är vi med i Ekoturistiskt nätverk? 
Ove Ringsby, Biosfärkontoret
Ylva Linström och Susanne Wångdal från Naturligtvis Stationshuset Hällekis
16:00 Avfärd till Lidköping och incheckning på hotellen

Gemensamt kvällsprogram

17:00 ca Incheckning på hotellen
17:30 Buss mot Vänermuseet. Samling vid Gamla stadens torg, framför hotell Stadt
17:45 Fördrink och rundvandring på Vänermuseet
19:00 Buss mot Närebo, samling utanför Vänermuseets huvudentré
19:30 Konferensmiddag
22:00 ca Åter på hotellen

 

OBS! Exkursionerna avgår från bussterminalen i Skövde C kl 11 den 6 oktober.

Bussarna kommer upp på avgångsskärmarna i terminalen. Ombordstigning kl 10:50.

Bussvärdar:
1) Anna Dahlström, CBM
tel. 070-295 27 03

2) Elisabeth Pettersson, CBM
tel. 070-663 46 67

3) Marcus Drotz, Vänermuseet
tel. 0510-770099

4) Marie Byström, CBM
tel. 070-314 67 10

Sidan uppdaterad: 2011-06-23.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen