En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Seminarier

1. Att mötas och samverka

Det finns många åsikter hur vi bäst nyttjar och förvaltar landskapet och de biologiska resurserna. Svaret är långt ifrån självklart. Likaså finns det delade meningar om på vilken nivå förvaltning av olika naturresurser bör ligga. Tanken är att här försöka belysa frågor som: Hur samverkar myndigheter, lokalsamhällen och andra aktörer i landskapet? Hur möts vi? Vem får komma till tals? Vems kunskap räknas? Hur bör det fungera i framtiden?

Inledare: Peder Nilsson, Kustringen, Kalix & Peter Westman, Världsnaturfonden WWF, Solna

2. Biologiskt kulturarv vid bevarande och skötsel

Framgångsrik kulturmiljövård och naturvård i landskapet måste byggas på kunskap om biologiskt kulturarv och på insikten att kulturmiljövård och naturvård är olika sidor av samma sak – nämligen att arbeta med människans spår i landskapet. Hur kombinerar man kunskap om naturen och människans traditionella brukande? Och hur kan man forma ett framtida brukande som bevara natur- och kulturmiljövärden samtidigt? 

Inledare: Bosse Jönsson, Riksantikvarieämbetet, Stockholm & Daniel Harrysson, Bråbygdens ekonomiska förening

3. Hållbart nyttjande av biologiska resurser

Landskapet och den biologiska mångfalden är en resurs som rätt nyttjad är en förutsättning för en hållbar utveckling. Hur kan traditionell kunskap och biologiskt kulturarv bli en resurs i landsbygdsutveckling?

Inledare: Martin Sjödahl, Jordbruksverket, Jönköping & Eva Jansson, POM, Centrum för biologisk mångfald, Alnarp

4. Traditionell kunskap i lärandet för hållbar utveckling

Lärande och utbildning som rör biologiskt kulturarv och traditionell kunskap ger möjlighet till integrering av natur- och kulturämnen och kan sammanföra praktiska och akademiska kunskaper. Vad kan studier i dessa ämnen fylla för behov i dagens samhälle? Kan förmedlingen av kunskap om det biologiska kulturarvet och traditionell kunskap till nya generationer bidra till lärande om ett hållbart samhälle och ett långsiktigt hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Inledare: Marcus Drotz & Eva Gustavsson, Vänermuseet, Lidköping & Joakim Lilja, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

 

Seminarieinfo

Konferensen innehåller totalt fyra parallella diskussionsseminarier som genomförs två gånger. Du kan alltså gå på två olika seminarier.

Varje seminarium inleds med en presentation av ämnet av två inledare. Därefter vidtar diskussion ledd av en moderator. Diskussionen ska mynna ut i konkreta verktyg för att komma framåt i frågeställningarna.

Välj två seminarier och ett i reserv som du vill delta i. I händelse av stort intresse gäller först till kvarn.

Sidan uppdaterad: 2011-06-23.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen