En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Seminarier

Seminarier 5 oktober Parallella seminarier kl 13-14.15 och 15-16.15 den 5 oktober. Du kan välja två av nedanstående.

1. Lågskogsbruk - gynna biologisk mångfald med biobränsleuttag

Rationell storskalig biobränslehantering kan bli en renässans för gamla hävdmetoder som samtidigt gynnar biologisk mångfald. Traditionella metoder för bränsleuttag som hamling, skottskogsbruk och slåtter har skapat miljöer som idag har blivit ovanliga. CBM presenterar en idé om hur man med hjälp av nygamla metoder skulle kunna öka uttaget av skogsbränsle från områden med naturvärden och samtidigt gynna biologisk mångfald.

Lokal: Viktoriasalen
Medverkande: J-O Helldin, CBM & Vikki Bengtsson, ProNatura

2. Torv som energikälla (endast pass 1)

Torv kan ge ett viktigt bidrag till Sveriges energiförsörjning, men hur kombinerar man torvtäkt med biologisk mångfald, och hur bör man efterbehandla? CBM presenterar resultat från ett aktuellt forskningsprojekt och Svenska Torvproducentföreningen ger sin syn på frågan.

Lokal: Bernadottesalongen
Medverkande: Stefan Östlund, Neova & Henrik von Stedingk, CBM

3. Biobränsle från skog och odlingsmark – var går gränsen för uttaget?

Uttag av biobränsle påverkar en mängd olika faktorer i miljön som biologisk mångfald, tillgång till näringsämnen, försurning, estetiska och kulturhistoriska värden. Finns det en gräns för hur mycket biobränsle som kan tas ut innan miljöeffekterna blir alltför omfattande? Diskussionen på det här seminariet bygger bland annat på en ny studie som CBM varit inblandad i.

Lokal: Rikssalen
Medverkande: Johnny de Jong, CBM & Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen

4. Konflikter och värderingar kring biobränsle

Kan vi verkligen öka nyttjandet av landskapet? Betyder uttag av biobränsle att vi ger oss in i biotoper som tidigare varit olönsamma och därför lämnade för fri utveckling? Vad betyder det i så fall för biologisk mångfald? Å andra sidan skulle biobränsle kunna ersätta fossila bränslen och ge klimatfördelar. Åsikterna kring biobränsle är många och leder ibland till konflikter. Vad är viktigast av energi, biologisk mångfald, ren miljö och skogsproduktion? Möt några debattörer i ringen.

Lokal: Länssalen
Medverkande: Nils-Erik Nordh, SLU & Peter Roberntz, WWF

 


Skottskog av avenbok. Nygammal metod för bioenergi och biologisk mångfald? Foto: Urban Emanuelsson


Torv på tork. Foto: Urban Emanuelsson

Staplat grot i väntan på transport. Foto: Urban Emanuelsson


Jag tycker olika. Foto: Oloph Demker

Sidan uppdaterad: 2011-11-01. Sidansvarig: oloph.demker@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen