En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Publikationer

Artiklar, rapporter och böcker publicerade inom BioHeritage

Dahlström A. Can present Romanian agriculture be used as a guide to the Swedish agricultural history? Accepted for publication in Studia Universitatis Babes-Bolyiai: Ambientum

Emanuelsson, U. (in print). Europas kulturlandskap. Hur människan format europas natur. 380 pp. Formas förlag.

Hasund K. P. & Helldin J-O. 2007. Valuable agricultural landscapes - the importance of Romania and Scandinavia for Europe . Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2007:5.

Helldin J-O & Lennartsson T. 2007. Agricultural landscapes in East Europe as reference areas for Swedish land management. Pp 367-370 in: Surd V. & Zotic V. (eds). Rural space and local development. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania.

Helldin, J-O 2008. Bioenergi, naturvård och traditioner kan vi skapa ett multifunktionellt brukande? I: Ny energi i gamla landskap, rapport från nordisk konferens om mötet mellan förnyelsebar energi, landskap och konst, 4-6 september 2008, Riksantikvarieämbetet.

Helldin, J-O 2008. Storskalig hamling av lövskog en potentiell bioenergiresurs. Biodiverse 1/08, s. 8-9.

Lennartsson, T. Biologisk mångfald och traditionell markanvändning. Att läsa och förstå landskap i Sverige och Rumänien. Kurskompendium för Rumänienkursen 2008

Övriga publikationer relaterade till samma ämne

Dahlström A. Hallgren K. 2008. K ontinuitet eller förändring? Svenska naturbetesmarkers och slåtterängars historiska markanvändning kring 1850. Publiceras i rapport från Jordbruksverket under 2008

Dahlström, A. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. CBMs skriftserie nr 13. Centrum för biologisk mångfald. Uppsala, 333 s. Doctoral Thesis

Dahlström, A. 2008. Grazing dynamics at different spatial and temporal scales: Examples from the Swedish historical record AD 1620-1850. Vegetation history and Archaeobotany 17, 563-572 (DOI 10.1007/s00334-006-0087-1)

Dahlström, A. 2008. Historical grazing pressure in south-central Sweden , 1620-1850. In: Hopkins , A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N. & Spörndly, E. Biodiversity and animal feed: Future challenges for grassland production. Grassland Science in Europe 13, 904-906

Dahlström, A., Cousins, S.A.O. & Eriksson, O. 2006. The history (1620-2003) of land use, people and livestock, and the relationship to present plant species diversity in a rural landscape in Sweden . Environment and History 12,191-212

Dahlström, A.., Lennartsson, T., Wissman, J. & Frycklund, I. 2008. Biodiversity and traditional land use in south-central Sweden : the significance of timing of management. Environment and history 14:385-403.

Gustavsson E, Lennartsson T & Emanuelsson M. 2008. Eighteen century land use - a path to future conservation of grassland plant diversity. In: Hopkins, A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N., Spörndly, E. (eds.) Biodiversity and animal feed - Future challenges for grassland production . Proc. of the 22 nd General meeting of the European Grassland Federation, Uppsala , Sweden 9-12 June 2008. SLU, Uppsala .

Gustavsson, E., Lennartsson, T. & Emanuelsson, M. 2006 Land-use more than 200 years ago explains current grassland plant diversity in a Swedish agricultural landscape.Biological Conservation 138:47-59 .

Lennartsson T. & Helldin J-O 2007. Agricultural landscapes in Eastern Europe as reference areas for Swedish land management. Pages 26-30 in: Hasund K. P. & Helldin J-O (eds). Valuable agricultural landscapes - the importance of Romania and Scandinavia for Europe . Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2007:5.

Wissman J, Lennartsson T & Berg Å. 2008. Is the grass always greener on the other side of the fence? Primula veris L. as an example of plant survival at different management intensities. In: Hopkins, A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N., Spörndly, E. (eds.) Biodiversity and animal feed - Future challenges for grassland production . Proc. of the 22 nd General meeting of the European Grassland Federation, Uppsala , Sweden 9-12 June 2008. SLU, Uppsala .

Wissman J. 2006. Grazing regimes and plant reproduction in semi-natural grasslands. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral thesis nr 2006:40.

 

 
Sidan uppdaterad: 2014-03-28. Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se