Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

CNV:s aktuella utbildningar och seminarier

Naturvägledare träffas i olika sammanhang för att utvecklas och utbyta erfarenheter i CNV:s regi. Det handlar dels om kurser och seminarier där CNV står som arrangör, dels arrangemang där CNV deltagit med exempelvis en workshop eller ett föredrag. Planeringen av årets kurser och seminarier pågår för fullt.
Här finns information om vad CNV har på gång framöver. I vårt kalendarium kan du även läsa om andras aktiviteter.

 

Universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma

Sedan 2010 ger CNV tillsammans med Avdelningen för miljökommunikation universitetskursen Naturvägledning för yrkesverksamma (3 hp). Här får du som arbetar med naturvägledning möjlighet att analysera dina verktyg, utveckla dina metoder och inspireras av andra i samma bransch. Kursen har de senaste åren bestått av två träffar och hemuppgifter där emellan. Läs mer om kursen här. 

 

Dokumentation

Här samlar vi all dokumentation från våra aktiviteter. Var du själv deltagare och vill fräscha upp minnet? Hade du inte möjlighet att delta, men vill veta vad vi pratade om? Håll till godo!

CNV:s evenemang 2015

Känsliga ämnen och naturvägledning 
8-9 oktober, Läckö

Trettio deltagare strålade samman hos Naturum Vänerskärgården den 8-9 oktober för att diskutera frågor om känsliga ämnen och naturvägledning. Frågor som togs upp och teman för workshops och diskussion var till exempel: Hur vet vi vilka ämnen som är känsliga? Hur möter vi besökare med helt andra åsikter än vi själva har? Hur går det till när ett samtal blir konstruktivt? Hur kan man undvika att samtal blir destruktiva? Hur pratar vi om värderingar? Hur kan vi uppmärksamma och se till att många perspektiv på ett tema ryms i utställningar och guidningar - samtidigt som vi är tydliga med vilka värdering vår egen organisation står för?
Hur kan naturvägledning bidra till demokratisk diskussion och bli en arena för dialog om viktiga samhällsfrågor?


Seminariet leddes av Eva Sandberg från CNV och Lars Hallgren forskare i miljökommunikation från SLU. Föreläste gjorde också Lars Magnusson från Naturhistoriska riksmuseet och Benny Gäfvert från Rovdjurscentret de 5 stora. 

Dialog för landskap
17-18 april, Uppsala  

I landskapet möts olika värden, tillgångar och synsätt. CNV genomförde 17-18 april 2015 kursen Dialog för landskap, för att belysa hur olika perspektiv kan synliggöras och berika en diskussion om landskapets historia och framtid. Vad går att enas om och varför går åsikterna isär?

Föreläsningar varvades med övningar både inne och utomhus när ett femtontal naturvägledare från olika landsändar utforskade hur naturvägledning kan öka lokal delaktighet, medborgarinflytande och skapa lokal förankring av landskapets värden.

Kursen leddes av Pella Thiel (CNV).  Övriga föreläsare: Andrew Butler och Elvira Caselunghe (båda SLU). Läs mer om kursen här. 

 

Att skriva om natur 
5-6 mars, Kristianstad.

CNV har för femte gången arrangerat denna populära kurs med Thomas Öberg från Natur i Norr som kursledare.

Kursen gick  av stapeln i Kristianstad i samarbete med naturum Vattenriket Kristianstad och Biosfärområdet Vattenriket. De 26 deltagarna fick utveckla sin förmåga att skriva bra texter som fångar den naturintresserade allmänheten.

CNVs evenemang 2014

CNV på Tankesmedjan för friluftsliv 2014
Tankesmedjan för friluftsliv 2014- Den 17-18 april 2014 var det dags för den årliga tankesmedjan för friluftsliv, arrangerad av Naturvårdsverket i samarbete med en stor mängd aktörer, däribland CNV. Årets tema var "”Vägar ut – friluftslivets förutsättningar." Med fokus på friluftslivets infrastruktur och vad vi kan göra för att underlätta för människor att hitta ut. CNV deltog med två workshops - en om kvalitet i naturguidning och en om naturvägledning för barn och unga. Läs mer här.

Europeisk konferens om interpretation i Kroatien
Interpretation och turism var temat för 2014 års Interpret Europe-konferens, som ägde rum i Kroatien den 10-13 maj. CNV fanns på plats och bevakade workshops om allt från folksånger och 3D-animationer som verktyg för kommunikation till föreläsningar om utveckling av planeringsmodeller och idéer om hur lokalbefolkningens berättelser kan bli del i turismutvecklingen. CNV gav också en föreläsning om försöket med utvärderingsmetoden Thought listing som genomfördes i samarbete med naturum 2013. Läs mer här.

A Sense of Place - seminarium om planering av naturvägledning och kulturmiljöpedagogik
Den 16 juni 2014 samlade CNV 30 personer från natur- och kulturarvssektorerna i Sverige (och en besökare från Finland!) hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm för en dag med föreläsningar och workshop på tema Interpretive Planning. Läs mer här.

Planering av naturvägledning
Den 9-10 oktober genomfördes ett seminarium på Koster med konkreta tips och exempel på verktyg för planering av naturvägledning. Med strukturerade mål, teman, metoder och utvärdering når du lättare dina syften. Seminariet ägde rum på naturum Kosterhavet, i Sveriges nyaste nationalpark, i anslutning till naturumens årliga konferens. Föreläsare och workshopledare var bland annat professor Sam Ham, som då var gästprofessor vid SLU, en av världens ledande experter på naturvägledning. Läs mer här.

CNVs evenemang 2013

Workshopen Utställningar för stora idéer och små budgetar

- 17-18 oktober 2013 på naturum Tåkern

Centrum för naturvägledning (CNV) höll i workshopen i samarbete med naturum Tåkern Öppnas i nytt fönster. Målgruppen för workshopen var de naturvägledare som vill bli bättre på att göra obemannad naturvägledning inspirerande, välkomnande och tillgänglig med liten budget. Hur producerar man och kompletterar utställningar med enkla medel? Med obemannad naturvägledning menas exempelvis utställningar, skyltar och naturstigar. Läs mer om workshopen här. Öppnas i nytt fönster 

Internationell konferens i Sigtuna.
Sharing our natural and cultural heritage - interpretation can make us citizens of the world

- 15-18 juni 2013 i Sigtuna

Till konferensen kom 165 deltagare från 40 länder. Konferensen var ett samarbete mellan Interpret Europe, National Association of Interpretation (USA) och Centrum för naturvägledning. Under konferensen höll flera  internationellt kända föreläsare workshops om till exempel planering av naturvägledning och fortbildning av naturvägledare. Läs mer om konferensen och se filmer från några av föreläsningarna här. Öppnas i nytt fönster  

Nordiskt seminarium om naturvägledning

- 14 juni 2013 i Uppsala

Den 14 juni arrangerade CNV ett nordiskt seminarium om naturvägledning. Det ägde rum på Ultuna i Uppsala och lockade ett femtiotal deltagare från tolv länder, främst från Finland, Danmark och Sverige. På seminariet höll några av de internationellt kända föreläsarna från den efterföljande större konferensen i Sigtuna workshops om till exempel planering av naturvägledning och fortbildning av naturvägledare. På seminariet diskuterades också framtida nordiskt-baltiskt samarbete inom naturvägledning. Läs mer här Öppnas i nytt fönster.


Tankesmedja för friluftsliv

- 17-18 april 2013 på Djurönäset, Värmdö

Den 17-18 april 2013 var det dags för den årliga tankesmedjan för friluftsliv, arrangerade av Naturvårdsverket i samarbete med en stor mängd aktörer, däribland CNV. Årets tema var "Fler, mer och ännu bättre" och handlade om hur friluftspolitiken ska förverkligas. CNV deltog med blogginlägg, en diskussion om hur naturvägledning kan bidra till att skapa sammanhang och delaktighet samt en uteövning för samtliga 250 deltagare på tema "att kommunicera allemansrätten" . Läs mer om tankesmedjan och CNV:s aktiviteter. Öppnas i nytt fönster

Att skriva om natur

- 20-21 februari 2013 i Umeå

CNV har för fjärde gången arrangerat denna populära kurs med Thomas Öberg från Natur i norr som kursledare. Kursen gick nu av stapeln i Umeå och de 21 deltagarna fick utveckla sin förmåga att skriva bra texter som fångar den  naturintresserade allmänheten. Läs mer om kursen och ta del av några tips från Thomas. Öppnas i nytt fönster

CNVs evenemang 2012

Seminarium för utbildare inom naturvägledning

- 22 november på Sjöviks folkhögskola

CNV och Sjöviks folkhögskola höll tillsammans i ett seminarium för utbildare inom naturvägledning. På seminariet diskuterades det förslag som presenterades på en nationall utbildningsnorm för naturguider. Ta del av dokumentationen här.


Konferensen Människan i landskapet

- 15-16 november i Stockholm

Konferensen Människan i landskapet - kommunikation och delaktighet genomfördes den 15-16 november 2012 i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Konferensen handlade om möjligheter och metoder för att kommunicera om landskap i landskap samt om hur naturvägledning och kulturmiljöpedagogik kan bidra till demokrati och skapa delaktighet i planeringsprocesser. Drygt 130 deltagare från hela Sverige, Norge och Tyskland deltog. Läs dokumentation och se filmade föreläsningar här.

 

Workshop Reviewing & Evaluation

- 14-15 november i Stockholm

CNV höll tillsammans med Naturskoleföreningen workshopen Reviewing and Evaluation på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 14-15 november 2012. Ledare för workshopen var reviewing-experten Roger Greenaway från Skottland, som nu guidade svenska (och även norska och finska) naturvägledare för andra gången. Medarbetare på riksmuseet bidrog också med metodtips. Läs rapport med metodtips från workshopen.

 

CNV på Naturskoleföreningens jubileum

- 11-12 oktober vid Söderåsen

CNV hyllade Naturskoleföreningen vid dess trettioårsjubileum genom att stå värd för två programpunkter: Forumteater och ett miniseminarium om naturvägledningens betydelse för hållbar utveckling. Läs mer om evenemanget och CNV:s workshops här.

 

Nordisk workshop om naturvägledning för barn och unga 17-19 september

- 17-19 september 2012 i Östersund

CNV arrangerade tillsammans med projektpartners i Finland, Norge, Island, Färöarna och Danmark en workshop om naturvägledning för barn och unga. Workshopen hölls på Jamtli i Östersund och samlade 40 deltagare som en del av ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Syftet med projektet har varit att samla goda exempel på och erfarenheter av naturvägledning för barn och unga, för att vidareutveckla och sprida metoderna bland naturvägledare i de nordiska länderna. Läs mer om workshopen här.

 

CNV på MMV

- 22-24 augusti 2012 på Djurönäset, Värmdö

CNV deltog på den sjätte MMV-konferensen (Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas) som ägde rum på Djurönäset 22-24 augusti 2012. Konferensen samlade nära 250 deltagare från hela världen. Svenska värdar var forskningsprogrammet "Friluftsliv i förändring" som samordnade sin slutkonferens med denna internationella sammankomst. CNV höll i samarbete med vår gästprofessor Sam Ham en session på temat "Interpretation as strategic communication in protected area management". Läs mer om konferensen här.


Interpret Europes konferens 2012

- 19-22 maj i Pisa, Italien

Interpret Europe (IE) bildades 2011 och är en oberoende och ideell förening som samlar människor från hela Europa som arbetar professionellt med interpretation. CNV deltog i IE:s andra konferens i Pisa den 19-22 maj med temat "Caring for nature and culture: Interpretation as a management tool". CNV höll två workshops på konferensen. Läs mer här.

 

Seminarium "Ny teknik för naturvägledning - applikationer och vevlådor"

- 20 februari i Stockholm

I många naturområden tas det just nu fram applikationer för mobiltelefoner, för att ersätta eller komplettera foldrar och skyltar. Samtidigt lanseras nya alternativa lösningar för smarta telefoner med hjälp av till exempel QR-koder och webbplattformar i en rasande takt. Under seminariet diskuterades frågor som: Vilka ”problem” kan vi lösa med den nya tekniken? Vad efterfrågas? Hur gör man? Vet vi något om vad användarna tycker och efterfrågar? Hur fungerar applikationerna i naturen? Vilken alternativ teknik finns? Var är utvecklingen på väg framöver? Ta del av dokumentationen här.


Att skriva om natur

- 20 februari i Stockholm

Den 28 januari arrangerade CNV seminariet Att skriva om natur med 25 deltagare på Naturvårdsverket i Stockholm. Deltagarna kom bland annat från länsstyrelser, kommuner och företag. Kursledare var Thomas Öberg, Natur i Norr som höll seminariet för tredje gången. Läs mer och ta del av Thomas råd om naturtexter.

CNVs evenemang 2011

Seminarium för utbildare inom naturvägledning

- 8 december i Uppsala

CNV höll i ett heldags-seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. En fråga som diskuterades var en nationell utbildningsnorm för naturguider. Läs dokumentationen från seminariet.


Workshop ”Lär av dina besökare” – om reviewing

- 14 november i Karlstad

CNV höll tillsammans med naturum Värmland och Karlstads naturskola en workshop med titeln ”Lär av dina besökare” vid naturum Värmland i Karlstad 14 november 2011. Huvuddelen av tiden ägnades åt övningar i reviewing med experten Roger Greenaway från Skottland. Ett inledande pass om reflekterande ledarskap ingick också.
Läs dokumentationen från workshopen Öppnas i nytt fönster.

 

Workshop "Att gå in för att komma ut"

- 13-14 oktober i Vålådalen

Naturum Vålådalen med skidbacke i bakgrunden. Hur kan den utnyttjas för naturvägledning? Foto: Anders Arnell

CNV höll en dygnslång workshop i det vackra Vålådalen 13-14 oktober med titeln ”Att gå in för att komma ut”. Workshopen handlade om hur man kan utforma utställningar och liknande på ett sätt som lockar besökare ut i naturen, och hur man kan flytta intressanta utställningsidéer utomhus.

Läs dokumentationen här.  

Att skriva om natur

- 30 september i Göteborg

Seminariet gavs denna gång i ”Botanhuset”, Institutionen för växt- och miljövetenskaper  vid Göteborgs universitet. De 18 deltagarna var enligt utvärderingen mycket nöjda med kursen och Thomas Öbergs kursledning.

Läs mer om kursen i dokumentationen från ett tidigare kurstillfälle längst ner på denna sida. Framtida kurstillfällen kommer att annonseras här på hemsidan, samt i våra mailutskick.

Workshop "Äventyrsstig på naturens villkor"

- 29-30 september i Malmö

I samband med konferensen Ute är Inne i Malmö arrangerade CNV en workshop om äventyrsstigar för barn. Våra ambitioner var att göra en aktivitet som (i) fungerar överallt och som kopplar till platsen, som (ii) lärarna enkelt kan göra själva och som (iii) ger en naturupplevelse som kan relateras till läroplanen.

Läs dokumentationen från konferensen och worskhopen.
Ladda ner "Drakstigen".   

Möte med John Veverka

- 27 september i Stockholm

Foto: Lena Malmström, CNV

John Veverka är en amerikan som har lång efarenhet av att jobba med naturvägledning på olika sätt. Han driver ett företag som ger kurser inom allt från utvärdering till ekonomisk rådgivning för naturvägledare. CNV passade på att träffa honom i samband med hans besök i Sverige. Läs mer om besöket och John Veverka. 

NAMSA:s höstmöte

- 19-20 september i Uppsala

CNV var med och arrangerade NAMSA:s hösmöte (Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation). Temat för mötet var "Människan och landskapet - hur vi kommunicerar ett helhetsperspektiv på natur och kultur".
Läs dokumentationen från arrangemanget här.

Dansk naturvägledning

- 7 september i Uppsala

Thomas Larsen Schmidt från danska Friluftsrådet besökte CNV för att bland annat berätta om den danska Naturvejlederordningen och hur man arbetar med naturvägledning i Danmark, inte minst vad gäller utbildningar. Läs mer om besöket här.

Vem är ute i naturen och hur får vi ut fler?

- 4 maj i Uppsala

CNV bjöd in forskaren Göran Ericsson för att leda ett seminarium och ett samtal på temat ovan. Göran Ericsson arbetar på SLU i Umeå och har bland annat genomfört regelbundna studier av hur människor i norra Sverige och Stockholmsområdet nyttjar naturen.

Läs mer om besöket och se hans presentation.

Naturvägledning för 2010-talet

- 15 april i Alnarp

15 deltagare från Sverige, Danmark och Norge samlades för att diskutera naturvägledningens möjligheter. Några utdrag från utvärderingarna:

- Veldig bra dialog mellom foredragsholder og deltagere, slik at alle fikk bidra med tips och gode råd. Bra at foredragsholders program/opplegg var fleksibelt i forhold til innhold.

- God prosess. Tid for tenking og diskusjon.

- Det var bra att få träffa andra verksamma människor att dela tankar och erfarenheter med.

Läs dokumentationen.
Läs inbjudan till kursen.

Cultural Heritage Education

- 7 – 8 april i Fredriksstad (Norge) 

CNV deltog vid en nordisk – baltisk konferens i Fredrikstad i Norge med tema kulturarvsundervisning. Tema för det föredrag vi bidrog med tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet var hur hela landskapet är en del av vårt kulturarv och betydelsen av ett integrerat synsätt på människa och natur. 
Läs dokumentationen från konferensen.  

Tankesmedja för friluftsliv 

- 23-24 mars i Sånga Säby på Ekerö utanför Stockholm.

Naturvårdsverket är värd för den årligt återkommande tankesmedjan. Temat för 2011 var: Hur gör vi friluftslivet tillgängligt? Hur förverkligar vi friluftspolitiken?

Tre aspekter av friluftsliv togs upp; fysisk planering för friluftsliv, allemansrätt och mental tillgänglighet. CNV deltog med en workshop om "mental tillgänglighet". Läs dokumentationen från CNV:s workshop.  

Att skriva om natur

- 28 januari 2011 i Stockholm

25 deltagare från företag, länsstyrelser och kommuner samlades den 28 januari på Naturvårdsverket för att ägna en hel dag åt konsten att skriva bra texter om natur på skyltar och i foldrar. Thomas Öberg från Natur i norr var kursledare.
Här kan du läsa mer om seminariet.

CNVs evenemang 2010

Möte om eventuellt bildande av en nationell förening för naturvägledare

- 14 dec i Uppsala

CNV och Studiefrämjandet höll i ett möte där olika personer fick möjlighet att diskutera ett eventuellt bildande av en nationell förening för naturvägledare.

På mötet deltog:

  • Tomas Carlsson - Arbetar på Riksutställningar. Naturvägleder framförallt om fåglar. 
  • Hans Gelter – Arbetar på Luleå tekniska universitet. Driver företaget Guide natura. Jobbade med NEST-projektet som 2007 tog fram ett förslag på en nationell certifiering för naturguider,
  • Kajsa Grebäck – Jobbar på Studiefrämjandet, där hon har arbetat mycket närnaturguiderna, 
  • Sven G Hultman - Ordförande i CNV:s styrgrupp. Var aktiv i Föreningen för naturskola och fältpedagogik (Naturskoleföreningen), 
  • Isak Isaksson – Jobbar på Naturskyddsföreningen,
  • Eva Lindberg - Jobbar med Närnaturguiderna på Naturskyddsföreningen,
  • Emil Nilsson - Jobbar med naturvägledning på Biotopia, 
  • Mats och Åsa Ottosson - Författare och journalister. Tillsammans skriver de om natur, hälsa och resor i Sverige,  
  • Per Sonnvik – aarbetar på Centrum för naturvägledning. Närnaturguide och färdledare inom Svenska turistföreningen,
  • Thomas Öberg - Har jobbat som utställningschef på Ájtte museum. Driver firman Natur i norr där han arbetar med skyltningar och foldrar till skyddade områden.

Vad en nationell förening för naturvägledare skulle kunna ha åstadkommit om fem år
En förening skulle om fem år kunna ha samlat naturvägledare och ha ca 1000 medlemmar. Föreningen skulle då kunna hålla i träffar, kurser, erfarenhetsutbyten, studiebesök samt ha ett nyhetsbrev. Det skulle kunna vara en trovärdig förening som kan tala för naturvägledare, svara på remisser och skapa opinion. Föreningen skulle om fem år kunna ha skapat legitimitet för branschen. Föreningen skulle kunna ha en roll i ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider.

Behov av förening hos naturvägledare
Deltagarna diskuterade vilka aktörer som skulle behöva en förening för naturvägledare. En förening skulle kunna finnas både för naturvägledare som är aktiva ideellt och kommersiellt. Anställda i olika organisationer som myndigheter är en annan viktig grupp. En viktig aktörsgrupp som skulle kunna behöva föreningen är naturguider. Alla typer av naturvägledare borde få vara välkomna att vara med i föreningen och man borde vara medlem som enskild person.

Naturvägledares behov av en förening skulle kunna sammanfattas som att de dels behöver gemensam tillhörighet och dels behöver erfarenhetsutbyte om naturvägledningens:

- innehåll (vad guidar man om, upplevelsen), 

- form (hur gör förmedlar eller skriver), 

- marknadsföring.

Det saknas en stark påtryckarkraft för att få ut folk i naturen och där spelar naturvägledare en viktig roll. Genom att lyfta fram naturvägledningen som viktigt redskap för bland annat det hållbara samhället skulle en ökad legitimitet för naturvägledning och naturvägledare kunna nås. Naturvägledarna skulle kunna skapa opinion och debatt om naturvägledningens betydelse. Organiserade i en förening är det lättare att påverka. CNV, som är en del av en myndighet, kan inte driva högljudda debatter.

En förening skulle även kunna arbeta för att förbättra naturvägledares villkor och fungera som en proffsig branschorganisation för naturvägledare.

En ny förening eller inrymmas i annan organisation
De behov för naturvägledare som har lyfts fram skulle kunna hanteras genom att en ideell förening bildas. Naturvägledarnas behov skulle även kunna inrymmas i en existerande organisation. Ytterligare en möjlighet är att naturvägledarna organiserar sig genom ett nätverk, såsom närnaturguiderna är organiserade.

En nackdel med lösningen där naturvägledarnas behov skulle kunna inrymmas, till exempel som en naturvägledaravdelning, i annan organisation är att då måste naturvägledaravdelning rätta sig efter huvudorganisationens värderingar och arbetssätt. 

Det fortsatta arbetet
Det beslöts att en enkät till berörda aktörer skulle göras. Enkäten finner du här

Personer som via enkäten visar intresse för ett fortsatt arbete med en föreningsbildning behöver sedan samlas för att undersöka styrkor, svagheter, möjligheter och risker med olika fortsatta arbetssätt och lösningar. Olika modeller behöver analyseras och andra organisationer behöver studeras.

Samråd för utbildare om naturvägledning och certifiering

- 2 december  i Uppsala

CNV anordnade ett samrådsmöte för utbildare inom naturvägledningsområdet i Uppsala. 16 personer deltog på heldagsmötet. De kom från hela landet och representerade en mångfald av utbildningar och studieformer. Frågor som diskuterades:

•Vilka behov finns det när det gäller att utveckla utbildningar inom naturvägledning?
•Vilka samverkansmöjligheter finns det mellan utbildningar så att naturvägledningen kan utvecklas i Sverige?
•Hur vill utbildare att ett nationellt certifieringssystem för naturguider utformas?
•Vilka behov och fördelar kan finnas med att bilda ett nätverk för utbildare inom naturvägledning i Sverige?


Intresset var stort för att fortsätta träffas framöver och CNV planerar att ordna fler liknande möten. Ett nätverk för utbildare efterfrågades och CNV kommer att försöka samordna ett sådant. E-posta till cnv@slu.se om du inte var med på mötet men vill ingå i nätverket.

Ta del av dokumentationen från seminariet här .

Har du frågor är du välkommen att kontakta CNV på per.sonnvik@slu.se eller 018-672444 

Att utvärdera naturvägledning

- torsdag 11 november i Örebro

Seminariet var en del i CNV:s arbete med att utveckla kunskap om uppföljning, utvärdering och kritisk granskning av projekt och aktiviteter inom naturvägledning. En översikt över motiv och metoder för utvärdering gavs, liksom praktiska exempel på utförda studier. Erfarenheter, arbetssätt och metoder från Danmark och Finland – som ligger före Sverige i dessa frågor – presenterades. Från CNV medverkade Anders Arnell . Forskaren Anders Lindhagen medverkade som expert på besökarundersökningar. Läs mer om CNV:s arbete med utvärderingsfrågor.

Seminariet innebar också en chans att höra mer om det målmedvetna arbete som lagts ned i över 20 år i Örebro kommun på att göra naturen nära staden allt tillgängligare för allmänheten. Mats Rosenberg och Malin Björk berättade om hur den idag mycket attraktiva närnaturen i Örebro växt fram och hur man arbetar för att säkra den långsiktigt. Niklas Jarl och Birgitta Jansson från Örebro naturskola vid Naturens hus visade hur man arbetar med naturvägledning i området idag. I workshopform utomhus diskuterades hur verksamheterna i Örebro skulle kunna följas upp och utvärderas i framtiden.

Seminarieprogrammet.

Seminariet gavs i samarbete med Örebro kommun. Läs mer om arbetet med naturen i Örebro.

Dokumentation Utvärderingsseminarium i Örebro. 

Naturguidning för 2010-talet

- fredag 15 oktober i Visby.
CNVs seminarium Naturvägledning för 2010-talet genomfördes på Gotlands museum i Visby. Seminariet var öppet för alla naturvägledare men främst personal från Naturum (som hade konferens på Gotland i anslutning till seminariet) hittade dit - stormvindar på Östersjön hejdade fastlänningarna. Under ledning av en dramapedagog och en processledare fick deltagarna fundera över vad det betyder att göra sin naturguidning till en konst. Läs mer här.

Spelregler för naturguidning

- 21 september i Stockholm
CNV och Naturvårdsverket arrangerade den 21 september 2010 en workshop om spelregler för naturguidning. Representanter för både kommersiella, ideella och offentliga aktörer deltog på mötet som ägde rum i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm. 

Tanken med mötet var att ge tillfälle till dialog kring frågor om vem som gör vad, med vilka motiv och på vilka villkor det sker inom naturguidning i Sverige idag. Hur ser marknaden ut? Finns en konkurrenssituation? Ett mål med mötet var att få inblick i de olika aktörernas perspektiv och landa i några gemensamma frågor som är centrala för att utveckla och stärka naturguidningen i Sverige.

Några av de viktigaste slutsatserna var att samtliga aktörer delar ambitionen att få ut fler människor i naturen och att marknadsföring av naturupplevelser och samverkan mellan olika aktörer bör och har goda möjligheter att utvecklas. Verktyg för att bedöma vilka aktörer som kan lyftas fram av myndigheter och för att bedöma guider kompetens efterfrågas.

Ta del av dokumentationen från workshopen

Äventyret naturen - naturvägledning för barn och unga

- måndag 14 juni i Tyresta

Den 14 juni 2010 samlades 53 naturvägledare, som på olika sätt arbetar med naturvägledning för barn och unga, i Tyresta nationalpark för CNV:s seminarium Äventyret naturen. Deltagarna kom från stora delar av södra Sverige (och Norge!) och speglade väl olika kontaktytor mellan barn och natur: naturskolor, naturum, djurpark, ideella föreningar. Läs dokumentationen från seminariet här.

Att skriva om natur

 - fredag 16 april i Stockholm
26 deltagare från naturvårdsstiftelser, länsstyrelser och kommuner samlades den 16 april på naturvårdsverket för att ägna en hel dag åt konsten att skriva bra texter om natur på skyltar och i foldrar. Thomas Öberg från Natur i norr var kursledare. Ladda ned Thomas skrivtips och läs mer om seminariet här.

Naturvägledare- en växande yrkeskår

- 11-12 februari i Stockholm

Hur bygger vi en stabil yrkeskår av naturvägledare i Sverige? Hur kan man höja statusen på naturvägledning och göra den till en naturlig del av landets kulturutbud? Hur underlättar vi för naturturismföretagare att bygga hållbara verksamheter? Vilka konkreta satsningar krävs för att få mer och ”vassare” naturvägledning i Sverige? CNV deltog med en workshop på Folk och natur 2010 – framtidens friluftsliv på Sånga Säby i Stockholm 11-12 februari 2010.

Här finns dokumentationen från Folk och natur 2010- framtidens friluftsliv.

CNVs evenemang 2009

Visa natur – möjligheter och utmaningar

 
• Tips och råd från erfarna inspiratörer.
• Överblick över naturvägledning i Sverige.
• Historisk och internationell resa i naturvägledningens värld.
• Workshop om utveckling av naturvägledning lokalt och regionalt.

 

Under hösten 2009 arrangerade CNV fyra seminarier med totalt drygt 200 deltagare. Platser för seminarierna har varit Tyresta nationalpark utanför Stockholm, Naturum Blekinge i Ronneby, Bohusläns museum i Uddevalla samt Jamtli i Östersund. 

Medarrangörer var Stiftelsen Tyrestaskogen, naturum Blekinge, Västkuststiftelsen, Bohusläns museum, naturum Vålådalen och Hållands folkhögskola. Deltagarna representerade många aktörer inom naturvägledning – ideella föreningar, myndigheter, museer, naturum, företag inom guidning och turism, naturhälsopedagoger, utomhuspedagoger med mera.

Sammanlagt tolv inspiratörer och fyra workshops med efterföljande diskussion bidrog med många goda tankar och idéer kring både metoder och motiv för att visa natur och kulturlandskap.

Läs mer om seminariet i Tyresta
Läs mer om seminariet i Ronneby
Läs mer om seminariet i Östersund
Läs mer om seminariet i Uddevalla 

Läs pressmeddelandet inför det första seminariet »

Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider

- 3 december i Uppsala

Centrum för naturvägledning arrangerade en heldagsworkshop med titeln ”Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider - guidning i naturen och kulturlandskapet”. Här finns dokumentationen.

Friluftsliv i förändring

-18-19 november i Östersund
Friluftsliv i förändring är ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerar friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige. Avsikten är att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle. Programmet är ett nätverk av 18 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i landet. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket.

CNV deltog i forskningskonferensen 18-19 november 2009 i Östersund med sessionen Visa natur- naturvägledningens möjligheter och utmaningar.

Dokumentation från konferensen 18-19 november 2009. 

Upplevelseproduktion - guidens betydelse

-14 oktober  i Uppsala.
CNV höll i ett seminarium där Hans Gelter från Luleå tekniska universitet berättade om sin forskning om upplevelseproduktion och guidens betydelse för upplevelsen inom naturturism. Föredraget handlade om det transmoderna samhället, och hur upplevelseproduktion kan utveckla naturturism från enbart ”konsumtion” av upplevelser till ”transformationer” av turisten för en hållbar samhällsutveckling.

Läs anteckningar från seminariet.

Läs Hans Gelters Powerpoint-presentation (pdf)

Framtidsfokus: Barn och natur

- 13 oktober i Stockholm
Institutet för Framtidsstudier granskar samtiden för att få redskap och ta vara på erfarenheter inför framtiden bland annat genom en serie seminarier, så kallade Framtidsfokus. CNV deltog i seminariet 13 oktober 2009 som hade temat barn och natur – vilken betydelse ges naturen för barns utveckling och fostran? Vad betyder växande storstäder, ökad rörlighet mellan länder och en större miljömedvetenhet? Hur kommer vi att se på naturen i framtiden?

Läs mer om seminariet Framtidsfokus: Barn och natur
Läs CNV:s dokumentation från seminariet Framtidsfokus: Barn och natur. 
 

Mångfaldskonferensen 2009

- 7-8 oktober i Stockholm

Mångfaldskonferensen 2009 hade temat Skyddade naturområden och anordnades på
Naturhistoriska riksmuseet 7-8 oktober. Arrangörer var Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Eva Sandberg, CNV, höll tillsammans med Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen, ett pass om Naturguidning inom temat Engagemang för naturen.

Dokumentation från Mångfaldskonferensen.

Information om Mångfaldskonferensen. 

Invigning av CNV 2008

Invigning av CNV

- 9 oktober 2008 i Uppsala

 

CNV:s ordförande Sven-G Hultman hälsar välkommen. Framtidsspaningen inleds.

Den officiella invigningen av Centrum för naturvägledning hölls på SLU, Ultuna, den 9 oktober 2008. Ca 150 personer deltog. I samband med invigningen genomfördes också en framtidsspaning kallad "Natur för fler - hur ger vi mer?"

En stor del av dagen ägnades åt ett möte i formen ”Open space”. Inte mindre än 33 diskussionsgrupper formerades, och alla idéer, tips och uppslag har varit mycket värdefulla i CNV:s fortsatta arbete. Samtidigt var det en god inspirationsdag för alla som var med.


Läs intryck från invigningen och framtidsspaningen.

Läs inbjudan/programmet

 

Överblick. CNV har i uppdrag att samordna, initiera och vid behov genomföra utbildningsinsatser nationellt. Vi har bland annat gjort en översikt över utbildningar och kurser i Sverige med relevans för naturvägledning. 
Läs mer om detta här. 

 
Sidan uppdaterad: 2016-05-17. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen