Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

CNV:s aktuella utbildningar och seminarier

Naturvägledning för yrkesverksamma, 3 hp
5-6 september och 5-6 december 2014 i Uppsala

Universitetskursen Naturvägledning för yrkesverksamma (3 hp) ges i höst för femte gången av CNV och Avdelningen för miljökommunikation vid SLU. Här får du som arbetar med naturvägledning möjlighet att analysera dina verktyg, utveckla dina metoder och inspireras av andra i samma bransch. Kursen består av två träffar i Uppsala och hemuppgifter. 

Kommunikation och naturvägledning i skogen
27 november i Stockholm

Naturvägledning är en viktig del av arbetet med skogens sociala värden, som uppmärksammas allt mer idag. På det här seminariet lyfter vi fram goda exempel på naturvägledning inom skogssektorn och skapar en mötesplats för alla som arbetar med naturvägledning i skogslandskapet. Seminariet arrangeras på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i samarbete med Föreningen Skogen och Skogen i Skolan.

Workshop om nationell utbildningsnorm för naturvägledare
29 januari 2015

Innan den utbildningsnorm för naturvägledare släpps, vilken CNV i samarbete med olika aktörer har arbetat med sedan 2009, erbjuds utbildarnaatt träffas på en workshop för att diskutera hur huvudmannen för utbildningsnormen ska utformas, samt andra frågor. Workshopen riktar sig till utbildningssamordnare som utbildar personer som guidar om och i naturen och kulturlandskapet, t ex naturguider, kulturmiljöpedagoger, naturvägledare eller utomhuspedagoger. Övriga intressenter och branschaktörer är även välkomna.

Dialog för landskap - kommunikation och delaktighet
Uppsala. Vi återkommer med datum inom kort.

I landskapet möts olika värden och tillgångar. Är du naturvägledare, aktiv i en ideell förening eller lokal intressegrupp? Vill du engagera många i en dialog om landskapets värden?  Kursen ger en teoretisk bakgrund samt konstruktiva verktyg för dialog kring landskapets värden. Kursen består av en träff under en helg i Uppsala. Kursen arrangeras av Centrum för naturvägledning.


Överblick. CNV har i uppdrag att samordna, initiera och vid behov genomföra utbildningsinsatser nationellt. Vi har bland annat gjort en översikt över utbildningar och kurser i Sverige med relevans för naturvägledning. 
Läs mer om detta här. 

 

Dokumentation. CNV anordnar löpande kurser, seminarier och möten för dig som arbetar med eller är intresserad av naturvägledning.  Läs mer om våra tidigare arrangemang. Vi bevakar och dokumenterar även andras aktiviteter.
Sidan uppdaterad: 2014-10-29. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen