Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

CNV:s aktuella utbildningar och seminarier

 Dialog för landskap - kommunikation och delaktighet
17-18 april 2015 i Uppsala. 

I landskapet möts olika värden och tillgångar. Är du naturvägledare, aktiv i en ideell förening eller lokal intressegrupp? Vill du engagera många i en dialog om landskapets värden?  Kursen ger en teoretisk bakgrund samt konstruktiva verktyg för dialog kring landskapets värden. Kursen består av en träff under en helg i Uppsala. Kursen arrangeras av Centrum för naturvägledning.

Naturguidning i praktiken
12 maj 2015 i Tyresta nationalpark.

Kursen riktas främst till säsongsanställda i naturum som arbetar med guidning, men alla är välkomna i mån av plats. Dagen handlar om metoder, förhållningssätt och tips för framgångsrik guidning med utgångspunkt från teori och praktik. Kursen ges i samarbete med Studiefrämjandet. Läs mer här.


Naturvägledning för yrkesverksamma, 3 hp

3-4 september och 3-4 december (torsdag - fredag) 2015 i Uppsala

Universitetskursen Naturvägledning för yrkesverksamma (3 hp) ges 2015 för sjätte gången av CNV och Avdelningen för miljökommunikation vid SLU. Här får du som arbetar med naturvägledning möjlighet att analysera dina verktyg, utveckla dina metoder och inspireras av andra i samma bransch. Kursen består av två träffar i Uppsala och hemuppgifter. 

2015-03-31 -  Annika Nordin belönas med guldkvisten
Annika Nordin, programchef för Future Forests tilldelas utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen.
2015-03-31 -  Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd
Små spillror av de svenska lantrashönsen har bevarats till eftervärlden och nu kartläggs dessa genetiskt. Störst variation finns i rasen Skånsk blommehöna, medan Ölandshönan är den som avviker mest från...
2015-03-30 -  Ge dina synpunkter kring matförsörjning och uthålligt lantbruk
SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative) har tagit fram en enkät riktad till ungdomar och studerande för att involvera fler unga i diskussionerna kring livsmedelsförsörjning och uthålligt...
2015-03-30 -  Skyddsgrind eller ej för suggor med smågrisar?
En forskargrupp från SLU har fått godkänt av Jordbruksverket samt Djurförsöksetiska nämnden att göra vetenskapliga försök för att utröna om smågrisdödligheten minskar vid instängning av suggan tre dygn...
2015-03-26 -  Prisregn över Umeå Plant Science Centre
Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Stockholm ut fyra priser till framstående forskare. Forskare från Umeå Plant Science Centre...

Överblick. CNV har i uppdrag att samordna, initiera och vid behov genomföra utbildningsinsatser nationellt. Vi har bland annat gjort en översikt över utbildningar och kurser i Sverige med relevans för naturvägledning. 
Läs mer om detta här. 

 

Dokumentation. CNV anordnar löpande kurser, seminarier och möten för dig som arbetar med eller är intresserad av naturvägledning.  Läs mer om våra tidigare arrangemang. Vi bevakar och dokumenterar även andras aktiviteter.
Sidan uppdaterad: 2015-04-01. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se