Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

CNV:s egna evenemang 2009

Visa natur – möjligheter och utmaningar

 
• Tips och råd från erfarna inspiratörer.
• Överblick över naturvägledning i Sverige.
• Historisk och internationell resa i naturvägledningens värld.
• Workshop om utveckling av naturvägledning lokalt och regionalt.

 

Under hösten 2009 arrangerade CNV fyra seminarier med totalt drygt 200 deltagare. Platser för seminarierna har varit Tyresta nationalpark utanför Stockholm, Naturum Blekinge i Ronneby, Bohusläns museum i Uddevalla samt Jamtli i Östersund. 

Medarrangörer var Stiftelsen Tyrestaskogen, naturum Blekinge, Västkuststiftelsen, Bohusläns museum, naturum Vålådalen och Hållands folkhögskola. Deltagarna representerade många aktörer inom naturvägledning – ideella föreningar, myndigheter, museer, naturum, företag inom guidning och turism, naturhälsopedagoger, utomhuspedagoger med mera.

Sammanlagt tolv inspiratörer och fyra workshops med efterföljande diskussion bidrog med många goda tankar och idéer kring både metoder och motiv för att visa natur och kulturlandskap.

Läs mer om seminariet i Tyresta
Läs mer om seminariet i Ronneby
Läs mer om seminariet i Östersund
Läs mer om seminariet i Uddevalla 

Läs pressmeddelandet inför det första seminariet »

Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider

- 3 december i Uppsala

Centrum för naturvägledning arrangerade en heldagsworkshop med titeln ”Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider - guidning i naturen och kulturlandskapet”. Här finns dokumentationen.

Friluftsliv i förändring

-18-19 november i Östersund
Friluftsliv i förändring är ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerar friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige. Avsikten är att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle. Programmet är ett nätverk av 18 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i landet. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket.

CNV deltog i forskningskonferensen 18-19 november 2009 i Östersund med sessionen Visa natur- naturvägledningens möjligheter och utmaningar.

Dokumentation från konferensen 18-19 november 2009. 

Upplevelseproduktion - guidens betydelse

-14 oktober  i Uppsala.
CNV höll i ett seminarium där Hans Gelter från Luleå tekniska universitet berättade om sin forskning om upplevelseproduktion och guidens betydelse för upplevelsen inom naturturism. Föredraget handlade om det transmoderna samhället, och hur upplevelseproduktion kan utveckla naturturism från enbart ”konsumtion” av upplevelser till ”transformationer” av turisten för en hållbar samhällsutveckling.

Läs anteckningar från seminariet.

Läs Hans Gelters Powerpoint-presentation (pdf)

Framtidsfokus: Barn och natur

- 13 oktober i Stockholm
Institutet för Framtidsstudier granskar samtiden för att få redskap och ta vara på erfarenheter inför framtiden bland annat genom en serie seminarier, så kallade Framtidsfokus. CNV deltog i seminariet 13 oktober 2009 som hade temat barn och natur – vilken betydelse ges naturen för barns utveckling och fostran? Vad betyder växande storstäder, ökad rörlighet mellan länder och en större miljömedvetenhet? Hur kommer vi att se på naturen i framtiden?

Läs mer om seminariet Framtidsfokus: Barn och natur
Läs CNV:s dokumentation från seminariet Framtidsfokus: Barn och natur. 
 

Mångfaldskonferensen 2009

- 7-8 oktober i Stockholm

Mångfaldskonferensen 2009 hade temat Skyddade naturområden och anordnades på
Naturhistoriska riksmuseet 7-8 oktober. Arrangörer var Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Eva Sandberg, CNV, höll tillsammans med Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen, ett pass om Naturguidning inom temat Engagemang för naturen.

Dokumentation från Mångfaldskonferensen.

Information om Mångfaldskonferensen. 
 

 

 
Sidan uppdaterad: 2013-12-06. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se