Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma

Hösten 2016 arrangerar CNV tillsammans med Avdelningen för Miljökommunikation den uppskattade kursen Naturvägledning för yrkesverksamma. Kursen går för sjunde året i rad och hålls i Uppsala. Första träff 8-9 september och avslutande 8-9 december.

Kursdeltagare 2010Kursen är på 3 hp. Här får du som är yrkesverksam verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder. Det gäller såväl planering som genomförande och utvärdering.

Vid föreläsningar och lärarledda litteraturseminarier får du möjlighet att utveckla din förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter på naturvägledningsområdet. I övningar tillämpas sedan olika metoder för kommunikation, motivering och ledarskap inom naturvägledning.

Genom åren har ett hundratal deltagare genomgått denna kurs och varje år består gruppen av en givande blandning av naturvägledare från olika verksamheter som naturum, länsstyrelser, privata företag, kommuner, naturskolor, ideella föreningar, utbildningsorganisationer och många andra.

Kursen är upplagd delvis på distans med två träffar och självständiga övningar däremellan. Träffarna sker 8-9 september och 8-9 december 2016. Träffarna pågår från torsdag kl 13 till fredag kl 1630. Ett frivilligt studiebesök ingår båda torsdagskvällarna.

Kostnad
Själva kursen är avgiftsfri. Du kommer att få betala för kurslitteratur (cirka 300 kr) och luncher/fika (självkostnad). Middag och studiebesök på kvällen tillkommer också för den som vill.

Kontaktpersoner
Anders Arnell (kursansvarig): anders.arnell@slu.se, 018-672445

Anmälan mm: Anmälan till kursen är öppen tills vidare (utan platsgaranti).
Anmäl dig snarast via www.antagning.se  
Direktlänk till kursen (kursplan med mera) finns här.       

Varmt välkommen till Naturvägledning för yrkesverksamma!

 

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

"Alla föreläsningar och diskussioner har känts mycket relevanta och givande".

"En mycket inspirerande kurs! De två kursträffarna har varit mycket givande, med föreläsningar, övningar och inte minst diskussioner med och inspiration från andra naturvägledare".

"Hemuppgifterna gav mig tillfälle att med hjälp av intressant kurslitteratur få tillfälle att verkligen fundera kring och reflektera över mitt eget och andras arbete med naturvägledning".

"Mycket bra information, lagom arbetstakt, uppgifter som var knutna till eget arbete och
kändes meningsfullt och lärorikt".

"All administration och planering har ju funkat superbra! Och så trevliga och engagerade kurslärare"!

"Fantastiskt att få möta så mycket duktiga människor".

Sidan uppdaterad: 2016-04-26. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen