Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Naturvägledare i Sverige - alfabetisk indelning

Här presenteras de naturvägledare i CNV:s nätverk som vill synliggöras på CNV:s webbsidor. De är här sorterade alfabetiskt efter sitt efternamn.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

I e-postadresserna nedan har vi ersatt [at] med [at] för att minimera risken för spam.

A

Ahl, Mi
Eskilstuna kommun
Verksamhetsform: Naturskola
mi.ahl5[at]eskilstuna.se
Plats: Eskilstuna

Allgulander, Eva
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård
eva.allgulander[at]hotmail.com
www.backaloge.se
Plats: Västra Götaland
Nyckelord: Natur och kultur giude

Jag guidar turister och besökande grupper på området kring Backa Loge och sjön Fegen. Jag har naturupplevelseguidning 1 från Linnéuniversitetet och är pedagog och lärare inom naturvetenskapliga ämnen och matematik. Jag kommer att utveckla denna verksamhet parallellt med mitt läraryrke.

Agnemo, Maja
Verksamhetsform: Privatperson
majaagnemo[at]hotmail.com
Plats: Umeå

Är för tillfället inte aktiv i någon organisation, men har varit ledare för folkhögskolekurs i friluftsliv. Är blivande svampkonsulent. Har arbetat med forskning kring betydelsen av natur för människor med utmattning.

Akune, Sawako
Egen företagare
Verksamhetsform: Företag - hälsa eller personlig utveckling, Ideell organisation - friluftsliv eller turism,Privatperson
ekomoriclub[at]gmail.com
http://ekomoriclub.wordpress.com/
Plats: Stockholm
Nyckelord: Lek, friluftsliv, japanska

Jag utbildade mig till antropolog och miljövetare i Japan. I Sverige arbetar jag som Ur-och-skur-ledare och fritidsledare. Mitt företag "Mori de asoboo” (leka i skogen på japanska) vänder sig till småbarnsfamiljer med koppling till Japan. Verksamhetens mål: att introducera friluftsliv i närmiljö för barnfamiljer, samt att introducera japaner i det svenska friluftslivet. Utomhusmiljön ger även barnen möjlighet att öva japanska på ett naturligt sätt.

Andersen, Astrid
Egen företagare
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Företag - naturvård, Ideell organisation - kulturmiljö, Övrigt
naturjobb[at]gmail.com
www.naturjobbelvhyttan.se
Plats: Örebro län
Nyckelord: förmedla upplevelser kunskap

Visa på allt som finns i naturen att uppleva och glädjas åt.

Andersson, Bengt
Egen firma, kommunanställd
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - naturvård
lago.andersson[at]telia.com
Plats: Tåkern, Omberg, Store mosse nationalpark
Nyckelord: Fågel, naturupplevelser för handikappade

Jag är utbildad socionom och verksam som socialchef i Gnosjö kommun. Arbetar extra som naturguide vid Tåkern och är tillika ordförande i Tåkerns Fältstation, en ideell förening som driver ringmärkning och fågelstudier vid Tåkern. Har arbetat i projektform med funktionshindrades möjligheter till naturupplevelser. Bedriver pilotprojekt med SRF i Östergötland i kursform "Skåda fågel med örat" sedan ca 5 år tillbaka. Jätteintressant!

Andersson, Christina
Naturum Vänerskärgården-Victoriahuset
Verksamhetsform: Naturum
christina.andersson[at]lackoslott.se
http:// www.lackoslott.se
Plats: Vänerskärgården
Nyckelord: inspiration, känsla och kunskap

Jag heter Christina Andersson och är anställd av Stiftelsen Läckö Slott som verksamhetsledare för naturum Vänerskärgården-Victoriahuset. Där ska jag bland annat, tillsammans med vår naturumspedagog, på olika sätt ska inspirera till besök i naturen.

Andersson, Gunilla
Naturvårdsverket
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
gunilla.andersson[at]naturvardsverket.se

Andersson, Margareta
Strömstad Vuxenutbildning
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, YH/KY-utbildning
margareta[at]turismsamverkan.se
Plats: Norra bohuslän

Andersson, Mikael
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Privatperson, Övrigt
mikael.andersson[at]ekuriren.se
http://ekuriren.se/bloggar/naraventyr
Plats: Eskilstuna
Nyckelord: Inspirerar, äventyr, nära

Driver en blogg med syfte att inspirera människor att ta steget ut i naturen för att uppleva allt fantastiskt där. Man behöver inte åka till andra sidan jorden för att uppleva äventyr, det finns runt hörnet här hemma.

Andersson, Robert
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Verksamhetsform: Länsstyrelse
robert.andersson[at]lansstyrelsen.se
Plats: Bohuslän och Västergötland

Inom mitt yrke arbetar jag med frågor som rör friluftslivet. Dels om hållbar naturturism och dels om riksintresseområden för friluftslivet. Privat genomför jag en del vandringar höst och vår i kyrkans regi.

Appeby, Philip
philip.appeby[at]gmail.se

Miljö- och naturvårdsintresserad. Jag följer debatten om den biologiska mångfalden, vatten vattenresurser/kvalitet och bevarandet av vår artrikedom aktivt!

Arnesson-Westerdahl, Agneta
Naturum dalarna
Verksamhetsform: Naturum eller liknande
agneta.arnesson-westerdahl[at]lansstyrelsen.se
www.naturumdalarna.se
Plats: Leksand
Nyckelord: Biologisk mångfald, geologi

Axelsson, Janne
Ljungskile Folkhögskola
Verksamhetsform: Folkhögskola
axelsson.janne[at]gmail.com
Plats: Norska fjällen, Jämtlands- och Lapplandsfjällen samt Västsverige

Tillbaka

B

Bengtsson, Stina
Verksamhetsform: Privatperson
stina.b.k.bengtsson[at]gmail.com

Under min forskarutbildning (avslutad 2013) deltog jag i undervisning i ämnet skogspatologi, bl.a. genom att leda exkursioner. Att förmedla information på ett lättillgängligt sätt är en rolig utmaning, där olika sinnen kan kombineras. Jag är intresserad av mötet människa - natur, då det har så stor betydelse för båda parters välbefinnande. Efter min nuvarande föräldraledighet ser jag fram emot att i någon form planera, bedriva, eller kanske rent av forska inom naturvägledning.

Bengtsson, Vikki
Pro Natura
Verksamhetsform:Länsstyrelse, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård
www.pro-natura.net
Plats: Götaland

Bengtsson-Sjörs, Karin
Länsstyrelsen Uppsala län
Verksamhetsform: Länsstyrelse
karin.bengtssonsjors[at]lansstyrelsen.se

Bergil, Calle
Calle Bergil natur & kultur
Verksamhetsform: Fotograf, författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Ideell organisation - naturvård
calle.bergil[at]melica.se
www.melica.se
Plats: Göteborg
Nyckelord: poetisk naturhistoria musik

poetisk-musikaliskt-historiskt skymningsspel i Göteborgs Botaniska Trädgård om människa, natur och trädgård. Motsvarande om människan och det vilda i en naturskog norr om Åkersberg. Guidningar eller event med poetiska historiska naturguidningar med inslag av musik, dans etc. efter önskemål.

Bergman R, Annika
Humlebäcks gård
Verksamhetsform: Företag - areella näringar/markanvändning, Grund- och gymnasieskola
annika[at]humleback.se
www.humleback.se
Plats: Västra Götaland
Nyckelord: Del av ett kretslopp -Hälsa - Meningsfullt liv

Är textillärare som driver ett ekologiskt lantbruk tillsammans med min man. Vill utveckla gården inom grön arena; skolbesök, arbetslösa, sjukskrivna, studiebesök mm. Djur och natur är en viktig del för vårt välmående. Är i startgroparna, söker kunskap och nätverkande!

Bergman, Elisabeth
Organisation
Verksamhetsform: Naturum eller liknande
ibbebergman[at]hotmail.com
http://webbsideadress.se
Plats: Stockholm

Jobbar timmis på Naturum Tyresta! Utbildad Biolog med miljövård och pedagogik i botten. Sadlat om i yrkeslivet på senare år, jobbat mycket inom vård och omsorg tidigare. Sitter också som ledamot för Miljöpartiet i Sundbybergs kommunfullmäktige, och har uppdrag inom stadsbyggnad och äldreomsorg. Har praktik från vattenvårdsskola och naturskola. Är en trevlig social dam på 50+.

Bergström, Maria
Storstockholms naturguider, Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård
maria.bergstrom[at]naturskyddsforeningen.se
http://www.utinaturen.nu
Plats: Stockholms län

Biogeovetare och landskapsekolog. Jag är verksamhetsledare för Storstockholms naturguider - som sedan 2004 varje söndag året runt erbjuder guidning med auktoriserad naturguide någonstans i Stockholms län.

Bergwall, Ulrika
Värmdö kommun
Verksamhetsform: Kommun
ulrika.bergwall[at]varmdo.se
www.varmdo.se
Plats: Värmdö kommun

Bigren Ness, Marlene
Eskilstuna naturskola
Verksamhetsform: Naturskola
marlene.ness[at]eskilstuna.se
Plats: Eskilstuna naturskola

Bishop, Majk
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
muddymountaintrails[at]gmail.com
Plats: Skåne

Björkman, Kristofer
Naturkartan.se
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
kristofer[at]outdoormap.com
http://naturkartan.se
Nyckelord: Mobil, webb, guide

Jag och mina kollegor brinner för, och strävar alltid efter, att med moderna mobil och- webbapplikationer skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att upptäcka, planera och leva ett aktivt friluftsliv i samklang med naturen.

Björkroth, Maria
Dalarnas museum, Falun
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Ideell organisation - kulturmiljö, Universitet och högskola
maria.bjorkroth[at]dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se
Plats: Dalarna
Nyckelord: nytolkning, nutidsrelevans, människonära

Fil. dr antikvarie med forskningsansvar. Länsmuseets utställningar och publika lokaler finns i Falun. Arbetet på olika håll i länet inom kulturlandskap, kunskap och publik verksamhet – utgår också från Falun. Museet har varit engagerat i interpretation och ekomuseirörelsen sedan 1980-talet. De ideella krafterna i Dalarnas hembygdsrörelse (med 20000 individuella medlemmar) utgör ett rikt förgrenat lokalt nätverk och är den ena av länsmuseets två stiftare med egna platser i museistyrelsen.

Bodegård, Johan
ArtDatabanken
Verksamhetsform: Universitet och högskola
Johan.Bodegard[at]slu.se
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken
Plats: I hela landet
Nyckelord: Kunskapscentrum för arter

ArtDatabanken samlar in, analyserar och förmedlar kunskap om arter i Sverige. Vi tar fram Sveriges rödlista och driver Artportalen, en site där allmänheten kan rapportera observationer av alla arter.

Bodman, Ghita
Åbo Akademi
Verksamhetsform: Universitet och högskola
ghita.bodman[at]abo.fi

Jag är doktorand vid Åbo Akademi i Vasa, Finland, vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, socialvetenskapers landsbygdsforskning. Mitt forskningstema är natur och välbefinnande.

Bohlin, Lars
Köpings kommun
Verksamhetsform: kommun
Lars.Bohlin[at]koping.se
http://www.koping.se
Köping
Nyckelord: Sporadiskt, rekreation, till alla.

Jag arbetar som ekolog på miljökontoret i Köpings kommun. I arbetet ingår att informera om bland annat naturvård till allmänheten och andra. Detta görs ibland ute i naturen i naturområden som kommunen förvaltar.

Bolmgren, Kjell
Svenska fenologinätverket
Verksamhetsform: Universitet och högskola
kjell.bolmgren[at]slu.se
Nyckelord: följ naturens kalender

Svenska fenologinätverket har som mål att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Observationerna görs i samverkan mellan frivilliga och professionella obsrvatörer. Fenologinätverket är också en öppen mötesplats dit myndigheter och organisationer är välkomna till samarbete och initiativ kring fenologi. Svenska fenologinätverket samarbetar med fenologinätverk i andra länder. Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete som omfattar Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Naturvårdsverket, SMHI, Länsstyrelserna och Naturhistoriska riksmuseet. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender.

von Bothmer, Stefan
Kosters trädgårdar
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
stefan[at]kosterstradgardar.se
http://www.kosterstradgardar.se
Plats: Koster, Bohuslän
Nyckelord: Ah - Haha – Aha!

Jag guidar i Kosterhavets Nationalpark. Vi vandrar, cyklar eller far ut med kajaker i västerhavet. Driver också Kosters Trädgårdar, en ekologisk besöksträdgård med restaurang. Vi har kurser i utomhuspedagogik, skolgårdsdesign och permakultur.

Brage, Ruben
Ruben Brage Natur & Kulturhistoria
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Länsstyrelse, Kommun, Naturum eller liknande, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Ideell organisation – naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, Studieförbund, Privatperson
mail[at]rubenbrage.se
www.rubenbrage.se
Plats: Östergötland
Nyckelord: naturvård, kulturvård, kunskapsförmedling

I mitt arbete i natur-och kulturhistoriska miljöer samlar jag på mig mycket kunskap som är otroligt spännande att få förmedla. Om jag dessutom får förmånen att servera en närande måltid som är tillagad i och från naturen så är lyckan gjord.

Bremer, Cecilia
Verksamhetsform: Naturskola, Privatperson
cecilia.bremer[at]orebro.se
www.orebro.se/naturskolan
Plats: Örebro

Jag finns med i närnaturguidenätverket men jobbar mest med klassbesök och fortbildning på Örebro naturskola.

Brobeck, Patricia
Naturklivet
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
patricia.brobeck[at]naturklivet.se
Plats: Skåne
Nyckelord: Naturguide under upplärning

Håller, efter åtta år som miljökonsult i bagaget, på att omskola mig till naturguide. Har 2014 startat en enskild firma (Naturklivet) där jag successivt kommer att erbjuda guidningar och andra typer av naturturismevenemang. Läser samtidigt kursen Naturupplevelseguidning på Linnéuniversitetet.

Broman, Anders
Campus Väst/Gullmarsgymnasiet Lysekil
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Fotograf eller författare, Naturbruksskola, Grund- och gymnasieskola, Privatperson
anders.o.broman[at]telia.com
Plats: Lysekil
Nyckelord: Fota, fika, filosofera

Jag är utbildad agrotekniker och yrkeslärare. Har arbetat som avbytare inom lantbruket, djurvårdare och guide på Nordens Ark, djurvårdslärare vid Dingle och Nuntorps Naturbruksgymnasier. Arbetar nu med elever i behov av särskilt stöd på Campus Väst/Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Flyttar gärna ut klassrummet till naturen för att ge eleverna inspirerande, motiverande och förhoppningsvis mer bestående kunskaper.

Bylund, Patrik
Länsstyrelsen Västerbotten
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande
patabyl[at]gmail.com
Plats: Hemavan
Nyckelord: upplevelser och samspel

Guidningar i fjällmiljö och i botanisk trädgård. Fågelsång, inlandsis, anpassningar till kärva klimat.

Bäck, Johnny
Lundellska skolan
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Grund- och gymnasieskola
Johnny.back[at]skrapan.uppsala.se
http://webbsideadress.se
Plats: Uppland
Nyckelord: Säker, personlighetsutvecklande, omtänksam

Undervisar i naturguidning på gymnasieskolan. Leder kajakturer i Norrtälje skärgård. Leder turer i fjällvandring. Undervisar på gymnasieskolan om friluftsliv.

Bäckman, Pia
Naturskolan Uttern
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Naturskola
naturskolanuttern[at]naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi
Plats: Sjundeå, Finland

Jag arbetar som naturskolelärare på Naturskolan Uttern i Sjundeå, Västra Nyland, Finland. Jag har arbetat inom natur- och miljöpedagogiken sedan 2003 och är utbildad i miljövård och miljöpedagogik.

Bärring, Hans
Konsult
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Ideell organisation - naturvård
barring[at]ebrevet.nu
www.hansbarring.se
Plats: för närvarande främst Uppland, även Värmland, Dalarna (Bergslagen)

Min verksamhet är främst inom områdena miljöanalys inbegripet insamling och analys av data, teknik- och metodutväckling, men även naturvård och hälsa. Jag genomför uppdrag inom inventering, guidning och liksom praktiska åtgärder (skog) osv. Min verksamhet är främst inom områdena miljöanalys inbegripet insamling och analys av data, teknik- och metodutväckling, men även naturvård och hälsa. Jag genomför uppdrag inom inventering, guidning och liksom praktiska åtgärder (skog) osv.

Börjesson, PetraMy
Länsstyrelsen i Stockholms län
Verksamhetsform: Länsstyrelse
petramy.borjesson[at]lansstyrelsen.se

Tillbaka

C

Carlsson, Christel
CAHOM
Verksamhetsform: Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - hälsa eller personlig utveckling
ccsnhp[at]gmail.com
www.cahom.se
www.skallingegard.net
Plats: Simlångsdalen Halland
Nyckelord: naturlig hälso pedagogik

Använder naturen som hälsopedagogiskt verktyg och i rekreationssyfte.

Carlson, Magnus
Vildmarksgymnasiet
Verksamhetsform: Naturbruksskola
Magnus.Carlson[at]skola.hylte.se
http://www.hylte.se
Plats: Unnaryd

Arbetar som Vägledare i naturligt friluftsliv med att utbilda Naturguider på Vildmarksgymnaiet i Unnaryd.

Carlsson, Tomas
Fabula storytelling
Verksamhetsform: Företag - läromedel eller kommunikation, Ideell organisation - naturvård, Privatperson
tomas.carlsson[at]storytelling.se
http://www.storytelling.se
Plats: Gotland
Nyckelord: natur, interpretation, historia

Fågel och naturguide, berättare och interpretatör, också i kombination med historia och landskap. Jag har guidat i många år i Blekinge, i Bergslagen och nu på Gotland. Aktiv i Gotlands Ornitologiska Förening. Bor i Ardre utanfö Ljugarn på Östra Gotland.

Cederqvist, Jasmine
Verksamhetsform: Övrigt
jas.cederqvist[at]telia.com
Nyckelord: konst, natur, pedagogik

Jag är konstnär med bakgrund som biolog och lärare med utomhuspedagogik. Utöver att vara verksam som konstnär håller jag även kulturpedagogiska workshops för barn ungdomar och vuxna.

Cederroth, Christian
Företag Fågel- och naturguidning
Christian[at]segerstadsfyr.se
http://segerstadsfyr.se
Plats: Öland
Nyckelord: Guidning Öland Segerstads fyr

Professionell fågel- och naturguide på Öland sedan 1994. Guidar även i övriga landsändar samt i andra länder.

Chaminade, Guillermo
Söderåsens nationalpark / Länsstyrelsen Skåne
Verksamhetsform: Länsstyrelse
epostadress[at]epostadress.se
https://www.sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/
Plats: Skåne
Nyckelord: Friluftsliv, nationalpark, skyltning

Jag jobbar som naturvårdsarbetare på Söderåsens nationalpark, inriktad mot friluftslivs frågor. Jag arbetar i nära samarbete med mina kollegor på Naturum i nationalparken inom skyltning, vägledning, ledtillsyn, m.m.

Claësson, Mattias
Naturskolan i Sixtorp, Lekebergs kommun
Verksamhetsform: Naturskola
mattias.claesson[at]edu.lekeberg.se
www.lekeberg.se/Barn-utbildning/Naturskola-i-Sixtorp
Plats: Sixtorp i Lekebergs kommun
Nyckelord: Glädje - nyfikenhet - känsla.

Vårt uppdrag är att vara en pedagogisk resurs för kommunen, förskolor och skolor. Vi skapar bra förutsättningar för hållbar utveckling genom miljöfostran och ett ökat naturintresse. Vi ger verktyg till alternativa tillämpnings- och övningsområden för svenska, matematik, teknik mm och möjligheten att komma till insikter om olika komplexa samband i naturen. Friskvård, sinnesträning, koordination, orientering, förtrogenhet med okända situationer är andra aspekter med vår verksamhet.

Clarke, Adrian
Friluftsfrämjandet
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Övrigt
ungnaturkraft[at]gmail.com
Plats: Östergötland
Nyckelord: upplevelse, skogsliv, naturligt

Med min naturvägledning vill jag vilja att barn och ungdomar samt familjer återgår till det mer spontana friluftslivet och skogsliv utan att behöva vara materialister.

Tillbaka

D

Dahl, Tina
Statens naturoppsyn, Norge
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
tina.dahl[at]dirnat.no
http://www.villrein.no
Plats:Telemark, Norge
Nyckelord: Høyfjellsøkologi, villrein, engasjement

Veiledning med fokus på høyfjellsøkologi og her især villreinen som Norge har et internasjonalt ansvar å ta vare på. Veiledningen er rettet mot skoleverket, videregående, universitet og høyskoler, villreinnemnd og utvalg knyttet til 49 kommuner i Sør-Norge.

Danielsen, Live
Statens naturoppsyn Norge
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
live.danielsen[at]dirnat.no
Plats: Norge - Oslo og Akershus
Nyckelord: friluftsliv, helse

Jeg arbeider i hovedsak med naturveiledning i friluftsliv. Aktuelle tema: Bål "fra gnist til flamme på gammelt vis", friluftsliv og helse "naturen som inspirasjonskilde". Målgruppe: barn og voksne.Min hovedfolosofi er å å drive veiledning gjennom å skape entusiasme, mestring og naturoppelvelser. Jeg har en delt stilling og arbeider også som naturoppsyn. Utdanning: Naturforvalter fra universitet for miljø og biovitenskap i Ås (Norge).

Dahm, Hjalmar
Stiftelsen Hörjelgården, Naturskyddsföreningen i Skåne
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - kulturmiljö, Naturskola
hjalmar.dahm[at]gmail.com
http://www.skane.naturskyddsforeningen.se/?page_id=1696
Plats: Hörjelgården, Sjöbo kommun (Skåne)
Nyckelord: kulturlandskapet, ekologi, utomhuspedagogik

Jag har länge arbetat med naturvägledning både i Sverige, Frankrike och Grekland. På Hörjelgården tar jag emot grupper, framför allt från grundskolan, men också från gymnasier och högskolorna. Här får man en inblick i det gamla kulturlandskapet och får uppleva både naturens rikedom och de gamla sysslorna som utfördes på en gård för 2-300 år sedan. Många grupper och klasser övernattar eftersom Hörjelgården har fullt utrustat kök och ett 30-tal sängar, vindskydd samt möjligheter till tältning.

Danielsson, Kennert
VG-region, Västarvet, Göteborgs naturhistoriska museum
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Företag - areella näringar/markanvändning, Naturskola
kennert.danielsson[at]vgregion.se
Plats: Göteborgsområdet
Nyckelord: undervisa: visa undren!

Arbetar som guide/utbildare för varierande åldrar såväl inomhus som utomhus med att inspirera till naturupplevelser, naturvård och hållbar utveckling. Producerar även en del skriftligt inspirations/informationsmateriel inom området.

Dellgar Hagström, Mirja
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse,Universitet och högskola,Grund- och gymnasieskola,Privatperson,Övrigt
mirja.hagstrom[at]gmail.com
Plats: Gävle (för närvarande)

Biogeovetare som älskar att väcka intresse, inspirera och dela med mig av kunskap om naturen, både stort och smått, biologi och geovetenskap. Just nu aktiv på fritiden som Natursnoksledare och (när)naturguide för Naturskyddsföreningen, men jag letar fler möjligheter, för jag vill mer. Tidigare har jag guidat/informerat på universitetskurser och för skolklasser. Jag har även använt filmformat: http://youtu.be/Hi6zorMyhVU

Ditlevsen, Eva
Christinehofs Ekopark
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
eva[at]christinehofsekopark.se
http://www.christinehofsekopark.se
Plats: Skåne
Nyckelord: Passion, nyfikenhet, delaktighet

Jag är biolog och geovetare och jobbar med guidningar och aktiviteter både för vuxna och barn inom Christinehofs Ekopark. Ekoparken arbetar med hållbara upplevelser i natur- och kulturmiljön kring Christinehofs Slott i Skåne. Med kunskap och delaktighet får fler tillgång till både natur- och kulturmiljöer, det vill vi verka för. Viktigast i guidearbetet jag bedriver är att jobba för att väcka nyfikenhet och entusiasmera.

Dorsander Andersson, Ingrid
Aspa Gård
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - hälsa eller personlig utveckling
ingrid[at]aspagard.se
http://www.aspagard.se
Plats: Kungsörs kommun
Nyckelord: Hälsa, natur o kultur

Är utbildad Kultur och naturguide, har lantbruk, driver Bo på lantgård med uthyrning av två hus. Naturen som en läkande kraft - att använda naturen som den är: att använda sina sinnen. Kungsör har mycket av natur: de välbevarade ekbackarna, restaurerade hagmarken m.m Att visa lantbruket idag, att få umgås med djuren m.m. Hur var det förr - hur är det idag.

Tillbaka

E

Ebbestad, Jan Ove
Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Universitet och högskola
jan-ove.ebbestad[at]em.uu.se
Plats: Uppsala

Utställningar och pedagogik i museisammanhang

Edmark, Terese
Piteå kommun, Kultur och Fritid
Verksamhetsform: Kommun
terese.edmark[at]pitea.se
Plats: Piteå kommun , Norrbotten
Nyckelord: Friluftsliv, folkhälsa, tillgänglighet

Jag jobbar med utveckling av rörligt friluftsliv i Piteå kommun. Det finns många anledningar till varför en kommun bör satsa på friluftsliv;* naturkänsla och naturförståelse, * ökat miljöengagemang och hållbar utveckling, * attraktiv kommun, * folkhälsa och livskvalité, * natur- och kulturturism, * social gemenskap

Ekeberg, Peter
Affärsdesign
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
peter[at]affarsdesign.se
www.affarsdesign.se
Plats: Södra Sverige
Nyckelord: App, naturguider, kartor

Affärsdesign erbjuder digitala tjänster med bland annat mobila och webbaserade tjänster. Ett verksamhetsområde har sitt fokus på att med hjälp av smarta telefoner och smart teknik erbjuda guider i syfte att främja friluftslivet och upplevelser i skog o natur.

Ekman Eriksson, Eva
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
eva.ekman[at]solna.se
Plats: Stockholms län

Lärare med naturinriktning i grundskolan.

Ekvall, Helen
Göteborgs botaniska trädgård
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Ideell organisation - naturvård
helen.ekvall[at]vgregion.se
http://www.gotbot.se
Plats: Västra Götalandsregionen

Som pedagog på Göteborgs botaniska trädgård jobbar jag mycket med skolklasser och utomhuspedagogik. Jag vill utveckla lärorika och minnesvärda aktiviteter för alla åldrar och bidra till att göra trädgården tillgänglig för alla.Mitt mål är att väcka nyfikenhet och intresse för växter och djur och bidra till att främja en respekt och kärlek till vår levande värld.

Elf, Anna
Naturcentrum AB
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
anna.elf[at]naturcentrum.se
http://www.naturcentrum.se

Eldh, Jenny
Verksamhetsform: Länsstyrelse
jenny.eldh[at]lansstyrelsen.se
http://www.lifetaiga.se
Plats: Dalarna
Nyckelord: Kommunikation, naturvårdsbränning, biologisk mångfald

Arbetar som kommunikatör i EU-projekt Life+Taiga. 14 av Sveriges 21 länsstyrelser samarbetar kring naturvårdsbränning 2015-19. Arbetar med kommunikationsfrågor, gemensamma riktlinjer och budskap, kanaler och aktiviteter. Målet är ökad acceptans och kunskap om bränning, biologisk mångfald och naturnytta hos både berörda aktörer och en bredare målgrupp av besökare, närboende och yngre.

Eliason, Anna
Verksamhetsform: Yogiana
Företag - hälsa eller personlig utveckling
info[at]yogiana.se
http://www.yogiana.se
Plats: Nordvästra Skåne
Nyckelord: Närvaro, medvetenhet, vila

Beskrivning: Arbetar sedan 10 år med yoga och mindfulness. Har gått utbildningarna i Trädgårdsterapi i Alnarp. "Personligen är det i naturen jag är hemma, i det vilda, ohämmade och opolerade. Naturen är en fantastisk källa för mig för att bli fylld inombords. Jag använder naturen som en del av våra mindfulnesskurser och bjuder emellanåt in till dagar i naturen med meditation, stillhet och närvaroövningar. Naturen är fantastisk i att ge återhämtning, inspiration och ny energi. Naturen skapar också förutsättningar för att förstå att vi är en del av något mycket större, i det kan jag vila och få frid."

Eriksson, Bo
Föreningen Bohusläns Flora

Verksamhetsform: Ideell organisation, naturvård
bobie2[at]gmail.com
http://webbsideadress.se
Plats:Uddevalla
Nyckelord: Skogsluft, dofter, kunskap

Distriktsansvarig för inventering av Uddevalla i projektet Bohusläns Flora. Sekreterare i Uddevalla Botaniska Förening. Mångårig vana att leda exkursioner och naturvandringar.

Ericson, Karin
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation
karin[at]taigaphoto.se
Plats: Jämtlands län
Nyckelord: vill väcka intresse för naturen

Jag driver, tillsammans med min man, Taiga nature & photo. Vårt första gemensamma uppdrag var att producera Naturum Vålådalen. Mats, min man, hade tidigare producerat Frostvikens naturum, som vi senare har uppdaterat. Mats var också producent för naturdelarna på Jamtli när det nya museet byggdes. Vi har producerat naturstigar och på uppdrag skriver vi informationsbroschyrer om allt från naturbetesmarker till stora rovdjur, som vi förstås gärna smyckar med våra egna bilder. Jag har även producerat Frostvikens Fjällpark (en fjällbotanisk trädgård) och Lierne Geologipark.

Eriksson, Lars-Göran
Verksamhetsform: Naturbruksskola, Grund- och gymnasieskola
hundputte[at]bredband.net
Plats: Stockholm
Nyckelord: Lärare naturguide naturbruksgymnasium

Jobbar som lärare på ett naturbruksgymnasium där jag bland annat undervisar i turismkurser med inriktning på ekoturism och naturguidning.

Tillbaka

F

Fahlén, Martin
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Fotograf eller författare
martin.fahlen[at]journalia.se
http://www.projantest.se/martin
Plats: Älgön, Bohuslän
Nyckelord: Geologi, växt, människa

Tillsammans med geologerna Jimmy Stigh och Hans Årebäck har jag skrivit den bildrika boken "Strövtåg på Bohusläns sockertopp". Boken handlar om Älgön och Brattön som är resultatet av en intrusion precis som sockertoppen i Rio. Basisk bergart har lett till unik växtrikedom och öarna är därför naturreservat. Årligen leder jag ensam eller tillsammans med Hans Årebäck vandringar på ön. Jag är en pensionerad läkare och är intresserad av olika samband t ex natur och medicinsk geologi.

Falck, Amalia
Lyckegården / Med Naturen
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Grund- och gymnasieskola, Privatperson
amalia[at]lyckegarden.nu
http://www.lyckegarden.se
http://www.mednaturen.com
Plats: NV Skåne
Nyckelord: upplevelse avkoppling lärande

Här upplevs naturen tillsammans med gårdens gäster i form av ridturer, promenader och aktiviteter som är naturanknutna. Jag använder mig mycket av årstidernas skiftningar och visar på upplevelser för alla sinnen, dofter, smaker, ljud och känsel- och syn intryck. Fokus på att upptäcka nya saker i naturen med målsättning att alla får med sig någon "aha-upplevelse" hem. Grupper har stor möjlighet att påverka dagens äventyr, det kan vara korta stunder av reflektion i en skogsbacke eller vandringar med övernattning i vindskydd och undervisning om naturen.

Falk, Karin
Verksamhetsform: Privatperson
karin.falk[at]hotmail.coma>

 Flodin, Lena
Statens fastighetsverk
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
lena.flodin[at]sfv.se
www.sfv.se

Kulturarvsspecialist.

Foks, Renate
Orkidé
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation
http://www.ork-ide.se
Plats: Kalmar län och Dalarnas län
Nyckelord: internationell mångsysslare

Jag är utbildad i miljövetenskap och miljöpedagogik/kommunikation. Sedan 2008 dessutom diplomerad naturguide (Högskolan i Kalmar). Egenföretagare sedan 1996 med internationell erfarenhet (bl.a. Nederländerna och USA). Har varit guide och naturskolelärare. Har skrivit och utvecklat läromedel, spel, hemsidor och utställningar mm. Guidar numera i Kalmar län och i Dalarnas län (naturum Dalarna).

Forsberg, Anders
Svenska Turistföreningen
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism
idf.sweden[at]gmail.com
http://www.stfturist.se
Plats: Västerbotten
Nyckelord: Känsla, eftertanke och upplevelse!

Stugvärd och din guide till nästa smultronställe!

Frambäck, Tove
Naturhistoriska riksmuseet
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Museum / djurpark eller botanisk trädgård
tove.framback[at]nrm.se
http://www.nrm.se

Frangeur, Monica
Matvandring på Österlen – Upplev och Njut
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
info[at]upplevonjut.se
http://www.upplevonjut.se
Plats: Skåne
Nyckelord: matvandring smakvandring upplevelser

Matvandring - Guidade Matvandringar i vacker natur på Österlen drivs av entreprenören Monica Frangeur. Över 14 000 kunder har hittills provat. Monica är utbildad biolog och är känd som en engagerad och kunnig föreläsare. Besökare kan njuta av skog och det vackra öppna backlandskapet medan Monica på ett lättsamt sätt lyfter fram små som stora sevärdheter. På flera ställen längs vägen dukas det upp bufféer av skånska delikatesser. Rikligt med mat serveras på riktigt porslin.

Fransson, Hans
Länsstyrelsen i Jönköping och Naturskyddsföreningen
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - kulturmiljö
Hans.Fransson[at]lansstyrelsen.se
http://www.storemosse.se och http://www.gruvan.nu
Plats: Store Mosse nationalpark, Gnosjö och gruvan i Taberg
Nyckelord: kul natur kultur

Guidningar i naturum och ute i nationalparken året om. Det handlar om allt som finns på en högmosse. Guidning i Tabergsgruvan under sommarhalvåret. Geologi, kulturhistoria, fladdermöss, speciella växter och andra djur som finns på plats från 1200 miljoner år sedan till idag.

Franzén, Ann
Vetenskapens Hus - avdelningen Naturens Hus Pedagogisk verksamhet för skola
Verksamhetsform: Universitet och högskola
ann.franzen[at]vetenskapenshus.se
http://www.vetenskapenshus.se/?q=node/19
Plats: Stockholm
Nyckelord: för alla barn

Jag har arbetat med naturpedagogik sedan början av 90-talet och har förmånen att göra det i en botanisk trädgård. Jag har mina rötter i folkbildningen och arbetade flera år på Studiefrämjandet och senare med Agenda 21 i en kommun. Jag vill ge barn och unga möjligheten att fascineras av naturen och kunna hänföras och njuta av den. Jag vill som en förebild visa hur man kan tänka för en hållbar framtid. På fritiden engagerar jag mig i min nya hemort Ekerö via Ekeröguiden med syfte att locka ut fler i naturen.

Fredman, Annette
Hunnebergs Naturskola
Verksamhetsform: Naturskola
www.hunnebergsnaturskola.se
Plats: Hunneberg
Nyckelord: överraskande, glädjefyllda möten

Pedagog på en naturskola i 15 år. Från 6-åringar till gymnasietreor. Även lärarfortbildningar. Arbetar på tredje året i projektet Skogen som klassrum (Naturskole- och Naturskyddsföreningen) med att fortbilda lärare i kommuner som saknar naturskola.

Fredriksson, Ingvar
Naturskyddsföreningen
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Studieförbund
ingvar.fredriksson[at]telia.com
Plats: Skaraborg

Närnaturguide, har studiecirklar och guidningar

Fredriksson, Dag
Verksamhetsform: Kommun
dag.fredriksson[at]jonkoping.se
http://www.jonkoping.se/naturguidning
Plats: Jönköping, Huskvarna

Nyckelord: Skogsluft, dofter, kunskap

Jönköpings kommun arrangerar naturguidningar för allmänheten. Vi har gett ut en bok "Naturpärlor i Jönköpings kommun" där många av platserna vi guidar vid finns beskrivna. Det är djupa granskogar, branta ädellövskogar, vida mossar, fågelrika våtmarker och botaniskt rika betesmarker. Vi gör också guidningar på beställning, för andra myndigheter eller förvaltningar, föreningar eller företag.

Frölich, Lars
NatuRus
Verksamhetsform: Kommun, Museum / djurpark eller botanisk trädgård,Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
malin[at]naturus.se
http://www.naturus.se
Plats: Östergötland
Nyckelord: Naturkänsla, ödmjukhet, kunskap

Natur och kulturguide i Östergötland. 30 år som guide vid Tåkern och på Omberg samt en mängd lokaler i Östergötland. Kännare av flora och fåglar liksom platsernas kulturhistoria. Leder Söndagsvandringar på Omberg från april till september, Tåkernmorgon onsdag och söndag i maj, Orkidéer och rara växter som heldagspaket samt gäss och tranor vid Tåkern som skymnings- eller gryningspaket.

Tillbaka

G

Gebert, Ulf
Verksamhetsform: Kommun, Grund- och gymnasieskola
ulf.gebert[at]sodertalje.se
http://www.ivattochtorrt-sverige.se
Plats: Södertälje

Jobbar som naturpedagog på en F-9 skola i Södertälje (Pershagen). Bedriver en lokal naturskola på skolan. Använder ett naturreservat som heter Öbacken-Bränninge som mitt klass rum. Fortbildar även mina kollegor i natur/friluftsliv. Motto: Förundra dig överallt även det mest alldagliga. (Carl von Linné)

Gelter, Hansi
Luleå tekniska universitet & Guide Natura
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Universitet och högskola
guidenatura[at]gmail.com
http://www.guide-natura.com
Plats: Swedish Lapland/Piteå, Bottenvikens skärgård, Lapplandsfjällen
Nyckelord: naturinterpretation, upplevelseproduktion, turism.

Forskar och undervisar inom upplevelseproduktion och naturbaserad turism vid Luleå tekniska universitet. Har ett företag Guide Natura med naturguidning, upplevelser i skärgård m.m. Är även aktiv inom Friluftsfrämjandet som guide.

Gerstel, Carl Anders
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård
flasho[at]y.lrf.se
Plats: Västernorrland
Nyckelord: Förmedlar interaktiv nyfikenhet

Skriver naturskolekoncept med kulturhistorisk anknytning på uppdrag, men avser att utveckla den delen av verksamheten mer.

Glemminge, Ida
Statens Naturoppsyn, Norge
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Universitet och högskola, Grund- och gymnasieskola, Förskola
ida.glemminge[at]dirnat.no
http://www.naturoppsyn.no
Plats:Norge
Nyckelord: faktabasert naturopplevelser

Naturveiledning innenfor de fire store rovdyrene og fjellrev. Tilbud til alt fra barnehage, grunnskole, videregående, universitet, lag, foreninger ol.

Godeau, Åsa
Skogen i Skolan
Verksamhetsform: Övrigt
asa[at]skogen.se
http://www.skogeniskolan.se
Nyckelord: Sprida kunskap och intresse för skog på skolans villkor.

Granlund Feldt, Malin
NatuRus
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - areella näringar/markanvändning
malin[at]naturus.se
http://www.naturus.se
Plats: Östergötland, fokus Omberg och Tåkern
Nyckelord: Nära Naturlig Känsla

NatuRus gör natur och kulturguidningar med olika tema under hela året, från dryga timmen till hel- eller flerdagsvandringar med möjlighet till picknick eller matlagning över eld. Med många års erfarenhet som naturpedagog vävs gärna uppdrag, undersökningar och lekar in för att uppleva naturen med alla sinnen. Detta passar bra för grupper som vill lära känna naturen och varandra på ett nytt sätt. Några favoriter är vandring på Omberg, tema natur och kultur, Fågelmorgon vid Tåkern, Orkidéer och rara växter, Gäss och tranor vid Tåkern, Ombergs sagor och sägner, Öringlek i Ålebäcken samt Laga mat över eld med NatuRus och Tåkerns trädgård, en ekologisk köksträdgård där odlade och vilda råvaror tillagas tillsammans.

Granström, Pär
Gävle kommun, Kultur & Fritid - Friluftsliv
Verksamhetsform: Kommun, Projekt inom naturvägledning
par.granstrom[at]gavle.se
Plats: Gävle kommun, Gävleborgs län

Grantz, Helene
Uddevalla natur- och kulturskola, Uddevalla kommun
Verksamhetsform: Kommun, Naturskola
helene.grantz[at]uddevalla.se
http://www.uddevalla.se
Plats: Västsverige
Nyckelord: Utomhuspedagogik, hållbar utveckling

Naturskolepedagog, metodutvecklare för hållbar utveckling. Arbetar gentemot skolklasser, lärare och skolledare.

Grundeus, Louise
Naturum Värmland, Mariebergsskogen AB
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande
louise.grundeus[at]karlstad.se
Plats: Karlstad, Värmland
Nyckelord: Vardagsnatur för alla.

Enhetschef och naturvägledare på Naturum Värmland, som ligger i Mariebergsskogen i Karlstad och är öppet året om. Programsatta aktiviteter, utställningar och skolupplägg. Min bakgrund är bland annat bio-geo-utbildning.

Gunnarsson, Christer
Naturum Ånge
Verksamhetsform: Kommun
christer.gunnarsson[at]ange.se
http://www.ange.se
Plats: Västernorrland

Föreståndare naturum Ånge

Gurenius, Pär
PG Kemi/Biologi/Miljö
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Grund- och gymnasieskola, Privatperson
per[at]gurenius.se
http://www.gurenius.com
Plats: Upplands Väsby och Norduppland
Nyckelord: Mikroliv i Östersjön

Gymnasielärare i Ke, Bi, NK och Miljökunskap (under 35 år). Exkursioner och uppbyggnad av naturskola. Föredrag om Östersjöns tillstånd (bildningsförbund och bibliotek) Utställning av mikroskopbilder av växt- och djurplankton. (även konstutställningar)

Gustafson, Petter
Christinehofs Ekopark
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
petter[at]christinehofsekopark.se
http://www.christinehofsekopark.se

Gustafsson, CG (Carl-Göran)
Karlstads kommun
Verksamhetsform: Kommun, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, Privatperson
carl-goran.gustafsson[at]karlstad.se och cg.gustafsson[at]bredband.net
http://www.karlstad.se/Cactus
Plats: Värmland
Nyckelord: vårda-entusiasmera-tolka

Jobbar kommunalt inom öppen ungdomsverksamhet med friluftsliv/äventyrspedagogik/värdegrund. Aktiv medlem i Karlstads Paddlarklubb som instruktör/ledare/Guide. Aktiv medlem i Svenska Naturskyddsföreningen, Värmland-Karlstad som närnaturguide.

Gustafsson, Josefine
Malmö stad, Malmö Naturskola, Centrum för pedagogisk Inspiration
Verksamhetsform: Kommun, Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Naturskola
josefine.gustafsson[at]malmo.se
http://www.malmo.se/naturskola
Plats: Malmö med omnejd
Nyckelord: inspirerande sinnlig naturupplevelse

Jag är biolog och jobbar brett på Malmö Naturskola sedan tio år tillbaka samt har en del guidningar på fritiden.

Gustafsson, Ylva
Hushållningssällskapet Värmland
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Företag - areella näringar/markanvändning, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
ylva.gustafsson[at]hushallningssallskapet.se
http://www.hushallningssallskapet.se/s
Plats: Värmland
Nyckelord: hållbarhet, kompetens, ansvar

Projektledare för Vandringsturism i Värmland. Styrelseledamot i Värmlandsleder och Svenska Ekoturismföreningen.

Göransson, Andreas
Realgymnasiet i Linköping
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
andreas.goransson[at]realgymnasiet.se
http://www.realgymnasiet.se
Plats: Östergötland/Linköping
Nyckelord: utbildning, biologi, äventyr

Arbetar som gymnasielärare på Realgymnasiets utbildning på Naturbruksprogrammet inriktning Naturguide/Äventyr. Just nu omdanar vi vår utbildning i samband med gymnasiereformen och till hösten ligger vår utbildning under Naturbruksprogrammet inriktning Skog med utgång mot Naturguidning/Äventyr. Har en magisterutbildning i Biologi i botten från Linköpings Universitet. Har mångårig erfarenhet som scoutledare och utbildare i friluftssammanhang.

Göthberg, Jenny
Verksamhetsform: Kommun
Jenny.Gothberg[at]riksarkivet.se

Tillbaka

H

Hagman, Lotta
Yrkesskola
Verksamhetsform: Naturskola, YH/KY-utbildning
charlotta.hagman[at]gmail.com
Plats: Sydvästra Finland
Nyckelord: lära genom upplevelse

Undervisar i naturvägledning i en yrkesskola i Pargas, Finland. Fd naturskolelärare på Skärgårdshavets naturskola i Nagu, Finland. Biolog och vildmarksguide.

Hallgren, Lars
Friluftsfrämjandet
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism
lars[at]dubito.se
Plats: Fjällen, isar och isnära natur
Nyckelord: Finns alltid något intressant, allemansrätt

Fjälledare inom Friluftsfrämjandet och skridskoledare inom Stockholms Skridskoseglarklubb. Informerar så mycket jag kan om natur när jag leder grupper. Fil kand-examen, biologisk-geovetenskaplig linje, Sthlms Universitet.

 

Hammersland, Jorid
Ekologigruppen AB
Verksamhetsform: Företag - naturvård, Företag - areella näringar/markanvändning
jorid.hammersland[at]ekologigruppen.se
Nyckelord: naturreservat kust hav

Framförallt vägledning för skydd och förvaltning av kust- och havsområden.

Hamrén, Ulrika
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Företag - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Privatperson
ulrika.hamren[at]ekologigruppen.se
http://www.ekologigruppen.se
Plats: Stockholm med omnejd
Nyckelord: Fakta, fascination och humor

Biolog, naturreseledare, skogsmulleledare i Friluftsfrämjandet och skärgårdsguide. Arbetar vardagligen som ekolog och miljökonsult på Ekologigruppen AB, men hinner med enstaka uppdrag som naturguide. Har en skogsmullegrupp på Järvafältet i Järfälla varje söndag och står i Järfälla Naturskyddsförenings Naturinfo vid Görvälns slott. Att med hjälp av fakta och humor få människor att med nya ögon kunna tolka sin omgivning är en ständig källa till inspiration!

Hamring, Lisel
Biotopia/Uppsala kommun, Lisel Hamring Text och natur
Verksamhetsform: Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Museum, djurpark eller botanisk trädgård, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Ideell organisation - naturvård, Universitet och högskola
liselhamring[at]gmail.com
http://textochnatur.se
Plats: Uppsala län
Nyckelord: Inspiration, information, medvetenhet.

Visar vägen ut till naturen för besökarna till Biotopia, fd Biologiska museet, i Uppsala. Inspirerar till naturkunskap inom verksamheten där. Guidar ideellt i närnaturen.Guidar som konsult. Guidar med Linné i fokus på hans stigar kring Uppsala, i Linnéträdgården i Uppsala, och på Linnés Hammarby utanför stan. Allt med de blommande växterna i fokus.

Hansen, Jens
Biosfärkandidat Woxnadalen
Verksamhetsform: Kommun, Projekt inom naturvägledning
jens.hansen[at]ovanaker.se
Plats: Ovanåkers kommun
Nyckelord: Hållbart samspel mellan natur och kultur

Koordinator för projektet Biosfärkandidat Voxnadalen som ägs av Ovanåkers kommun och sträcker sig fram till 2017. Projektet finansieras av Ovanåkers kommun, Naturvårdsverket och Region Gävleborg. Målet är att vi blir formellt godkänd av Unesco som ett biosfärområde.

Hanssen, Kjersti
Statens naturoppsyn, Norge
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
kjersti.hanssen[at]dirnat.no
Plats: Nord-Trøndelag, Norge
Nyckelord: Villaks Namsen Feltarbeid

Jobber i områdene rundt Namsenvassdraget og Namsenfjorden i Nord-Trøndelag. Formidler biologisk mangfold med fokus på livet i vann og et særlig fokus på villaksen, som Norge har et spesielt ansvar for. Tar med skoleklasser ut i deres nærmiljø og undersøker dyrelivet i vannet.

Harström, Peter
Stenrådet AB
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - areella näringar/markanvändning
peter[at]stenrik.se
Plats: Bergslagen

Jag är berggrundsgeolog och arbetar med prospektering, rådgivning, undervisning och guidning.

Haulin, Karin
Egen företagare
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård
karinhaulin[at]hotmail.com
www.hallvisen.se
Plats: Uppland, Västmanland, Stora Karlsö

Utbildad naturvägledare, guide på Stora Karlsö och i brandområdet i Västmanland. Botanik, floristik och faunistik. Guidade vandringar. Laga mat ute och andra guidade upplevelser i naturen, främst mindre grupper. Bed & Breakfast i Vittinge. Fotograf och skribent. Naturskötsel av vandringsleder och naturområden.

Havström, Mats
Göteborgs botaniska trädgård
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård
http://www.gotbot.se
Plats: Göteborg

Hellström, Emil
Laventura AB/Naturkartan
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
emil[at]laventura.se
http://laventura.se
Plats: Stockholm
Nyckelord: Naturen Digital och Social.

Naturkartan är en tjänst som tillgängliggör naturen i digitala medier så att det blir enkelt och inspirerande att upptäcka naturupplevelserna omkring oss.Det övergripande målet för Naturkartan är att fler skall komma ut i naturen oftare.

Hellwig, Agnes
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
agnes[at]largarden.se
Plats: Stockholm
Nyckelord: Inspiration, deltagaraktivitet, utomhuset

Utbildar blivande barnskötare inom vuxenutbildning. Har en utomhuspedagogisk profil i alla kurser inom BF-programmet. Undervisar bl. a i Naturguidning./>

Helmersson, Dicte
Svampkonsulenternas Riksförbund
Verksamhetsform: Kommun, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
dicte[at]telia.com
http://www.svampkonsulent.se
Plats: Skåne län, nordvästra Skåne
Nyckelord: Svampkunskap, kunskapsspridning, naturglädje

Svampkonsulent, utbildad vid Umeå universitet, bor i Ängelholm. Verksamheten består av svampkurser (i samarbete med bl.a. Ängelholms naturskyddsförening), svamputställningar, svampexkursioner, svampföreläsningar m.m. för exempelvis föreningar, företag och skolor. Skriver även artiklar om bl.a. svampar, svampplockning och naturen.

Henningsson, Paul
Musedia audioguide
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Övrigt
info[at]musedia.net
http://www.musedia.net
Plats: Väst- och sydsverige, men ej begränsad till endast denna del.
Nyckelord: interpretation informella läroupplevelser

Musedia hjälper museer, kultur- och naturbaserade besöksmål, publikinriktade organisationer att kommunicera med sina besökare genom digitala och fysiska media. Vi erbjuder koncept och rådgivning för utställningar, besökarstudier och utvärdering, pedagogisk ikt-produktion samt audio- och digitalguider. Musedia audioguide är svensk agent för okayo guide.

Heyman, Helena
Egen verksamhet
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Landsting eller regionförbund, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö
helena.heyman[at]telia.com
http://www.helenaheyman.se
Plats: Skåne
Nyckelord: poetiska berättarvandringar - fåglar

Hill, Geoffrey
Birger Sjöbergsgymnasiet
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
geoffrey.hill[at]edu.vanersborg.se
Plats: Vänersborg
Nyckelord: Nytt, njutig, nybörje

Kursledare på barn och fritid, Naturguidning 1.

Hillve, Peter
Naturspåret Skåne
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Landsting eller regionförbund, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Naturum eller liknande, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Företag - areella näringar/markanvändning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, Naturskola, Folkhögskola, YH/KY-utbildning, Universitet och högskola, Grund- och gymnasieskola, Förskola, Privatperson, Övrigt
peter[at]natursparet.se
http://www.natursparet.se
Plats: Skåne och Själland – understundom med avstickare till Mellansverige.
Nyckelord: Naturspåret leder ut.

Naturspåret jobbar med utomhuspedagogik i utomhuspedagogikens utvecklingsområden. Förutom den mer traditionella skolverksamheten tillämpar vi utomhuspedagogik i våra ledarskapsprogram, våra lärarfortbildningar och i våra seniorprogram. Utomhuspedagogik fungerar i alla åldrar! Naturspåret arbetar till exempel med ledningsgrupper och lärarkollegium. Aktiviteter som hundspann och kanotpaddling kan kombineras med att träna grupputveckling eller att lära ut matte.

Hirschfeld, Erik
Vilda Malmö, Fåglarnas Malmö
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Privatperson
info[at]vildamalmo.se
www.vildamalmo.se, www.faglarnasmalmo.se
Plats: Stadsmiljö, Malmö
Nyckelord: pedagogik, kul och enkelt

Fågelskådare sedan tonåren som blivit mer och mer intresserad av att få "vanligt" folk att öppna ögonen för natur i stadsmiljön. Arbetar också med fackbokutgivning (i fr a Storbritannien) men håller också på att arbeta upp ett småskaligt (2-3 titlar/år) svenskt förlag där även barnböcker med naturpedagogiskt tema skall ingå (både egna och andras).

Hjalmarsson, Thomas
Kvarntorp Naturskola, Kumla Kommun
Verksamhetsform: Kommun, Naturskola, Grund- och gymnasieskola
Plats: Kumla Kommun, Örebro län
Nyckelord: anpassad efter situation

Jag är lärare mot grundskolans äldre elever, mina ämnen är Ma, NO och Idrott. Detta är jag på halvtid. Övrig tid arbetar jag som naturpedagog på Kvarntorp Naturskola där verksamheten vänder sig från förskoleklass till gymnasiet.

Hollertz Valentinsson, Karin
Lysekils kommun Gullmarsgymnasiet
Verksamhetsform: Kommun, Grund- och gymnasieskola
karin.hollertzvalentinsson[at]lysekil.se
Plats: Svenska västkusten
Nyckelord: Marinbiologi Gymnasiet Natrubruk

Jag är marinbiolog och arbetar som lärare på ett marint Naturbruksprogram på gymnasiet i Lysekil. Vi arbetar mycket med Naturguidning och vistas mycket ute i skärgården.

Holzer, Christian
Enskilt företag för boende / övernattning (base1)
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
info[at]basebo.se
www.basebo.se
Plats: Basebo
Nyckelord: stöd - ekologisk - personligt

Tillhandahållandet av information om natur och kulturmiljö runt mina boende, ibland informell guidning och hjälp med utflykter.

Holländer, Hanna
Förbundet Skog & Ungdom
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö.
hanna.hollander[at]skogochungdom.se
http://www.skogochungdom.se
Plats: Västra Götaland
Nyckelord: skog ungdom

Projektledare för "Från planta till planka", en möjlighet för barn och ungdomar att komma ut i skogen, lära sig om natur samt utöva friluftsaktiviteter. Arbetar med skogsdagar och skogsläger för unga, utveckling av ungdomsgrupper samt samarbeten med skogsaktörer och andra natur/friluftsföreningar. Projektet ägs av Förbundet Skog & Ungdom, finansierat av Leader.

Holmsten, Charlotte
Kultur och Fritid - Fritid, Gävle Kommun
Verksamhetsform: Kommun
charlotte.holmsten[at]gavle.se
http://gavle.se
Plats: Gävle

Verksamhetssamordnare för friluftslivet i Gävle Kommun.

Huldt, Elisabeth
Djurgymnasiet Stockholm
Verksamhetsform: Naturbruksskola
Elisabeth.Huldt[at]djurgymnasiet.com
Plats: Stockholm
Nyckelord: ögonöppnare, entusiasmerare och kunskapsspridare.

Jag är lärare i biologi och viltvårdskurser på ett naturbruksgymnasium.

Hultin, Kerstin
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Fotograf eller författare, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, Studieförbund
k.h[at]hbf.se
http://www.hembygd.se/halland
Plats: Halland
Nyckelord: Regional informationsförmedlare

Som hembygdskonsulent i Halland finns en stor bredd av varje förenings och hembygdsgårds aktiviteter som berör naturfrågor, vilket gör detta område intressant att bevaka för medlemmar och läsare för tidningen tidningen I Halland vilken jag även är redaktör för. Den halländska hembygdsrörelsen har ett starkt engagemang för länets naturfrågor i ett län starkt utsatt för exploation.

Hultman, Ellen
Länsstyrelsen Östergötland
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - naturvård
ellen.hultman[at]lansstyrelsen.se
www.omberg.se
Plats: Tåkern och Ombergbygden, Östergötland
Nyckelord: Med alla sinnen

Jag håller kortare och längre guidade naturvandringar i naturreservatet och fågelsjön Tåkern, samt vid enstaka tillfällen på Omberg. De kortare turerna är tillgängliga för funktionshindrade. Guidningarna presenteras i programmet för Östergötlands natur- & kulturguidningar, www.naturguidning.se. Vi tar även emot grupper på naturum av t.ex. skolklasser, invandrare eller funktionshindrade och utför mindre naturskolepass. I mitt arbete ingår även att ta fram skyltade stigar, utställningar.

Håkansson, Ola
Marina läroverket, Danderyd
Verksamhetsform: Naturbruksskola
ola.hakansson[at]klartskepp.se
www.marinalaroverket.se/
Plats: Stockholms skärgård
Nyckelord: Undervisning Nytt Friluftsliv

Vi bedriver en gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet med inriktning mot marinbiologi. Inom det nya gymnasiet erbjuder vi en tydligare yrkesinriktning där bland annat kurserna Naturguidning 1 och Naturguidning 2 ingår.

Håkansson, Olof
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - areella näringar/markanvändning, Naturbruksskola, Grund- och gymnasieskola
olofhak[at]gmail.com
Plats: Östergötland

Håkansson van Luijn, Charlotte
Föreningen Ölandsguiderna
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
olandsguide[at]traject.se
www.olandsguiderna, se
Plats: Öland
Nyckelord: geologi, kulturhistoria

Verksam som egenföretagare i Köpingsvik på Öland, och arbetar med naturguidning som Ölandsguide och geoguide. Dessutom aktiv inom föreningen Ölandsguiderna, där ett 35-tal Ölandsguider erbjuder natur- och kulturguidningar av olika slag på Öland.

Hållberg, Catrin
Verksamhetsform: Kommun, Förskola
catrin.hallberg[at]gavle.se

Häggström, Gunilla
Föreningen Skogen
Verksamhetsform: Övrigt
gunilla.h[at]skogen.se
http://www.skogeniskolan.se
Plats: Hela Sverige

Är ansvarig för webbplatserna skogssverige.se och skogeniskolan.se med tillhörande nyhetsbrev och sociala medier. Jag sprider information till yrkesverksamma med naturvägledningsverksamhet.

Hällbom, Kenta
Naturförskolan Kåsan i Enköping, Enabygdens Naturskoleverksamahet, Stiftelsen Bryggholmen och Enköpings Upplevelsenämnd
Verksamhetsform: Kommun, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, Naturskola, Förskola
hellbom.andersso[at]telia.com
www.bryggholmen.se
Plats: Enköping
Nyckelord: innovatör, driftig & politiker

1. Förskolelärare på Naturförskolan Kåsan i Enköping sedan 16 år. 2. Sekreterare och drivande av stiftelsen Bryggholmen, med en bred kulturhistoria på glasbruksön Bryggholmen. Där driver vi även naturturism, två lägerskolor, gästhamn, ett större naturreservat m.m. 3. Med i styrgruppen för Ensbygdens Naturskoleverksamhet inom kommunens skolförvaltning. 4. Ledamot i kommunens upplevelsenämnd (ansvarar bl.a. för friluftslivet i kommunen)

Tillbaka

I

Isaksson-Lutteman, Gunnika
52 adventures
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
info[at]52adventures.se
www.52adventures.se
Plats: Stockholms-området
Nyckelord: Foto, föreläsning, guidning

Under 2011 genomför jag ett projekt som går ut på att hitta på ett äventyr varje helg under hela året. Jag vill med mitt projekt inspirera till uteliv och vill visa att det är lätt att äventyra. Det är härligt att vara ute i naturen! Äventyr är till för alla, och man lägger det på sin egen nivå. Alla växer av utmaningar. Jag berättar gärna om mina upplevelser och visar foton från mina resor. Jag anordnar även guidningar och äventyr på beställning till privatpersoner och företag.

Iseklint, Ann-Margrethe
Iseklint Natur och Miljö
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Naturum eller liknande, Projekt inom naturvägledning, Fotograf eller författare, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Naturskola, Grund- och gymnasieskola
ann-margrethe.iseklint[at]umea.se
www.iseklintnaturbod.se
Plats: Umeå + Västerbotten
Nyckelord: naturkänsla, grön rehabilitering, hållbar utveckling

Min vision är att jobba med utbildning, friskvård, miljö/natur och företagsfrågor samt hållbar utveckling. Vill arbeta med samordnande/utbildande funktioner. Beteendevetarbakgrund, fortbildad inom naturvetarämnen, fotointresse, datavana, administrativt och projektledarutbildad. Har ett brett kontaktnät, inom kommun, privata näringsidkare och länsstyrelser. Marknadsföring och kommunikation är viktiga delar för mig och mitt stora fotointresse/bildhantering är en stor tillgång inom mina uppdrag.

Iwarsson, Mattias
Centrum för biologisk mångfald
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
Mattias.Iwarsson[at]slu.se
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/kontakt/personal/Mattias-Iwarsson/
Plats: Uppsala, Gotska Sandön
Nyckelord: entusiastisk pedagogisk naturkunskapsspridande

Jag är en glad, botanist med många ekologiska naturintressen i andra biologiska grupper, mest kan jag om trädgårdsväxter som äpplen och en hel del om Afrikanska växter.

Tillbaka

J

Jackson, Teckla
Stiftelsen Tyrestaskogen
Verksamhetsform: Naturum eller liknande
teckla.jackson[at]tyresta.se
Plats: Stockholm, Tyresta
Nyckelord: intressant, lärorik och rolig!

En hängiven naturvägledare som visar vägen för barn och vuxna ut i naturen. Vi guidar på våran urskogsstig och på brandfältet i Tyresta. Vi har också guidning inne i naturum och pratar då om hela Sveriges fantastiska natur!

Jacobs, Thomas
Meteorum
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning
thomas.meteorum[at]hotmail.com
Plats: Rättvik
Nyckelord: Nytt, engagerande, unikt.

Jag jobbar som projektledare för Meteorum, ett Leaderprojket som syftar till att på ett nytt sätt lyfta fram Rättviks geologi och industrihistoria. En projektgrupp har bildats och kontakter etableras nu för att arbeta med möjligheten att bygga upp en Geopark i Siljansbygden.

Jacobson, Rolf
Upplands Naturguider ekonomisk förening
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Länsstyrelse, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Projekt inom naturvägledning, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård, Företag - areella näringar/markanvändning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Studieförbund, Universitet och högskola, Förskola, Privatperson
rolf_jacobson[at]hotmail.com
Plats: Uppland och Gotland
Nyckelord: Kunskap Inlevelse Flexibilitet

Grön biolog sedan 1972. Naturvårdare vid länsstyrelse/kommun på/i Gotland/Uppland 1973-2007. Jobbat som naturguide sedan 1965. Sedan 1972 årlig reseledare/guide för Orkidéresan på Gotland. Egen firma Prunella med naturvårds-, författar- och guideuppdrag från många håll. Natur- och kulturguidning för alla målgrupper. Vill förmedla naturupplevelser, tolka landskapets helhet, dess ursprung, kulturspår, flora och fauna. Är även Linnéguide. Fågelimitatör. Guidar på eng/tyska och även invandrarguide.

Jensen, Tommy
Nordjyllands Historiske Mueum
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Övrigt
tj-kultur[at]aalborg.dk
http://www.nordmus.dk
Plats: Aalborg och Limfjorden, Danmark
Nyckelord: naturvejleder, kulturformidler

Uddannet naturvejleder. Jeg beskæftiger mig med natur- og kulturformidling omkring Limfjorden, Danmark. Formand for Naturvejlederforeningen i Danmark.

Johannesson, Therese
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård
therese.johannesson[at]naturcentrum.se

Johansson, Anna-Karin
Hjärterötter
Verksamhetsform: Övrigt
anna-karin[at]hjärterötter.se
Plats: Stockholm och Södermanlans län
Nyckelord: observera, reflektera, integrera

Diakon som vill arbeta med natur-miljö-ekologi och rättvisefrågor, inom förskola och kyrka.

Johansson, Birgitta
Primula Ordval
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Företag - läromedel eller kommunikation
jo.birgitta[at]telia.com
Plats: Uppsala
Nyckelord: Forskningsbaserat, kritiskt tänkande, ekologisk bas.

Jag är läromedelsförfattare i biologi för skolår 7-9. Frilansar också som journalist inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Johansson, Cajsa
cajsa_nils[at]hotmail.com

Johansson, Marie
Karlstads kommun
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande, Projekt inom naturvägledning
marie.johansson2[at]karlstad.se
www.mariebergsskogen.se
Plats: Värmland
Nyckelord: naturguide, projektledare

Projektledare för Porten till värmländsk naturturism, som ägs av Karlstads kommun (pågår 2011-febr 2013). Samverkan, paketlösningar, exponering av naturturismföretag i Naturum Värmland, skolupplägg, m m. Har även deltidstjänst på Naturum Värmland som naturguide och naturumvärdinna. Är även naturguide i Karlstads kommun.

Johansson, Åsa
Stiftelsen skånska landskap
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse
asa.j.johansson[at]skane.se
http://www.skanskalandskap.se
Plats: Alnarp, Skåne

Är Strateg för natur- och friluftsliv, med en anställning i Stiftelsen Skånska landskap. Mitt uppdrag är att utveckla utomhuspedagogik såväl kvalitativt som kvantitativt för målgruppen barn, ungdomar, familjer och även i viss mån vuxenstuderande. Verksamheten sker ofta och företrädesvis på ett av stiftelsens 19 strövområde i Skåne. Jag är även med i utvecklingsgrupp för Skåneleden i samarbete med Region Skåne.

Johansson Jänkänpää, Hanna
Vindelälvens naturcentrum / Vindelns kommun
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande
hanna.johansson[at]vindeln.se
http://www.vindeln.se/naturcentrum
Plats: Vindeln
Nyckelord: naturupplevelser, kulturberättelser och testa på

Johnson, Lena
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Verksamhetsform: Universitet och högskola
lena.johnson[at]slu.se
http://fortbildningalnarp.slu.se
Nyckelord: Landsbygdsutveckling, naturupplevelse, utbildningar

Jag arbetar som projektledare på SLU i Alnarp. I mitt arbete är jag kursledare för 5 poöngskursen "Grön Entreprenör - naturens, djurens och trädgårdens betydelse för upplevelsen. Jag har också varit redaktör för boken "Naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen".

Jonsson, Jacob
Ölands Fiske & Turistservice Komanditbolag
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
jacob.jonsson[at]fiskeoland.se
www.fiskeoland.se
Plats: Öland

Natur guidning, Fiskeguidning, och i framtiden historisk guidning i det öländska landskapet.

Josefsson, Bengt
Verksamhetsform: Övrigt
bengt.josefsson[at]skogma.se

Junler, IngMarie
Vildmark i Värmland
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
imj[at]vildmark.se
www.vildmark.se
Plats: Värmland

Vi arrangerar bäverkvällar med guide där vi pratar om bäverns livsmiljö och allmänt om naturen i och kring kring Klarälven. Kvällens höjdpunkt att är att sakta flyta fram i Klarälven och spana bäver. Vi erbjuder också timmerflottfärder på Klarälven där gästen själv får bygga sin flotte av stockar och rep och sakta flyta fram med strömmen och uppleva naturen på nära håll.

Jürs, Bengt
Miljöverkstaden i Helsingborg
Verksamhetsform: Kommun, Naturskola
bengt.jurs[at]helsingborg.se
Plats:Helsingborg

Jönsson, Camilla
Robusta AB/Robusta Äventyr
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Företag - areella näringar/markanvändning
cj.robusta[at]gmail.com
http://www.robustaaventyr.se

Min målsättning är att bidra till utvecklingen av hållbara strukturer och företag. Därför driver jag Robusta Äventyr, för att underlätta för och locka vanliga människor att uppleva naturen och vara ute längre och göra mera saker utomhus. Framförallt utvecklar jag upplevelser med stark bas i utomhusmatlagning, men också med temavandringar, familjeupplevelser och snart också ett naturhotell.

Tillbaka

K

Kabell, Gunilla
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation,Företag - hälsa eller personlig utveckling,Företag - areella näringar/markanvändning,Ideell organisation - naturvård,Ideell organisation - friluftsliv eller turism,Ideell organisation - kulturmiljö.
gunilla.kabell[at]gmail.com
www.kroksjon.se
Plats: Halland / Småland

Guidade naturvandringar. Personlig utveckling. Grön rehab.

Kahlman, Johan
Verksamhetsform: Kommun, Grund- och gymnasieskola
johan.kahlman[at]gmail.com
Plats: Bohuslän

Ungdomsvägledare där vi använder naturvägledning i fritidsverksamhet, integrationsarbete och genus.

Karlsson, Håkan
AHA natur
Verksamhetsform: Företag – guidning/turism/natur/kultur. Företag - hälsa och personlig utveckling
info[at]ahanatur.se
www.ahanatur.se
Plats:Tiveden

Karlsson, Joel
Realgymnasiet
Verksamhetsform: Naturbruksskola
joel.karlsson[at]realgymnasiet.se
www.realgymnasiet.se
Plats: Uppland
Nyckelord: Utbildning, gymnasieskola, Naturguider

Realgymnasiet har startat en utbildning på gymnasial nivå som kallas för Naturguide. Utbildningen är inne på tredje året och jag är precis tillsatt som Processledare för inriktningen. Vidare är vi väldigt intresserade av CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider!

Karlsson, Laila
lailaykarlsson[at]telia.com

Jag är inte naturvägledare men blev väldigt intresserad när jag läste om er verksamhet.

Karlsson, Pauline
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Universitet och högskola, Privatperson
parro_88[at]hotmail.com
Plats: Halmstad

Jag är 23 år och läser en kandidat i biologi på Halmstad Högskola. Programmet heter "Naturvård och artmångfald". Jag är bland annat intresserad av praktiska naturvårdsinsatser och natur- och kulturhistoria, ökad biologisk mångfald genom exempelvis slåtter, hamling och skogsbete.

Karlsson, Örjan
Lst Västra Götalands län
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande
orjan.karlsson[at]lansstyrelsen.se
www.kosterhavet.se
Plats: Koster

Jag är disputerad marinbiolog (Göteborgs universitet 2001) som både under och efter min forskarutbildning jobbat med guidningar för allmänheten samt läromedels- och utställningsframställning. Har jobbat som lärare i marinbiologi och andra naturämnen på Grebbestads folkhögskola. Jobbar numera som naturvägledare på naturum Kosterhavet. Är även verksam som ungdomsledare inom Friluftsfrämjandet.

Keyzer, Kristina
Naturskyddsföreningen
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård,Privatperson
kristina.keyzer[at]naturskyddsforeningen.se
http://naturskyddsforeningen.se
Plats: Sörmland, Uppsala och Västmanlands län
Nyckelord: Närnaturguide, Ätbart, Ledarskap

Verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningens regionala Kansli i Mälardalen. Facilitator och utvecklare för aktiviteter i kretsar och länsförbund: Samordnar kretsträffar för erfarenhetsutbyten och inspiration; Bidrar med utbildningar t.ex. i ledarskap, föreningskunskap och kommunikation; Utvecklar metoder och arbetssätt åt kretsar och länsförbund för att underlätta föreningsarbetet

af Kleen, Linnea
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård
linnea.afkleen[at]gmail.com
Plats: Göteborg

Klingspor, Per
Sandvikens Praktiska Gymnasium
Verksamhetsform: Naturbruksskola, Grund- och gymnasieskola
per.klingspor[at]praktiska.se
www.praktiska.se
Plats: Kenya

Sedan två år tillbaka bedriver Sandvikens Praktiska Gymnasium ett samarbete med Kenya Wildlife Service i Kenya. 30 veckor av studietiden bedrivs på plats i Kenya och projektet har tillgång till KWS samtliga nationalparker med stöd från personal lokalt och regionalt. Gymnasiet bediver verksamheten inom naturbruksprogrammet och detta program kallas Wildlife Park Management (WPM). Eleverna får rika tillfällen att följa med Rangers och forskare på resor och studier inom nationalparkerna.

Knubb, Robert
Grön Samverkan Halland HB
Verksamhetsform: Företag - naturvård
info[at]gronsamverkan.se
www.gronsamverkan.se
Plats: Varbergs kommun med omnejd
Nyckelord: Närnatur Vandringar Indikatorarter

Jag är en 29-årig naturvårdsbiolog som växlar säsongarbete inom myndigheter och växtinventering med att driva ett naturvårdsföretag. Jobbar framförallt med rådgivning inom betesmarker, våtmarker och EU-stöd men har tänkt att dra igång kurser som behandlar värdet av närnaturen. I detta kommer det bl.a. ingå naturvandringar samt bestämning av framförallt kärlväxter. Tyngdpunkten kommer att ligga på att kunna känna igen kärlväxter som på ett eller annat sätt är indikatorarter.

 

Korsar, Jonathan
Organisation: Färnebo folkhögskola
Verksamhetsform: Folkhögskola
Jonathan.korsar[at]folkbildning.net
http://www.farnebo.se
Plats: Gävle och Österfärnebo-Gysinge, Gävleborg
Nyckelord: Miljöfrågor Närnatur Lärande

På Färnebo folkhögskola jobbar vi med naturvägledning inom ämnet naturkunskap, samt när vi jobbar med miljö- och utvecklingsfrågor på olika sätt.

Kristersson, Mia
naturum Kullaberg
Verksamhetsform: Länsstyrelse
mia.kristersson[at]lansstyrelsen.se
http://www.kullabergsnatur.se
Plats: Kullaberg, Skåne

 

Krusic, Anna
Naturskyddsföreningen
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Privatperson
anna.krusic[at]naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
Plats: hela landet
Nyckelord: familj, ute, naturkänsla

Samordnar Natursnokarna, Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet i Sverige och är även aktiv ideellt som Natursnoksledare i Stockholm.

Käärik, Aili
Miljö- och energidepartementet
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Privatperson
aili.kaarik[at]regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se

Friluftslivspolitik; natur- och kulturturism (hela landet). Privat & ideell natur- och kulturguidning på Öland.

König, Per
Verksamhetsform: Kommun
per.konig[at]jonkoping.se

Tillbaka

L

Lager, Robert
SOF Försäljnings AB
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
robert[at]naturbokhandeln.se
www.naturbokhandeln.se

Lagerlöf. Martin
Skogssällskapets Förvaltning AB/Naturvård och skötsel
Verksamhetsform: Företag - naturvård
martin.lagerlof[at]skogssallskapet.se
www.skogssallskapet.se/tjansterprodukter/index.php?naturvard
Plats: Stockholmsområdet
Nyckelord: tradition, deltagande, måttfullhet

Egentligen är jag naturvårdare och som sådan vill jag genom god förvaltning skapa mervärden för besökaren genom att lövängen brukas, sumpskogen återuppstår genom dikesigenläggning, skogsbetet fortsätter att betas och plockhuggas. Oftast är det kulturella avtrycket i landskapet så starkt att naturvärdena är helt beroende av våra traditionella bruk. Här kan jag tillhandahålla spelutrymmme för ett aktivt deltagande besök för naturskolan, den föreningsaktive och andra.

Landberg, Anna
Länsstyrelsen Norrbotten
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande, Projekt inom naturvägledning
anna.landberg[at]lansstyrelsen.se
Plats: Världsarvet Laponia
Nyckelord: Planering av utställningar

Jag arbetar med planeringen och samordningen av utställningar i ett nytt blivande Naturum och tillhörande noder i Världsarvet Laponia. Därför söker jag bra kontaker och ny kunskap om naturpedagogik och naturvägledning - vilket bör flätas in i utställningsplaneringen. I projektet ingår också samverkan med skyltning och övrig informationinsatser, som min kollega ansvarar för.

Landh, Marie
Söderköpings kommun, Idrott & Fritid
Verksamhetsform: Kommun
marie.landh[at]soderkoping.se
http://www.soderkoping.se
Plats: Östergötland, Söderköping
Nyckelord: friluftsliv, folkhälsa, upplevelser

Verksamhetsansvarig för Idrott & Fritid i Söderköpings kommun. Ansvarar för utveckling av Östgötaleden och andra friluftsområden i kommunen.

Larsen Schmidt, Thomas
Friluftsrådet i Danmark
Verksamhetsform: Övrigt
tls[at]friluftsraadet.dk
www.friluftsraadet.dk
Plats: Danmark
Nyckelord: efteruddannelse

Arbejder for Friluftsrådet med koordination af naturvejlederes efteruddannelse i Danmark.

Larsson, Anders
Skogssällskapets Förvaltning AB
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Naturskola
anders.j.larsson[at]skogssallskapet.se
http://www.skogssallskapet.se

Har under 25 år jobbat med skogens sociala värden Ser till att ca.10 000 elever/år kommer ut i skogen på vandringar, naturskolor, skogsdagar på uppdrag av olika stiftelser. Djur, natur, allemansrätt, kulturhistoria, vindskyddsbygge och skattjakt med GPS står på schemat. Delar på 160% tjänst med kollegan Emelie Andersson. Kontrakt med 6-8 naturvägledare (underleverantörer) perioden april-juni, aug-nov. 2-3 anställda skogsarbetare jobbar periodvis även som naturvägled

Larsson, Cecilia
Verksamhetsform: Universitet och högskola
cecilia.m.larsson[at]tele2.se
Plats: Stockholmsområdet
Nyckelord: geovetenskap evolution engagemang

Fil.dr. i geovetenskap, historisk geologi och paleontologi, Uppsala Universitet, geovetenskapliga ämnen, paleontologi/paleobiologi och biologi. Forskarutbildad. Undervisat på grundkursnivå i geovetenskap och på kursen Naturvetenskap för nyfikna. Jag har också agerat bollplank för utställningstexter och -idéer till det Naturum som 2013 invigs utanför Lidköping. Vill föra ut geovetenskap (och biologi) till en bredare målgrupp, göra kunskap om vår planet och livets utveckling på jorden till var medborgares egendom. Vill söka mig ut från den akademiska världen och ut i "verkligheten".

Larsson, Eva-Lena
Göteborgs botaniska trädgård
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Fotograf eller författare, Företag - läromedel eller kommunikation
eva-lena.larsson[at]vgregion.se
http://www.vgregion.se/gronarehab
Plats: Göteborg

Jag arbetar med grön rehabilitering i Göteborgs botaniska trädgård. I verksamheten har jag rollen som naturguide. Jag har även jobbat mycket med barn, lärare och andra yrkesgrupper i naturen.

Larsson, Lena
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
glaslena[at]hotmail.com
www.skogsupplevelser.dinstudio.se
Plats: skellefteå kommun/Lövånger
Nyckelord: utveckling, enkelhet, lättillgängligt

Jag håller på att kolla möjligheten för att starta ett naturturismföretag. Den hemsida jag har uppgett är ett bollplank som jag använder mot de aktörer jag hittar i västerbotten. Jag söker guideutbildning som är relevant för en 52-åring som har mycket erfarenhet redan. Har drivit glashytta och varit aktiv inom reseliv- och turismnäring i hela mitt yrkesverksamma liv. Tycker det verkar intressant med diskussionen om en certifiering. Jag ska följa Naturens bästakriterier när jag bygger upp företaget.

Larsson, Ulrika
Länsstyrelsen Östergötland
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Kommun, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Privatperson
ulrika.larsson[at]lansstyrelsen.se
Plats: Östergötlands län, ffa södra delen
Nyckelord: Nära Nyfiken Njutning

Jag arbetar på Länsstyrelsen Östergötland och har i många år guidat i våra naturreservat. Tidigare har jag även samordnat "Östergötlands naturguidningar". Numera guidar jag några enstaka gånger om året åt länsstyrelsen och Kinda kommun. Grupper kan boka mig som guide i södra Östergötland via Kinda turistbyrå. Jag är även scout och håller bl a i scoutledarutbildningar, det är också en form av naturvägledning. Sedan CNV startade har jag förmånen att sitta med i dess styrgrupp.

Levin, Maria
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Universitet och högskola, Privatperson
maria.levin[at]slu.se
Plats: Örebro län

Jag är biolog, naturpedagog, örtterapeut, närnaturguide, berättare och mycket annat. Jag arbetar deltid med information om stora rovdjur och annat fredat vilt på Viltskadecenter vid Grimsö Forskningsstation (SLU). I somras startade jag företaget "Mias Lilla Gröna", med ambitionen att utveckla flera olika grenar inom mina intresseområden. Hösten 2012 gick jag kursen "Naturvägledning för yrkesverksamma", vilken var mycket givande och inspirerande. Jag ser fram emot ett ökat engagemang inom naturvägledningens många områden framöver!

Levisson, Trondur G
Umhvørvisstovan-Skógrøkt (Environment Agency - Dept. of Woodlands, Landscape and Recreation)
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
trondurl[at]us.fo
Plats: Färöarna

Nyckelord: Skog och natur

Skog och träd, generell naturförmedling och guiding av skolungdom.

Lilja, Helén
Regionmuseet Kristianstad
Verksamhetsform: Museum / djurpark eller botanisk trädgård
helen.lilja[at]regionmuseet.se
www.regionmuseet.se
Plats: Skåne
Nyckelord: kulturlandskap, lämningar, historia

Arbetar med uppsökande verksamhet kopplat till skolors närområde, med temat "läsa landskap". Varför ser landskapet ut som det gör? Hur har vi människor genom tiderna förändrat landskapet, och vilka spår har vi lämnat efter oss? Det kan vara fysiska spår som gravhögar och banvallar, men även spår i form av myter och sägner.

Lind, Sabine
Naturuskola i Taberg
Verksamhetsform: Jönköpings kommun
sabine.lind[at]jonkoping.se
www.skola.jonkoping.se/naturskola, www.gruvan.nu, www.fladdermuscentrum.se
Plats: Taberg
Nyckelord: Fladdermöss Gruva Naturskola

Projektledare för Naturskola i Taberg, biolog samt gruv- och fladdermusguide. Naturskolan i Taberg startar hösten 2013 och öppnar då för skolbesök med teman som skogen, vattnet, fladdermöss, geologi, vinterekologi, kulturhistoria samt sagor och sägner. Guidningar i Tabergsgruvan för allmänheten görs under juni-aug, mer info på www.gruvan.nu. Guidningar om fladdermöss, mer info på www.fladdermuscentrum.se

Lindberg, Håkan
Verksamhetsform: Naturbruksskola
Plats: Blekinge
Nyckelord: skogshistoria, kulturhistoria, geologi

Vill använda den i min undervisning som lärare i skogskurser samt övriga gröna gymnasiekurser. Är speciellt intresserad av skogshistoria, kulturhistoria, geologi och botanik med koppling till skogen.

Lindberg, Jenny
Håbo Marknads AB
Verksamhetsform: Kommun
jenny.lindberg[at]habo.se
http://www.habo.se/turism
Plats: Håbo kommun
Nyckelord: turism, marknadsföring, samverkan

Håbo Marknads AB är ett kommunägt bolag med ansvar för näringslivs- och turistfrågor. Vi arbetar både med näringslivsutveckling och att marknadsföra Håbo.

Lindegren, Jonas
Realgymnasiet Malmö
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
jonas.lindegren[at]realgymnasiet.se
http://realgymnasiet.se/naturguide-aeventyr
Plats: Skåne

Jag arbetar på Realgymnasiet i Malmö som profillärare på ett naturbruksprogram med inriktning Äventyrsturism. Vi fokuserar på bl.a. ledarskap, entreprenörskap och naturguidning kopplat till främst till olika äventyrsidrotter. Efter utbildningen kan eleverna tänkas jobba t.ex. inom eventindustrin, som reseledare eller ungdomsledare, eller med naturvård.

Lindgren, Jessica
Botaniska sällskapet i Stockholm
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård
Plats: Stockholms län

Ledamot i Botaniska sällskapet i Stockholm. Är delaktig i anordning av föredrag och exkursioner med botanisk koppling. Även naturvårdande projekt förekommer inom föreningen. Har magisterexamen i bio/ geovetenskap.

Lindholm, Mattias
Pro Natura
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Länsstyrelse, Kommun, Projekt inom naturvägledning, Fotograf eller författare, Företag - naturvård, Ideell organisation - naturvård
mattias.lindholm[at]pro-natura.net
http://www.pro-natura.ne

Lindkvist, Frida
Verksamhetsform: Kommun, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
frida.lindkvist[at]trelleborg.se

Lithander, Leif
Göteborgs Naturhistoriska Museum Västarvet
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Ideell organisation - naturvård, Universitet och högskola
leif.lithander[at]vgregion.se
www.gnm.se
Plats: Västra Götaland
Nyckelord: Landskap, ekologi, sammanhang

Har 25 års erfarenhet av naturguidning och undervisning inom Västra Götalandsregionen, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Göteborgs universitet samt Naturskyddsföreningen.

Ljungström, Annika
Oslofjordens Friluftsråd
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse
annika[at]oslofjf.no
www.oslofjorden.org 
Plats: runt Oslofjorden, Norge
Nyckelord: utomhuspedagogik, kurs, familjeaktiviteter

Håller kurser för förskolor, skolor og fritids i utomhuspedagogik. Hur flytta verksamheten ut och ändå uppfylla målen i läroplanerna. Kurser i friluftsliv, marinbiologi, guidade turer, folkhälsoprosjekt, marint avfall, främmande arter med mer.

Lohne, Brita Homleid
Statens naturoppsyn / Norsk Villreinsenter sør
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag.
Brita-Homleid.Lohne[at]dirnat.no
www.naturoppsyn.no
Plats: Norge
Nyckelord: skape engasjement, læring og forståelse.

Arbeider som naturveileder i Statens naturoppsyn i Norge, med Norsk Villreinsenter sør på Skinnarbu som arbeidsplass.

Lord, Sofia
Utbildning Gävle (Gävle kommun)
Verksamhetsform: Kommun
sofia.lord[at]gavle.se
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/
Plats: Gävle
Nyckelord: Utbildning, Miljöutveckling, Skolor och förskolor

Lucas, Peter
Yttermalungs camping
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
info[at]yttermalungscamping.se
www.yttermalungscamping.se
Plats: Yttermalung

Älg- och bäversafari med mest holländska gäster. Vandringsguide, snöskorvandringsguide.

Lundberg, Charlotte
Naturskolan Söderåsen
Verksamhetsform: Kommun, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Naturskola
charlotte.lundberg[at]svalov.se
Plats: Söderåsen i nordvästra Skåne
Nyckelord: Naturskola, naturguidening, naturinformation

Jag arbetar med guidningar och naturkoleprojekt både i Svalövs kommun och i mitt företag. Utformar och skriver information om olika naturområden på och runt Söderåsen.

Lundell, Michaela
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - naturvård
michaela.lundell[at]glocalnet.net
Plats: Storstockholm, särskilt Österåkers kommun
Nyckelord: populärvetenskap, upptäcktslusta, uteliv

Biogeovetare och frilansjournalist som skriver om natur för bl a tidskrifterna Sveriges Natur och Forskning & Framsteg. Arbetar ideellt som naturvägledare för barnfamiljer i Österåkerskretsen av Naturskyddsföreningen. Närnaturguide. Ingår i Storstockholms naturguider.

Lundh, Veronica
Verksamhetsform: Privatperson
veronica.lundh[at]hotmail.com
Plats: Mälardalen

Lundström, Christina
SLU
Verksamhetsform: Universitet och högskola
christina.lundstrom[at]slu.se
www.slu.se

Jag arbetar som forksningsassistent vid SLU i Skara med stort intresse för utomhuspedagogik, speciellt med inriktning mot lantbruket som plats.

Lundström, Peter
Swenature AB
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård
peter[at]swenature.se
http://www.swenature.se
Plats: Västerbotten
Nyckelord: kvalité, engagemang, loklakännedom

Jag håller på att bygga upp ett företag som ska erbjuda ett brett spann på naturupplevelser, alltifrån sportfiske till norrskensupplevelser. Att i dessa sammanhang informera och sprida kunskap om naturen på ett lättsamt sätt ser jag som mycket viktigt.

Lindström, Karin
Biotopia
Verksamhetsform: Kommun
Karin[at]Biotopia.nu
www.Biotopia.nu
Plats: Uppsala

Disputerad biolog. Har hand om grupper från skola och övriga grupper som besöker Biotopia. Planerar museiaktiviteter och utställningar.

Lindwall, Ann
Verksamhetsform: Företag - hälsa eller personlig utveckling
werann.lo[at]gmail.com
Plats: Skåne
Nyckelord: Stresshantering i naturmiljö

Lundwall, Ulf
Hörjelgårdens Vänner m m
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård
u.lundwall[at]telia.com
http://skane.snf.se/?page_id=1696
Plats: Hörjelgården

Tillbaka

M

Malmström, Lena
CNV / EUROPARC Nordic-Baltic Section
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
Lena.Malmstrom[at]Naturvardsverket.se
Plats: Stockholm

Samordnar aktiviteter för kunskapsutbyte inom den nordisk-baltiska sektionen av EUROPARC. Naturvägledning är ett viktigt ömnesområde för våra medlemmar som är förvaltare, naturvägledare, rangers.

Malmqvist, Ingela
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning
ingela.malmqvist[at]gmail.com
Plats: Alnarp

Marie-L, Niia
morrisniia[at]hotmail.com
Plats: Kiruna

Matz, Ulrica E
WildFeet Naturguider
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - hälsa eller personlig utveckling
ulrica.matz[at]com.hem
www.wildfeet.org
Plats: Östergötland & Skåne
Nyckelod: Naturen som Krafttkälla.

Vi är två utbildade naturguider som driver företaget www.wildfeet.org Naturguidning med temat "Naturen som Kraftkälla" men också lugn teambuildning i naturen, natur och kreativitet, inspiration i naturen mm. Även guidningar med fokus på naturen.

Mattsson, Jens
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Verksamhetsform: Länsstyrelse
jens.mattsson[at]lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Plats: Jönköpings län

Kommunikatör på länsstyrelsen i Jönköpings län. Ansvarar för naturvägledningsarbetet. Arbetar mycket med mässor och uppmärksamma stora naturhändelser.

Maurin, Jean-Daniel
New Republic
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation
daniel[at]newrepublic.se
www.newrepublic.se
Nyckelord: Pr, kommunikation, opinionsbildning

McCann, Alistair
Vildmarksguiden
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
info[at]vildguide.com
www.vildguide.com
Plats: Värmland
Nyckelord: äkta naturupplevelser

Vildmarksguiden är specialist på naturupplevelser och äventyr i östra och norra Värmland. Jag erbjuder viltsafaris, viltskådning, naturfoto, friluftsaktiviteter, snösko safaris, rovdjursspårning och guidade vandringar. Kunderna kan välja mellan färdiga produkter och skräddarsydda aktiviteter enligt kundens önskemål.

Meyer, Karin
Härryda kommun
Verksamhetsform: Kommun, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
karin.meyer[at]harryda.se
www.harryda.se
Plats: Göteborgsområdet
Nyckelord: restaurering, information, lokalkännedom

Miljösamordnare på Härryda kommun. En del av tjänsten innehåller naturvägledning. Projektledare för skriften Guide till naturen i Härryda kommun. Har tagit fram flera informationsfoldrar och skyltar för naturområden. Jobbar med ökad tillgänglighet och bevarande av natur. Privat är jag engagerad i Friluftsfrämjandet och är strövarledare.

Mickelsson, Kajsa
Folkhälsomyndigheten
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
kajsa.mickelsson[at]folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se
Plats: Hela Sverige

Projektleder Folkhälsomyndighetens arbete med friluftslivsmålet gällande folkhälsa.

Moe, Nicolay
Oslofjordens Friluftsråd
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse
nicolay[at]oslofjf.no
www.Oslofjordens.org

Moestrup Jensen, Marie
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Universitet och högskola
marie.m.jensen[at]gmail.com
Plats: Bohuslän
Nyckelord: Havet, upplevelser, pedagogik

Marinbiolog som bor i Göteborg och jobbar som informatör vid Göteborgs Universitet säsongsvis. Har tidigare jobbat som barn och ungdomsledare på en 4H-gård i Stockholm.

Månsson, Johan
Plats: Mellansverige

Tillbaka

N

Neiman, Eva-Lena
Naturskyddsföreningen
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Ideell organisation - naturvård
eva-lena.neiman[at]naturskyddsforeningen.se

Jag arbetar mest med digital kommunikation och att förmedla, inspirera och tipsa om hur man kan uppleva natur på Naturskyddsföreningens webbplats och våra olika andra kanaler. Jag skriver också, tecknar och fotograferar.

Niklasson, Mats
Stiftelsen Nordens Ark
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Ideell organisation - naturvård
mats.niklasson[at]nordensark.se
http://nordensark.se
Plats: Bohuslän
Nyckelord: exkursioner, grupper, utomhuslektioner

Ansvarar för projekt om ekologisk restaurering, inkl anläggande av vandringsleder

Nilsson, Anders
Västarvet
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund, Museum / djurpark eller botanisk trädgård
anders.m.nilsson[at]vregion.se
Plats: Västra Götaland

Nilsson, Emil V
Biotopia
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande, Projekt inom naturvägledning,Naturskola,Naturbruksskola,Universitet och högskola,Grund- och gymnasieskola,Privatperson
vetenskapspedagogen[at]gmail.com
http://www.vetenskapspedagogen.se
Plats: Uppland, Uppsala kommun
Nyckelord: podcast, video, naturvård

Film och podcastproduktion med reportage från naturen med mycket närvarokänsla. Lodjursspårning. Tjäderspel. Biologisk mångfald och ekosystemfunktion. Även skribent.

Nilsson, Maria

 Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
miasritverk[at]gmail.com
www.ritverk.se
Plats: Skåne
Nyckelord: illustrativ inspirerande utomhuspedagogik

Arbetar huvudsakligen med informationsmaterial till naturområden där illustrationer och grafisk formgivning som skyltar och foldrar är en central del av verksamheten. De senaste åren ligger även stort fokus och intresse på att arbeta med naturorienterat pedagogiskt material för barn och ungdomar. Bland annat genom framtagande av naturguider som kan vägleda och inspirera barnen i naturen.

Nilsson Esping, Anette
Verksamhetsform: Privatperson
spireaanette[at]gmail.com
Plats: Stockholm

Jag utbildar mig till Hälsovägledare på Luleå universitet och efter kurs i "Natur och kultur" växte mitt intresse för Naturvägledning som något jag vill utveckla vidare i min fortsatta Hälsovägledar-roll.

 

Niskanen, Petra
Forststyrelsen Finland
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
petraniskanen[at]hotmail.com
www.utinaturen.fi

Nissen, Bertil N
Intersyd Öland, En Naturlig Arena
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur - eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - hälsa eller personlig utveckling
bnn[at]enaoland.s
www.intersyd.se/org.html
Plats: Öland
Nyckelord: En Naturlig Arena

Vi jobbar med att bygga upp arenor på hela Öland, via hembygdsföreningar och andra lokala entusiaster som svarar för driften på sin arena. Vi bygger ett gemensamt nätverk med uppkopplingar till bibliotek och andra organisationer på Öland.

Nørholm, Lars
Søborg Privatskole
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
lars[at]noerholm.dk
www.noerholm.dk
Plats: Danmark

 Norberg, Ingrid
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism, privatperson
norberg.ingrid[at]gmail.com
Plats: Stockholm
Nyckelord: Scoutledare, friluftsliv, naturvård.

Jag är aktiv inom scoutrörelsen och medlem i ett antal föreningar som sysslar med friluftsliv, naturvård och ungdomars utveckling. Jag åtar mig gärna uppdrag, utredningar eller anställning inom området naturvägledning.

Nordell, Olle
Miljöförvaltningen, Landskrona stad
Verksamhetsform: Kommun
olle.nordell[at]landskrona.se
http://www.landskrona.se
Nyckelord: Webbsidor broschyrer

Kommunekolog som arbetar med naturvård och miljöövervakning.

Norderup, Kristina
Norderup Naturbyrå
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - naturvård, Företag - areella näringar/markanvändning, Ideell organisation - naturvård
kristina.norderup[at]telia.com
Plats: Värmland
Nyckelord: naturguide, skyltar, odlingslandskap

Arbetar heltid med betesmarksstöd och rådgivning men driver liten verksamhet vid sidan av. Håller utbildningar och guidar konventionellt/ "mindfulness", gör trycksaker, skyltar och utställningar.

Nordström Ellegaard, Linda
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Folkhögskola
linda.ellegaard.nordstrom[at]gmail.com
Plats
: Ångermanland och Lappland
Nyckelord: mångfald, nyfikenhet, helhet

Ekofilosof, vägledare inom naturligt (enkelt) friluftsliv och närnaturguide. Vill lyfta fram sammanhang, visa på det vackra i det nära, men också måla de övergripande penseldragen för människans del i de stora sammanhangen. Vad finns i relationen människa - natur - kultur? Guidar och håller kurser om ekofilosofi, gammelskogens ekologi, utomhuspedagogik, när- och vardagsnatur, fjällekologi m.m. Utgår från demokrati och inkludering, deltagarnas erfarenheter lyfts fram och bidrar till helheten.

Norlin, Ingela
R-info Kultur
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
ingela[at]landskapsarkeologerna.se
www.rinfokultur.com/www.landskapsarkeologerna.se
Plats: Älvdalen
Nyckelord: Kultur, turism

Arkeolog/konsult/producent. Producerar framför allt informationsskyltar och broschyrer till förhistoriska platser men även inom naturvårdsområden.

Nyberg, Anna Carin

Stockholms universitet
Verksamhetsform: Universitet och högskola
anna-carin.nyberg[at]mnd.su.se
www.mnd.su.se
Plats: Stockholm

Utomhuspedagogik i nationalstadsparken med studenter. Lärarutbildning.

Nylin Nilsson, Daniel
S:t Hansgården
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
daniel.nylinnilsson[at]lund.se
Plats: Lund
Nyckelord: Permakultur, utepedagogik, miljömedvetenhet

Jag arbetar på fritidsklubben S:t Hansgården. Vi arbetar aktivt med att skapa och använda vår utemiljö i verksamhetem, som bl.a. innehåller beteshagar och en skogsträdgård.

Nyman, Ingemar
Verksamhetsform: Företag - läromedel eller kommunikation, Naturskola, Universitet och högskola
ingemar[at]naturverk.se
www.naturverk.se
Plats: Nordöstra Skåne
Nyckelord: Göra, uppleva, reflektera

Arbetar på naturskola i Helsingborg (Miljöverkstaden). Utöver naturskolan åtar jag mig också grupparrangemang. Gärna med inriktning mot hantverk och reflektion kring detta.

Nystedt, Ellen
Nystedt Husky Tur & Natur
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
ellen[at]turochnatur.se
www.turochnatur.se
Plats: Småland

Arbetar med hundspann utan snö och andra naturnära äventyr & upplevelser i små grupper. Hundarna ylar och vill bara ge sig iväg. Att dra är deras arbete och de vill ta dig med på äventyr. Vi färdas utmed skogsvägar i Hökensås, ett av de 20 tystaste områden i hela Sverige. Här möter dig stillheten, trollska skogar med tjäder & lodjur, åar med flod-pärlmussla och varma badsjöar. Under turen bjuds närproducerat fika, mestadels ekologiskt.

Tillbaka

O

Olander, Marcus
Verksamhetsform: Privatperson
m.oceanlander[at]gmail.com
Plats: Södermanland

Jag är mycket intresserad av natur, hälsa och friluftsliv. Jag är intresserad av att gå utbildningar och söka arbete inom det.

Olausson, Mia
Länsstyrelsen i Stockholms län
Verksamhetsform: Länsstyrelse
mia.olausson[at]lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
Plats: Stockholms län

Olsson, Agneta
Organisation
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Grund- och gymnasieskola
agneta[at]forensic.se
Plats: Hemavan, Vindelfjällen, Lappland
Nyckelord: upptäcktsresor, biodiversitet, friluftsliv

Jag är biolog och jobbar på olika sätt med naturvägledning och biologisk mångfald. Jag har jobbat två år på Fjällbotaniska trädgården i Hemavan som guide och på naturum Vindelfjällen. Jag har tidigare jobbat på naturum Fulufjället. Jag har även erfarenhet av att arbeta som lärare, museipersonal och naturguide, samt är arrangör på svampens dag och andra naturaktiviteter. Min dagliga miljö innehåller både stora fjäll, djupa grottor, fartfyllda forskajakfärder och fotografering av småkryp.

Otabbong, Jacqueline
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Övrigt
jacqueline.d.otabbong.62[at]hotmail.se
Nyckelord: Naturguide, skog, skola

Jag är medlem och jobbar nu på Naturskyddsföreningen Uppsala län där jag skapar projekt inom naturvägledning gentemot skolan och främst personer med annnat modersmål än svenska, men också mot allmänhet och barnfamiljer. Försöker inrikta aktiviteterna inom skogsfrågor.

Tillbaka

P

Palmcrantz, Niklas
Järna naturbruksgymnasium
Verksamhetsform: Naturbruksskola
www.jarnanaturbruksgymnasium.se

Paulsson, Ingmar
Verksamhetsform: Privatperson
ingmar.paulsson[at]bredband.net
Plats: Stockholms län, Sörmland och Skåne
Nyckelord: utevistelse, fåglar, växter

Studiecirkelledare i fågelskådaning och amatörbotanik

Pearce, Åsa
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande
asa.pearce[at]kristianstad.se
www.vattenriket.kristianstad.se
Plats: Kristianstad/Skåne
Nyckelord: informerar och entusiasmerar

Jag arbetar som informationsansvarig för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.Vi har 22 besöksplatser i ett 3x3 mil stort område, som rymmer nästan alla svenska landskap (utom fjäll). Naturum Vattenriket är vårt stora besökscentrum. Jag arbetar med att skriva nyheter på webb och facebook, fotografera, skriva och producera utställningar, foldrar och kataloger och att ta fram ljudfiler som avlyssnas med qr-koder ute i landskapet.

Pedersen, Frederik
Naturspåret Skåne
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Landsting eller regionförbund, Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Naturum eller liknande, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Företag - areella näringar/markanvändning, Naturskola, Folkhögskola, YH/KY-utbildning, Universitet och högskola, Grund- och gymnasieskola, Förskola, Privatperson, Övrigt
frederik[at]natursparet.se
www.natursparet.se
Plats: Skåne och Själland – understundom med avstickare till Mellansverige
Nyckelord: Naturspåret leder ut.

Naturspåret jobbar med utomhuspedagogik i utomhuspedagogikens utvecklingsområden. Förutom den mer traditionella skolverksamheten tillämpar vi utomhuspedagogik i våra ledarskapsprogram, våra lärarfortbildningar och i våra seniorprogram. Utomhuspedagogik fungerar i alla åldrar! Naturspåret arbetar till exempel med ledningsgrupper och lärarkollegium. Aktiviteter som hundspann eller kanotpaddling kan kombineras med att träna grupputveckling eller att lära ut matte.

Penttinen, Markku
Koli nationalpark, Norra Karelen, Finland
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Natur- eller friluftsstiftelse, Naturum eller liknande, Museum / djurpark eller botanisk trädgård , Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation , Företag - areella näringar/markanvändning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö
markku.penttinen[at]metsa.fi
Plats: Norra Karelen, FINLAND
Nyckelord: Enjoy the nature!

En av huvudguiderna i Koli nationalpark. Auktoriserad turistguide i Lieksa och Vuonislahti. Professionell natur- och vildmarksguide sedan 1999. Egen företagare som guide, kock, vildmarks catering. Jobbar på finska, svenska, engelska och tyska. "I prefer muscles to motors" (dvs jag guidar inte snöskoterutflykter).

Persson, Jan-Olov
Naturum Västervik
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Grund- och gymnasieskola, Förskola
jan_olov_persson[at]home.se
www.naturumvastervik.se
Plats: Västervik
Nyckelord: levande, spännande, i nuet

Ett smörgårdsbord beträffande marinbiologi, botanik, geologi, fåglar, insekter, biodling (titt i kupan), naturvandring i närområdet och så vidare. Riktat till folk med 0 förkunskaper och lite till.

Persson, Kill
MiNa natur
Verksamhetsform: Företag - naturvård
minanatur[at]gmail.com
www.minanatur.se
Plats: Halland, södra Sverige
Nyckelord: natur, kultur, historia

Biolog med såväl naturvårds- som naturskolebakgrund. Jag har en lång erfarenhet av guidningar i olika former. Jag är ganska bred i mina guidningar, svamp, växter, fåglar, olika naturtyper som sand, hed och odlingslandskap. Det är i mötet mellan människa och natur som spänningen uppstår!

Persson, Line
Länsstyrelsen Skåne
Befattning: naturumföreståndare
line.persson[at]lansstyrelsen.se
Nyckelord: Information till besökare, foldrar och utställningstexter

Persson, Torbjörn
Sveriges Geologiska Undersökning
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
Torbjorn.Persson[at]sgu.se
www.allebergsgruppen.se
Plats: Skaraborg
Nyckelord: Inspiratör kring geologi

Guidar i platåbergslandskapet på förfrågan från bland annat naturskyddsföreningar, Naturum Hornborgasjön med mera.

Pettersson, Lena
Verksamhetsform: Länsstyrelse
lena.g.pettersson[at]lansstyrelsen.se

Pettersson, Mats Wilhelm
MW-BILD och Naturfotograferna
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - hälsa eller personlig utveckling
matswilhelm[at]telia.com
www.matswilhelm.com
Plats: Uppland
Nyckelord: Kunskap, inspiration, bild.

Fotosafaris med naturguidning och fototips. Bildvisningar och utställningar.

Plum, Bibi
Skov & Landskab, Københavns Universitet
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
blep[at]life.ku.dk
www.sl.life.ku.dk
Plats: Danmark

Præstholm, Søren
Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Verksamhetsform: Universitet och högskola
spr[at]life.ku.dk
www.naturogmenneske.dk

Tillbaka

Q

Qwiberg, Tina Marie
Triq Produktion
Verksamhetsform: Övrigt
Tina.marie[at]qwiberg.com
http://www.triq.nu
och http://www.bieffekten.com

Jag är naturdokumentärfilmare och vägleder på det sättet.

Tillbaka

R

Rankinen, Juha
Naturbruksgymnasium
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
juha.rankinen[at]skola.hylte.se
www.vildmarksgymnasiet.se

Jobbar som vägledare i vildmarksliv som innefattar ledarskap & guidteknik, naturnära friluftsliv, jakt och fiske, slöjdhantverk, forntida teknik & överlevnad.

Ransed, Gunnel
Sveriges geologiska undersökning
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
gunnel.ransed[at]sgu.se

Rattfelt, Anette
Laterna Vox
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation
arattfelt[at]yahoo.com
www.laternavox.com
Plats: flera + Norge
Nyckelord: mobilguide, ljud, gratis

Producerar innehåll i form av ljud, ord, bild och film i samarbete med uppdragsgivare. Detta förmedlas genom en egenutvecklad mobilguide, gratis att använda. Den bygger på wi-fi. Teknik (skal, hårdvara och mjukvara) och innehåll. Den kallas Laterna Guide.www.laternavox.com/laterna_vox/Laterna_Guide.htmlAnpassat till mobiltelefoner och i webbformat. Natur är ofta tema. Har blivit en av flera huvudinriktningar. Har på sistone jobbat för Biotopia.

Redin, Maria
Svenska Botaniska föreningen
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård
maria.redin[at]sbf.c.se
www.sbf.c.se
Plats: Uppsala

Kansliansvarig på Svenska Botaniska Föreningen

Regelin, Beke
Naturum Nationalparkernas hus
Verksamhetsform: Naturum eller liknande
bekeregelin[at]hotmail.com
Plats: Stockholm

Jag arbetar som timanställd vid Naturum Nationalparkernas hus i Tyresta. Har dessutom arbetat som guide vid olika turistorganisationer på Svalbard och också veckovis som ledare för olika folkhögskoleklasser i de svenska fjällen. Detta eftersom jag utöver att vara biolog även är väldig intresserad i friluftsliv.

Reuterswärd, Helena
Verksamhetsform: Företag - hälsa eller personlig utveckling, YH/KY-utbildning, Förskola
h_reutersward[at]hotmail.com
Plats: Stockholm och Hälsingland
Nyckelord: lugn/kraft/sinnen

Jag arbetar på en förskola dör naturen är ett viktigt redskap. Jag studerar till naturhälsopedagog, KY-utbildning, klar 30/8-11. Jag är på väg att starta upp ett Måbra företag. Jag kommer att hålla kurser i naturen där du får uppleva alla dina sinnen i ett lugnt tempo.

Reichenberg, Bo
Verksamhetsform: Privatperson, Övrigt
bo.reichenberg[at]telia.com
Plats: Stockholm med omnejd
Nyckelord: "Fältbiolog livet igenom"

"Fältbiolog" sedan ungdomen, nu i åldern 67 år. Varit yrkesverksam som lantmätare, nu på konsultbasis. Intresseområden är fåglar, växter, svampar i det ekologiska systemet. Friluftsliv, särskilt kanoting och vandring. Utbildad närnaturguide genom Naturskyddsföreningen. Verksam som ungdomsledare i yngre dagar och har guidat mest på mina arbetsplatser. Har idag inga uppdrag. Kan tänka mig framtida vägledningsuppdrag för barn och ungdom med flera.

Richardson, Torgny
Verksamhetsform: Privatperson, Övrigt
torgnyrichardson[at]live.se

Riskilä, Marie
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
marie.riskila[at]telia.com
Plats: Norra Lappland
Nyckelord: naturguide, svamp, hälsa

Jobbar som naturguide och svampkonsulent i världsarvet Laponia eller Gällivares närområde vår/sommar och höst genom företaget Fjälltickan. Uppdragsgivare består av kommun, turistföretag och privatpersoner.

Rodhe, Torfinn
Statens Naturoppsyn, NorgeVerksamhetsform: Myndighet eller statligt bolagtorfinn.rohde[at]dirnat.no
http://www.dirnat.no
Plats: NorgeNyckelord: Administrativ, nasjonal, Norge

Jeg er seksjonsjef for 11 naturveiledere i Statens Naturoppsyn i Norge. Statens naturoppsyn er en avdeling i Direktoratet for naturforvaltning. Min rolle er personalledelse, økonomi, tilrettelegging for faglig utvikling og samarbeid med andre som arbeider med formidling av natur og kultur. Samarbeidet med våre nordiske samarbeid er et høyt prioritert arbeidsområde

Rodriguez, Maria
Organisation
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, universitet och högskola, privatperson.
mariadsuar[at]gmail.com
Plats: Skåne

Roine, Roope
Moln
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
roope[at]moln.fi
www.moln.fi
Plats: Stockholm, Sarek.
Nyckelord: Upplevelser i naturen

Jorden runt med Moln: Vi gör vandrings- och havspaddlingsresor till underbara destinationer jorden runt. Tillsammans med guider som brinner för sitt arbete. Deltagaren ska: 1) Få uppleva oförstörd och vacker natur; 2) Känna att den lär sig något nytt; 3) Ha fina minnen och ett lugnt sinne när den kommer hem. Det är roligt att planera en resa och det kan deltagaren också göra. Om deltagaren vill pussla ihop en helt egen resa kan den kontakta Roope.

Rolf, Maria
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism
mariarolfy[at]gmail.se
Nyckelord: Skärgård och fjäll

Jag är aktiv ledare inom kajak och fjäll för Friluftsfrämjandet Uppsala LA och ledamot i Friluftsfrämjandets regionstyrelse för Mälardalen. I grunden är jag biolog och jag har arbetat många år på ArtDatabanken med Nationalnyckeln.

Rosén, Bosse
Storstockholms naturguider/Balansverkstan
Verksamhetsform: Företag - hälsa eller personlig utveckling, Ideell organisation - naturvård, Studieförbund
bosse[at]balansverkstan.se
Plats: Stockholm
Nyckelord: Gå ut idag!

Aktiv naturguide inom Storstockholms naturguider. Guidar gärna om kopplingen hälsa och natur. Utbildad sjukgymnast, naturhälsopedagog och biogeovetare.I egna företaget Balansverkstan arbetar jag med Utemaningen - funktionell träning i naturen och Mindfulness i naturen.

Rosenqvist, Jakob
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Privatperson, Övrigt
Jakob_aland[at]hotmail.com
Plats: Kiruna
Nyckelord: Fiske jakt scoter

Studerar till Naturguide i Kiruna, har tidigare gått sportfiskeakademin i värmland och är värksam som safari och fiskeguide på Åland.

Rundquist, Bengt
Friluftsfrämjandet
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö
bengt[at]friluftsliv.nu
www.friluftsliv.nu
Plats: Norra Storstockholm
Nyckelord: vandring, hembygdsguide, geocaching

Vandringsledare i friluftsfrämjandet och hembygdsguide i hembygdsförbundet. Gjort appen Naturkulturism och arbetar med geocaching.

Rydeman, Sara
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Universitet och högskola
sara_rydeman[at]hotmail.com
Plats: Uppsala & Stockholm

Jag läser till landskapsarkitekt och är intresserad av miljö och naturvård. Kan tänka mig att gå en utbildning till naturvägledare.

Rådström, Anna
Eggeby Gårds Fältskola
Verksamhetsform: Naturskola
www.stockholm.se/eggebygardsfaltskolor
Plats: Eggeby Gård, på Järvafältet i Stockholm
Nyckelord: Naturkolebesök, lärarfortbildning, naturguidningar

Eggeby Gårds Fältskola ligger på Järvafältet i Stockholm. Skolan startades 1997 och är en Naturskola som tar emot ca 7000 besökare per år. Besökarna är i huvudsak skolklasser från grundskolan, som bokat in teman som rör natur, miljö, kulturhistoria och utomhuspedagogik, men naturskolan har även många fortbildningar för skol- och förskolepersonal inom framför allt natur, miljö och utomhuspedagogik. Naturskolan riktar sig även emot förskolegrupper. Vi erbjuder även aktiviteter för allmänheten i form av utställningar och naturguidningar.

Räpple, Sören
Masterstuderende innen Naturveileding på Høgskolen i Telemark
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Privatperson
110759[at]student.hit.no
Plats: aktiv i Norge ( Bø i Telemark)
Nyckelord: Entusiasme, det nære, den gode fortælling

Jeg er leder en skolehage (skoletrædgård) på frivillig basis. Er med i “4H” - (en slags spejder)

Tillbaka

S

Sadiku, Adil
Naturskyddsföreningen och Örebro Kommun
Verksamhetsform: Kommun,Natur- eller friluftsstiftelse,Naturskola
adilsadiku[at]gmail.com 
www.naturskyddsföreningen.se
Plats: Örebro

Vi jobbar med upplevelser i vår fantastiska natur vid olika årstider. Vi guidar på svenska, arabiska, syrianska, engelska och albanska. Tillsammans kan vi uppleva naturen på ett lekfullt sätt, göra upp eld, laga mat samt lära oss om naturen och kulturen. Det finns mycket att titta på i naturen som inte finns i stadsmiljön, och dessa underbara miljöer ökar våra kunskaper och vår medvetenhet om naturen.

Sallmén, Niina
Naturföretaget
Verksamhetsform: Företag - naturvård
niina[at]naturforetaget.se
www.naturforetaget.se
Plats: Uppsala

Jag är delägare i ett företag som erbjuder tjänster inom inventering, skötselplaner, information och illustration. Vi tar fram skyltar och foldrar på uppdrag av myndigheter eller företag (text & layout), samt ordnar guidningar och föreläsningar.

Sandgren, Leif
Egen företagare
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
leif.sandgren[at]telia.com
www.lsnaturguide.se
Plat: Örebro län
Nyckelord: Naturupplevelser för alla

Guidar i Naturreservat och kulturområden inom Örebro län. Leder fågelexkursioner (inkl. ringmärkning) samt svamp- och floraexkursioner och håller kurser i dessa ämnen.

Sandgren, Mattias
Verksamhetsform: Länsstyrelse
mattias.sandgren[at]lansstyrelsen.se
www.gotskasandon.se
Plats: Gotska Sandön

 

Selin, Ola
Hunnebergs Kungajakt- & Viltmuseum AB
Verksamhetsform: Naturum eller liknande, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
ola.selin[at]algensberg.com
www.algensberg.com
Plats: Halle- och Hunneberg, Vänersborg

Arbetar till 100 % som Naturguide på Kungajaktmuseet Älgens Berg sedan 2006. Bedriver guidade turer i Ekopark Halle-Hunneberg, men även djur- och naturinformation i museets utställningar. Besökarna är privat, företag och skolor. Utbildning: KY-Naturturism 80p, Älvdalen.

Sellgren, Germund
Världsnaturfonden WWF
Verksamhetsform: Fotograf eller författare, Ideell organisation - naturvård
germund.sellgren[at]wwf.se
www.wwf.se
Plats: Hela Sverige
Nyckelord: Läromedel och fortbildning

Diverse läromedel. En sökbar uppgiftsbank på www.wwf.se/utbildning Fortbildningar

Sjöström, Sofia
Sundsvalls museum
Verksamhetsform: Kommun, Museum / djurpark eller botanisk trädgård
sofia.sjostrom[at]sundsvall.se
Plats: Sundsvalls kommun
Nyckelord: Friluftsmuseum, naturreservat, pedagogik

Är utlokaliserad till friluftsmuseet Norra berget, och anställd för att vara med och utveckla det naturreservat som kommer att bildas av den största delen av stadsberget. I våra museipedagogiska program ingår även det gröna kulturarvet som en del i att beskriva vår historia. Min bakgrund är att jag både är kulturvetare och biolog.

Skagerberg, Frida
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Privatperson
frida.skagerberg[at]live.se
Plats: Norrtälje

Skogstjärn, Tomas
Kärnhuset i Ljusdal
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
naturizzimo[at]tomas.skogstjarn.dinstudio.se
Webbsida under uppbyggnad.
Plats: Gävleborgs och Jämtlands län
Nyckelord: Naturvägledning med känsla

Har själv bedrivet som en liten verksamhet som Natur&Miljökonsult under många år. Nu Startar vi upp ett arbetsintegrerat socialt företag här Ljusdal som bland annat kommer att jobba med naturvägledning, turism och kursverksamhet.

Sköldberg, Lena
Håbo kommun
Verksamhetsform: Naturskola
lena.skoldberg[at]bildning.habo.se
Plats: Håbo kommun

Naturskola för F-9. Kurser för lärare all åldrar.

Smedberg, Carina
Eget företag
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Studieförbund,
carinasmedberg[at]hotmail.com
Plats: Dalarna

Kurser, vandring, guidning, olika naturaktiviteter, natur retreat, naturmeditation, mindfulness i naturen, etc. Föreläsning, samtal kring forskning om Naturens positiva inverkan på människans hälsa och livskvalitet.

Sohlenius, Gustav
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag
gustav.sohlenius[at]sgu.se
Plats: Uppsala

Jag håller endast på med vägledning i begränsad omfattning, till exempel på geologins dag. I första hand har jag haft exkursioner i Uppslatrakten där jag visat områdets jordartsgeologi.

Sonnvik, Per
Upplands naturguider och Svenska turistföreningen
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
personnvik[at]hotmail.com
Plats: Uppland och Lapplandsfjällen

Jag är aktiv som fjällguide/färdledare i Svenska turistföreningen. Jag arbetar även som projektledare på Centrum för naturvägledning.

von Stedingk, Monica
Humansyntes och utbildningen Natureffekten
Verksamhetsform: Företag - hälsa eller personlig utveckling
info[at]natureffekten.se
www.natureffekten.se
Plats: Stockholm
Nyckelord: närnatur personlig utveckling skogsekologi

Natureffekten är en ettårig kurs som erbjuds inom ramen för mitt företag Humansyntes. Natureffekten riktar sig till alla som är intresserade av sambandet mellan natur, skogsekologi och personlig utveckling. Vi träffas en helg i månaden i Nackareservatet och följer årstidens växlingar. Aktiviteterna är alltid knutna till helgens tema. Vi studerar och upplever naturens och skogens rytm och speglar detta mot våra egna livserfarenheter http://www.natureffekten.se

Stenholm Jakobsen, Rune
Eget företag
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård,Naturskola
naturvarden[at]gmail.com
www.naturvarden.se
Plats: Kristianstad
Nyckelord: Naturupplevelser, Kurser, Naturskola

Jag gör både guidade naturvandringar och håller kurser i utomhuspedagogik. Jag har ett stort ideellt intresse, bred artkunskap med anknytning till andra områden såsom kulturhistoria, nyttovärde, samhällsfrågor. Besitter social och demokratisk kompetens.

Stigmark, Annika
Studiefrämjandet
Verksamhetsform: Studieförbund
annika.stigmark[at]studieframjandet.se
www.studieframjandet.se
Nyckelord: Utvecklingsledare inom naturområdet.

Jag är utvecklingsledare för natur-, djur- och miljöområdet vid Studiefrämjandets riksförbund. Som sådan är jag ansvarig för utveckling av verksamheten inom t.ex. Närnaturguiderna, utomhuspedagogik, Green team m.m.

Storm, Christopher
Granö Beckasin AB
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - hälsa eller personlig utveckling
christopher.storm[at]granobeckasin.com
www.granobeckasin.com
Plats: Granö
Nyckelord: Nytänkande, Omtänksamhet, Äkthet

Vi är ett företag som är aktiv inom naturturismen och boenden. Idag säljer vi timmerflottfärder på Umeälven, läkeörtsvandringar, älg-, bäver- och flodpärlmussla-safari samt olika kulturhistoriska vandringar. Vår vision är att bygga Europas största fågelgalleri och att vara ett nav för naturturismen i Umeåregionen.

Svedlindh, Claes
Länsstyrelsen Östergötland
Verksamhetsform: Länsstyrelse
claes.svedlindh[at]lansstyrelsen.se

Svens, Maria
Kvarkens naturskola
Verksamhetsform: Naturskola
maria.svens[at]naturochmiljo.fi
Plats: Österbotten, Finland

Svensson, Emma
Verksamhetsform: Privatperson
emmisjunior[at]gmail.com

Svensson, Sigvard
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening, Lundabygdens Fågelklubb
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Studieförbund
Sigvard.Svensson[at]biol.lu.se
Plats: Skåne

Leder fågel-, svamp- och (i någon mån) insektsexkursioner. Driver eget närnaturprojekt inom min lokala hyresgästförening. Har hållit på med "naturvägledning" sedan 1970-talet. Framför allt verksam inom ovanstående organisationer.

Säfström, Therese
Verksamhetsform: Länsstyrelse, kommun
therese[at]ecocom.se
http://www.ecocom.se
Plats: Stockholmsorådet, Kalmar

Beskrivning: På ekologikonsulten Ecocom jobbar vi med natur- och kulturinformation i olika former. Här arbetar jag deltid. Jag frilansar också som informatör inom natur och kultur. Ofta gör jag uppdrag som börjar med planering och upplägg, och går via research, intervjuer, fotografering, till skrivande och formgivning. Tidigare har jag arbetat en del år som miljöinformatör i myndighetsvärlden och som reporter. Jag är utbildad kulturgeograf och journalist.

Säll, Birgitta
Egen firma
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Studieförbund
birgittasall[at]gmail.com
Plats: västra götaland
Nyckelord: andrum, återhämtning, mindfullness

Arbetar såväl psykologiskt som pedagogiskt inom områdena friskvård - utbildning - hälsa. En del av min verksamhet integrerar jag med mindfullness-övningar utomhus. Vill gärna utveckla möjligheten att guida flyktingar och nysvenskar till svenska naturen som en källa till kraft, återhämtning, integrerat med mindfullness, kroppkännedom och sång...

Söderlund, Erik
Guide Erik Söderlund - fors & foto
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Fotograf eller författare, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
erik[at]forsfoto.com
www.forsfoto.com

Plats: Kalix, Östra Norrbotten
Nyckelord: Guide, utvecklare, fotograf

Jag har i 28 år i mitt fritidsföretag arbetat med guidning i samband med forsfärder och kanotkurser. Jag har under drygt 10 års tid ansvarat för friluftslivsdelan av fritidsledarutbildningen vid Kalix folkhögskola. Är utbildad folkhögskollärare med inriktning historia och samhällskunskap. Jag går nu över till att arbeta på heltid i eget företag med guidning, utbildning och foto.

Söderlund, Magnus
Upplands Väsby Naturskola
Verksamhetsform: Kommun, Naturskola
Plats: Upplands Väsby kommun
Nyckelord: Utomhus - Rörelseglädje - Upptäckarglädje

Jag har arbetat som naturskolepedagog i 14 år på Sigtuna och Upplands Väsby naturskolor. Jag träffar ca 3000 barn/år. Vi träffar barn i alla åldrar, från förskola till gymnasiet. Vi har även fortbildningar för lärare och introduktionsdagar för studenter på lärarhögskolan. Vi erbjuder ett brett utbud av olika teman som innehåller ex. naturkunskap, ekologi, miljö och klimatfrågor, hållbar utveckling, friluftsliv, praktiska hantverk mm.

Söderlundh, Sussie
Naturum Vattenriket, Kristianstad
Verksamhetsform: Kommun, Naturum eller liknande
sussie.soderlundh[at]kristianstad.se
www.vattenriket.kristianstad.se/naturum
Plats: Kristianstads Vattenrike i nordöstra Skåne

Tillbaka

T

Tedenstad, Sofie
Länsstyrelsen i Halland
Verksamhetsform: Länsstyrelse
sofie.tedenstad[at]lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se
Plats: Halland

Thelin, Linda
Rovdjurscentret De 5 Stora
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Museum / djurpark eller botanisk trädgård, Naturskola
info[at]de5stora.com
www.de5stora.com
Plats: Gävleborg
Nyckelord: rovdjur kunskap upplevelse

Sprider allsidig information om de stora rovdjuren och deras relation till oss människor. Forum för detta är utställning, kurser, seminarium, rovdjursskolor, trycksaker med mera.

Thomassen, Frank
Bymiljøetaten, Skog- og landskapsavdelingen
frank.thomassen[at]bym.oslo.kommune.no
Nyckelord: Allsidig, humor, skog

Naturveiledning er et gratistilbud til barne- og ungdomsskolene i Oslo kommune. Klassene bestemmer selv tema og varighet. Skogdager/naturveiledning blir gjerne tverrfaglig og tilpasses klassens læreplan. Hvert år gjennomføres undervisningsopplegget "Skogsdrift i gamle dager", hvor vi bruker lokalhistorie, biologi, skogfag og matte for de eldste elevene. Elevene feller et tre med svans, bruker barkespade, lager mat på bålet og kjører tømmer med hest.

Tiger, Sofia
Naturum Fulufjället
Verksamhetsform: Länsstyrelse
sofia.tiger[at]lansstyrelsen.se
Nyckelord: Tillgänglig, inspirerande, välkomnande

Naturum Fulufjället har en utställning om djur och natur i Fulufjällets nationalpark. Vi tar emot skolor och grupper, informerar och visar film. Vi har också guidade turer under högsäsong. Vi har öppet alla dagar juni-september samt vecka 44 och onsdag-lördag vecka 7 och fram till sista påskveckan.

Tinnert, Emma
Egen företagare - Emma Tinnert
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
Plats: Kalmar län & Västra Götalands län
Nyckelord: Biolog, konstnär och illustratör

Egen företagare - Biolog, konstnär och illustratör. Jag skapar bildkonst och detaljrika illustrationer med naturmotiv. Utbildad biolog, naturupplevelseguide och utomhuspedagog. Jag vill förmedla information, kunskap, inspiration och känsla för naturen genom att skapa och kombinera bild, text och upplevelse.

Tovetjärn, Claes
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Grund- och gymnasieskola, Privatperson
claes[at]wildgoose.se
Plats: Halland, Västra Götaland, Norrbotten och Västerbotten
Nyckelord: Leka Läka Lära

Avdelningschef med ansvar för tvångsintagnas vistelse, vård och behandling på ett av statens särskilda ungdomshem enligt LVU. Parallellt och integrerat med annan evidensbaserad vård och behandling samt läroplanerna för grund- och gymnasieskola, finns ambitionen att öka inslaget av fysisk aktivitet, utomhus- och naturvistelser.

Tranberg, Anders
Stockholms Naturskyddsförening
Verksamhetsform: Ideell organisation - naturvård, Folkhögskola, Privatperson
anders.tranberg[at]comhem.se
Plats: Stockholm
Nyckelord: kunskapsspridning, passion, naturupplevelse

Anders Tranberg heter jag, är 27 år och bor i Stockholm. Jag har guidat allmänhet och medlemmar i Naturskyddsföreningen i naturen sedan 2007. De guidningar jag genomför är framförallt i Stockholms Naturskyddsförenings regi, och då som aktiviteter i kretsens programblad "Stockholms Natur". Jag har en högskoleutbildning i kulturgeografi och naturvård/hållbar utveckling vilket jag använder i mig av i mina naturguidningar. Jag har gått sommarkurs nivå 1 och 2 för den som vill bli Närnaturguide.

Turpeinen, Gunnel
Friluftsfrämjandet
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Folkhögskola
gunnel_turpeinen[at]yahoo.se
Plats: Norra Bohuslän
Nyckelord: nyfikenhet upptäckarglädje

Undervisar sen många år tillbaka på folkhögskola i bland annat biologi och friluftsliv på vinterkurserna och med "Upptäck Bohuslän till fotsveckor" på somrarna. På fritiden natur-och kulturguidningar till fots för Friluftsfrämjandet, Turistföreningen och Västkuststiftelsen. Kan också guida i den egna ekologiska trädgården.

Tyrberg, Erika
SNF
Verksamhetsform: Kommun, Natur- eller friluftsstiftelse, Projekt inom naturvägledning, Ideell organisation - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Naturskola, Privatperson
erika.tyrberg[at]gmail.com
Plats: Västra Götaland, Lerums kommun
Nyckelord: barn, barn, barn

Jag driver SNF familjeverksamhet, Natursnokarna, i kommunen, men håller även på att arbeta med att ta fram ett projekt som ska kunna hjälpa omsorgsverksamheter i kommunen att få ett stöd i sin utomhuspedagogikdel.

Tysk, Iréne
Verksamhetsform: Privatperson
irenetysk[at]cleanmail.se
www.villa-blakula.com
Plats: Älvdalens kommun
Nyckelord: natur, kultur och trädgård

60 årig kvinna som snart är färdig natur- och kulturguide. Utbildad på högskolan Dalarna /Hedmark. Driver trädgården Villa Blåkula i Zon 7 sedan tio år tillbaka. Vill kombinera trädgårdsarbete/guidening med guidning i Älvdalens natur och kultur.

Törngren, Kerstin
STF, Friskis och Svettis
Verksamhetsform: Natur- eller friluftsstiftelse, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
kerstin.torngren[at]se.fujitsu.com
www.sthlm.friskissvettis.se/traning/friluft/vandring/nasta_vandring.aspx
Plats: Stockholmsområdet och fjällen
Nyckelord: Njut, lev med naturen

Leder turer åt STF, mest vinterturer i Lappland. Leder vandringar åt Friskis och Svettis. Vi har även ett samarrangemang två gånger om året; i vintras på Grövelsjön och i sommar på Sylarna.

Tillbaka

U

Tillbaka

V

Vennberg, Catherine
Lin & Lo Turismutveckling
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
catherine[at]linolo.se
www.linolo.se
Plats: Hälsingland
Nyckelord: Turismutveckling och guidning

Guidade turer med inslag av kultur, natur, sagor och sägner i Hälsingland

Tillbaka

W

Wachtmeister, Ingegerd
Sörmlands museum
Verksamhetsform: Landsting eller regionförbund
ingegerd.wachtmeister[at]dll.se
www.sormlandsmuseum.se
Plats: Sörmland
Nyckelord: Historia på plats

Sörmlands museum är ett länsmuseum. Vi berättar gärna historia på plats. Vi utgår från olika teman där varje tema har en koppling till den aktuella orten. Vi berättar om de stora sammanhangen men använder den lokala orten som exempel. Skyltarna sitter på röda stolpar försedda upptill med röda plåtvimplar med texten Historien i Sörmland. Flora, fauna eller historia - uppgiften är densamma. Det handlar om att väcka intresse, att locka ut publiken i verkligheten och ge en lustfylld upplevelse; att förklara sammanhang och väcka tankar och bidra med nya infallsvinklar.

Walderot, Anna
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning
anna.walderot[at]hotmail.com
Plats: Värmland

Anordnar äventyrsläger för barn med målet att inspirera till lek och aktivitet utomhus samt att sprida kunskap om natur och friluftsliv.

deWall, Ann Christine
Verksamhetsform: Studieförbund, Privatperson
nautanen[at]hotmail.com
Plats: Gällivare

Jag är verksam inom jägarskolan, har ett stort intresse i djur och natur. Har funderingar på att utveckla ett företag inom naturprodukter. guidningar, kurser m m. Har guidat turister åt snowtrail dogcamp utanför gällivare.

Wall, Tommy
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
tommy.wall66[at]gmail.com
Plats: Göteborg med kranskommuner

Wadebro, Eje
Mönsteråsguiderna
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
eje.wadebro[at]telia.com
Plats: Sydöstra Sverige
Nyckelord: En natur- och kulturupplevelse

Certifierad naturguide vid Linnéuniversitet 4-årig utbildning kompletterat med geologi och arkeologi. Tidigare utbildningar inom natur- och miljöområdet vid högskolan i Kalmar. Arbetar även med samverkan mellan besöksnäringarna i Mönsteråsområdet, som ska samordnas i en kommande hemsida. Planerar även paketlösningar tillsammans med besöksplatser. Natur- och kulturguidningar har pågått sedan 2008 och nya upplevelseplatser inventeras pågående.

Wadén, Lars-Göran
Verksamhetsform: Myndighet eller statligt bolag, Länsstyrelse, Landsting eller regionförbund, Kommun, Naturum eller liknande, Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Ideell organisation - kulturmiljö, Studieförbund, Folkhögskola, Universitet och högskola, Grund- och gymnasieskola, Övrigt
lars-goran.waden[at]comhem.se
www.livetrullarvidare.blogg.se
Plats: Gävle
Nyckelord: tillgänglighet, bemötande, tillväxt.

Hjälper företag, myndigheter, kommuner, landsting och föreningar att skapa tillväxt genom att göra verksamheter tillgängliga och användbara för fler. Arbetar heltid sedan 2007 som tillgänglighetssamordnare och är en ofta anlitat föreläsare i tillgänglighet- och bemötandefrågor.

Wallentinus, Sonia
Conec Konsulterande Ekologer
Verksamhetsform: Företag - naturvård
sonia.wallentinus[at]conec.se
www.conec.se
Plats: Stockholmstrakten
Nyckelord: Naturvård, miljö, vatten,

Guidningar, mest i samband med undervisning eller för företag.

Weslien, Bo
Verksamhetsform: Folkhögskola
bosse[at]trakanot.se
www.sjovik.eu

Vägledare i naturvänligt friluftsliv.Undervisar på Sjöviks folkhögskola i friluftsliv, hantverk och ledarskap.

Vessberg, Lennart
Organisation Verksamhetsform: Fotograf, guidning
info[at]naturi.se
http://naturi.se
Plats: Ångemanland med Höga kusten och Ådalen /> Nyckelord: geologi,svamp, flora

Naturvägledning till fots, per buss, eller bil (bilkaravan), beroende på typ av målgrupp. I bussguidningar ingår även kortare promenader. Arrangemang kring temat svamp där exkursioner och tillagning av svamp ingår. Föreläsningar till bilder inom mina kompetensområden där även en kulturell bit har sin plats. Utbildningar vägledning i naturen. Inventeringar och illustrationsarbeten.

Westerberg, Annette
Vreta Gård
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - areella näringar/markanvändning, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
www.vreta-gard.se
Plats: Enköping
Nyckelord: Känsla, kunskap, natur

Erbjuder på Vreta Gård i Enköping guidningar med fåret i fokus. Guidningen är under betessäsong (maj-oktober) och på nybörjarnivå. Det är också ett tillfälle för deltagarna att få komma ut på en "riktig" fårgård. Tar emot studiebesök. På sikt kommer aktiviteter inom naturvägledning att utökas. Gården används i Mulleverksamhet (Friluftsfrämjandet i Enköping). Jag är barnledare sedan flera år tillbaka. Mulle sker i form av "Familjemulle", dvs hela familjen kan vara med.

Wetterstrand Waldenström, Liselotte
SOF försäljnings AB, naturum Ottenby
Verksamhetsform: Naturum eller liknande
naturum[at]ottenby.se
http://www.sofnet.org/naturum-ottenby/start
Plats: Ölands södra udde och inom Mörbylånga kommun
Nyckelord: natur, kultur, miljö

Föreståndare för naturum Ottenby. Kurser på Linnèuniversitetet, bl.a. naturguide och naturupplevelseguide.

Wiborn, Peter
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag - läromedel eller kommunikation, Företag - naturvård, Företag - hälsa eller personlig utveckling, Ideell organisation - friluftsliv eller turism, Studieförbund, Privatperson

pwiborn[at]gmail.com
www.allemansjorden.se
Plats: Stockholmstrakten, Hela Sverige

Wieslander, Ludmilla
Naturum Vindelfjällen Ammarnäs
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande
ludmilla.wieslander[at]lansstyrelsen.se
http://vindelfjallen.se
Plats: Vindelfjällens naturreservat, Ammarnäs
Nyckelord: barn, skyddad natur, friluftsliv

Jag jobbar på naturum Vindelfjällen i Ammarnäs. Vår utställning och verksamhet ska visa vad man kan se, uppleva och göra i Vindelfjällens naturreservat. Vi har mycket barnaktiviteter i och utanför naturum. Naturum har ett nära samarbetet med Ammarnäs förskola- och skola. Sommartid erbjuder vi guidade turer i reservatet.

Wikberg, Sofie
Friluftsfrämjandet och eget företag
Verksamhetsform: Företag - naturvård, Ideell organisation - friluftsliv eller turism
sofie.wikberg[at]frilansekolog.se
http://frilansekolog.se
Plats: Uppsala
Nyckelord: Äventyr runt knuten

Barn och ungdomsledare i Friluftsfrämjandet. Vill att alla ska ha möjlighet att komma ut, känna sig trygga och ha roligt i naturen.

Wiström, Gordon
Verksamhetsform: Grund- och gymnasieskola
gordon.wistrom[at]vadstena.se
Plats: Östergötland (i viss mån Norrbotten)
Nyckelord: Kopplingen: Människa, natur, kultur/historia

Turismlärare med inrikning Naturguidning. Lär ut naturguidnings kunskap och aktiviteter i samband med detta. Stugvärd för STF (vilket till stor del innebär att hjälpa besökare att "hitta till naturen".

Wrethling, Hanna
Naturum Färnebofjärden
Verksamhetsform: Länsstyrelse
hanna.wrethling[a]gmail.com
Plats: Gysinge
Nyckelord: Kunskap, nyfikenhet, glädje

Mitt namn är Hanna och jag jobbar som timanställd naturumvärd på naturum Färnebofjärden. Mitt jobb handlar mycket om att vägleda besökare som vill uppleva naturen i och omkring Färnebofjärdens nationalpark. Jag har läst biologi vid Umeå Universitet, samt även en del pedagogik. Jag är mycket intresserad av naturpedagogik och naturvägledning och en av mina drömmar är att få möjlighet att utveckla skolverksamheten på det naturum där jag jobbar.

Wåhlin Öster, Cecilia
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
cecilia.oster[at]dalkarlshyttan.se
www.dalagard.eu
Plats: Dalarna
Nyckelord: Upplevelse med insida

Jag och min man äger och driver Dalagård utanför Avesta i vår egen skog. Den har handtimrade hus av eget virke. Vi hyr ut den till en kund i taget (kan vara 24 pers). Det är ofta konferenser, bröllop, privatpersoner som vill komma ut i naturen. Då skräddarsyr vi vistelsen för dem med någon form av kultur eller naturupplevelse.En 6, 4 km lång vandringsstig runt 2 sjöar med ett vindskydd och några eldpallar har vi tänkt få in i verksamheten.Vi finns i biosfärområdet Nedre Dalälven.

Wörler, Kerstin
Verksamhetsform: Privatperson
ken.woe[at]gmx.de
Plats: Höga Kusten

Tillbaka

X

Tillbaka

Y

Yahia, Emelie
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Privatperson
emelie.yahia[at]outlook.com

Tillbaka

Z

Å

Åberg, Ethel
Ammarnäsfjällens Vägvisare AGVV
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
ethel.aberg[at]hotmail.com
http://webbsideadress.se
Plats: Vindelfjällen, Västerbotten
Nyckelord: Upplevelse, känsla, omtanke

Natur-, kultur- och fiskeguide företrädesvis i Vindelfjällen, Ammarnäs och Västerbotten. Certifierad naturguide inom Gränslösa Guider.

Åberg, Jessica
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation
jessica[at]dinnaturguide.se
http://www.dinnaturguide.se/

Plats: Västerbotten/ nordmaling
Nyckelord: Njutning, kunskap och upplevelse

Universitetsutbildad naturguide som vill visa och lära naturintresserade om allt i naturen, speciellt i Lögdeälvsdalen. Hon erbjuder även korta hundspannsturer, bäverspaning och längre vandringar längs Lögdeälven.

Åkerlundh, Eva-Marie
Verksamhetsform: Naturskola
eva-marie.akerlundh[at]ockelbo.se
Plats: Ockelbo

Jag har fått en projekttjänst för att utveckla Naturskoleverksamhet i Ockelbo kommun.

Ålkils, Bengt
Naturskyddsföreningen
Verksamhetsform: Länsstyrelse, Naturum eller liknande, Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Ideell organisation - naturvård
bengt.w.alkils[at]snf.se
Plats: Jämtland
Nyckelord: Upplysning, känsla, artkunskap

Har några guideuppdrag per sommar för länsstyrelsen, Jobbar som vikarie på Naturum Vålådalen. Annordnar naturutflyckter i närområdet (Östersund). Pilgrimsvandringar för kyrkorna i Östersund. Blomvandringar runt Jämtland.

Åman, Anneli
Föreningen Blomsterleden
Verksamhetsform: Ideell organisation - friluftsliv eller turism
anneli.aman[at]telia.com
Plats: Ansätten, Jämtland
Nyckelord: Fjäll, vandring, blommor

Blomsterfjället Ansätten har firat 25-årsjubileum. I dag finns 402 arter på vår artlista. Märkligast är mängden av varje art. Man behöver inte vara botaniker för att få en rik upplevelse på Ansätten, som når 1090, 7 m ö h. Föreningen Blomsterleden är en ideell förening som sköter leden, säljer häften och minifloror till den som vill gå på egen hand och erbjuder guidade turer. Jag är en av de fyra guider som idag turas om att leda blomstervandringar på lördagar under högsommaren.

Ångström, Jessica
Naturum Nationalparkernas Hus
Verksamhetsform: naturum
Jessica.angstrom[at]tyresta.se
http://www.tyresta.se
Plats: Tyresta, Stockholm

Föreståndare på Naturum Nationalparkernas Hus.

Tillbaka

Ä

Tillbaka

Ö

Öberg, Thomas
Natur i Norr
Verksamhetsform: Fotograf eller författare,Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation,Företag - läromedel eller kommunikation
thomas.oberg[at]naturinorr.nu
www.naturinorr.nu
Plats: Främst Norrbotten men även övriga delar
Nyckelord: Naturen berättad med ord och bild

Berättar med ord, foton, ljud och ton om naturen. Reporter för P1:s Naturmorgon, producent av skyltar och naturstigar i hela landet, särskilt fokuserad på bra skylttexter. Föreläsningar, guidningar, bildprogram, kurser är andra vägar att berätta. Men lusten och humorn är viktiga. Naturen är lustfyllt och lusten är naturlig. Nordliga trakter, is och kyla ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Örtqvist, Anneli
Naturakademin Learning Lab AB
Verksamhetsform: Projekt inom naturvägledning, Företag - hälsa eller personlig utveckling
anneli[at]naturakademin.se
www.naturakademin.se
Plats: Stockholm och Värmland
Nyckelord: Fördjupning, kontemplation, ökad naturkontakt

Leder grupper, både privat och i mitt arbete, att vara ute i naturen. Sensing, att träna sina sinnen i naturen och också att vandra i tystnad tillsammans med andra, är två metoder som jag använder för att hjälpa människor komma nära både sig själva och naturen.

Östlund Fält, Lisa
Calluna AB
Verksamhetsform: Företag - guidning/turism/natur- eller kulturinformation, Företag – naturvård
elisabeth.ostlund.falt[at]calluna.se
Nyckelord: Informationsmaterial, friluftslivsfrågor

Tillbaka

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-04-18. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen