Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Enkät om förening för naturvägledare

Då och då diskuteras bland naturvägledare om det finns behov av en egen förening som skulle kunna föra naturvägledarnas talan. Genom denna enkät kan du berätta vad du tycker. Svara som enskild person.

Arbetet med denna enkät görs av Centrum för naturvägledning (CNV) och Studiefrämjandet. Med naturvägledare menas personer som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet. Till exempel natur- och kulturmiljöguider, museipedagoger, personer som gör skyltar och naturstigar till naturområden eller som gör utställningar om naturen och kulturlandskapet. Personerna kan till exempel vara egna företagare, anställda i företag, på myndigheter, utbildningsorganisationer eller vara ideellt engagerade.

Tanken på en nationell förening har diskuterats inom CNV:s nätverk. Argument som förts fram är att en förening skulle kunna fungera som en röst för naturvägledarna både i samhällsdebatten och gentemot CNV.

En förebild till föreningen är den danska Naturvejlederforeningen, som är aktiv i samhällsdebatten och har lyft naturvägledare som ett känt koncept i Danmark.

CNV och Studiefrämjandet höll 14 december 2010 i ett möte där det diskuterades om och hur det ska bildas en förening. På mötet beslutades det att denna enkät ska göras med syftet att undersöka om naturvägledarna tycker att det ska bildas en förening. Om du vill läsa mer om mötet klicka här.

Vi planerar att bjuda in till en workshop om föreningsbildning när vi ser att det finns ett tillräckligt stort intresse för att bilda en förening. Kontakta Per Sonnvik om du har frågor.

  
Namn
  
E-postadress
  
Tycker du att det behövs en nationell förening för naturvägledare?
 
  
  
Vad ska föreningen arbeta med?
  
  
Vill du engagera dig i uppbyggnaden av föreningen?
 
  
  
Kan du tänka dig att vara medlem i den?
 
  
  
Kan du tänka dig att vara förtroendevald i den?
 
  
  
Har du några övriga kommentarer om en förening för naturvägledare?
  
 
  
  

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se