Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Dokumenation från möte om eventuellt bildande av en nationell förening för naturvägledare

14 december 2010 höll CNV och Studiefrämjandet i ett möte där olika personer fick möjlighet att diskutera ett eventuellt bildande av en nationell förening för naturvägledare.


På mötet deltog:

  • Tomas Carlsson - Arbetar på Riksutställningar. Naturvägleder framförallt om fåglar. 
  • Hans Gelter – Arbetar på Luleå tekniska universitet. Driver företaget Guide natura. Jobbade med NEST-projektet som 2007 tog fram ett förslag på en nationell certifiering för naturguider,
  • Kajsa Grebäck – Jobbar på Studiefrämjandet, där hon har arbetat mycket närnaturguiderna, 
  • Sven G Hultman - Ordförande i CNV:s styrgrupp. Var aktiv i Föreningen för naturskola och fältpedagogik (Naturskoleföreningen), 
  • Isak Isaksson – Jobbar på Naturskyddsföreningen,
  • Eva Lindberg - Jobbar med Närnaturguiderna på Naturskyddsföreningen,
  • Emil Nilsson - Jobbar med naturvägledning på Biotopia, 
  • Mats och Åsa Ottosson - Författare och journalister. Tillsammans skriver de om natur, hälsa och resor i Sverige,  
  • Per Sonnvik – aarbetar på Centrum för naturvägledning. Närnaturguide och färdledare inom Svenska turistföreningen,
  • Thomas Öberg - Har jobbat som utställningschef på Ájtte museum. Driver firman Natur i norr där han arbetar med skyltningar och foldrar till skyddade områden.


Vad en nationell förening för naturvägledare skulle kunna ha åstadkommit om fem år
En förening skulle om fem år kunna ha samlat naturvägledare och ha ca 1000 medlemmar. Föreningen skulle då kunna hålla i träffar, kurser, erfarenhetsutbyten, studiebesök samt ha ett nyhetsbrev. Det skulle kunna vara en trovärdig förening som kan tala för naturvägledare, svara på remisser och skapa opinion. Föreningen skulle om fem år kunna ha skapat legitimitet för branschen. Föreningen skulle kunna ha en roll i ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider.


Behov av förening hos naturvägledare
Deltagarna diskuterade vilka aktörer som skulle behöva en förening för naturvägledare. En förening skulle kunna finnas både för naturvägledare som är aktiva ideellt och kommersiellt. Anställda i olika organisationer som myndigheter är en annan viktig grupp. En viktig aktörsgrupp som skulle kunna behöva föreningen är naturguider. Alla typer av naturvägledare borde få vara välkomna att vara med i föreningen och man borde vara medlem som enskild person.

Naturvägledares behov av en förening skulle kunna sammanfattas som att de dels behöver gemensam tillhörighet och dels behöver erfarenhetsutbyte om naturvägledningens:
- innehåll (vad guidar man om, upplevelsen),
- form (hur gör förmedlar eller skriver),
- marknadsföring.

Det saknas en stark påtryckarkraft för att få ut folk i naturen och där spelar naturvägledare en viktig roll. Genom att lyfta fram naturvägledningen som viktigt redskap för bland annat det hållbara samhället skulle en ökad legitimitet för naturvägledning och naturvägledare kunna nås. Naturvägledarna skulle kunna skapa opinion och debatt om naturvägledningens betydelse. Organiserade i en förening är det lättare att påverka. CNV, som är en del av en myndighet, kan inte driva högljudda debatter.

En förening skulle även kunna arbeta för att förbättra naturvägledares villkor och fungera som en proffsig branschorganisation för naturvägledare.


En ny förening eller inrymmas i annan organisation
De behov för naturvägledare som har lyfts fram skulle kunna hanteras genom att en ideell förening bildas. Naturvägledarnas behov skulle även kunna inrymmas i en existerande organisation. Ytterligare en möjlighet är att naturvägledarna organiserar sig genom ett nätverk, såsom närnaturguiderna är organiserade.

En nackdel med lösningen där naturvägledarnas behov skulle kunna inrymmas, till exempel som en naturvägledaravdelning, i annan organisation är att då måste naturvägledaravdelning rätta sig efter huvudorganisationens värderingar och arbetssätt.


Det fortsatta arbetet
Det beslöts att en enkät till berörda aktörer skulle göras. Enkäten finner du här

Personer som via enkäten visar intresse för ett fortsatt arbete med en föreningsbildning behöver sedan samlas för att undersöka styrkor, svagheter, möjligheter och risker med olika fortsatta arbetssätt och lösningar. Olika modeller behöver analyseras och andra organisationer behöver studeras.

 

 
Sidan uppdaterad: 2011-04-15.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se