Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Historik

Naturvägledning som begrepp började användas först på 1980-talet, men att visa natur har en lång historia.

Många metoder för och tankar kring naturvägledning har utvecklats under det senaste seklet. Vilka syften, behov och idéströmningar ligger bakom utvecklingen av naturinformation, naturtolkning och naturvägledning i Sverige?

Naturvägledning fanns med i grundtankarna när det svenska naturskyddet skapades kring sekelskiftet 1900. Naturskyddsföreningens portalparagraf innehöll redan 1909 orden väcka och underhålla kärleken till vår svenska natur. Då hade det redan funnits naturhistoriska museer i 170 år och botaniska trädgårdar ännu längre.  

Efter 1950 organiserades den statliga natur- och miljövården och Sveriges första naturum inrättades på 1970-talet. Naturskolorna kom på 1980-talet, då det gjordes många satsningar på naturguidning, nya utbildningar med mera. De ideella föreningarna hade en kraftig tillväxtperiod från 1950 till 1990 och nya organisationer som WWF tillkom. Man började även inse att barnen var en viktig målgrupp – bland annat skapades Skogsmulle inom Friluftsfrämjandet 1957.

 
Under 2000-talet har naturvägledning blivit en allt mer omfattande verksamhet, bland annat som resultat av att naturvård för människans skull fått en ökad betydelse. Naturvårdsverket arbetar sedan 2004 efter principen Värna-Vårda-Visa. Regeringsskrivelsen En samlad naturvårdspolitik blev avstampet för många centrala satsningar på social naturvård, friluftsliv och kunskapsspridning. På den ideella sidan kan nämnas Närnaturguiderna, där nästan 500 personer fått fortbildning sedan 2004. Inom kulturarvspedagogiken har man arbetat framgångsrikt med metoden tidsresor för att ge upplevelser av landskapet och historiska händelser.

Rapporten Naturvägledning i Sverige ger en beskrivning av de aktörer som under resans gång varit och är engagerade i naturskydd och naturvägledning.

 

Läs mer om definitionen av naturvägledning.

 

 

-

 

Sidan uppdaterad: 2016-03-18. Sidansvarig: christina.svensson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen