Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Forskare inom naturvägledning

CNV verkar för att främja forskning inom området naturvägledning/interpretation*. Här presenteras ett antal forskare som vi haft kontakt med:

Christopher Mayer har arbetat med interpretation sedan 1996 och har doktorerat i ämnet på Colorado State University. Ämnet för hans avhandling var inramningens betydelse när det gäller kvalitén på ett naturbesök. Christopher Mayer är knuten till Center for Protected Area Management (Colorado State University) men bor i Guatemala. Han arbetar som konsult med bland annat utbildning och planering och byggande av natur- och kulturstigar.  

Christopher Mayer
P.O. Box 72
Panajachel, Solola
Guatemala

humomono@yahoo.com
http://www.interprettheworld.com/

David Huxtable har sin bas i Australien men har även arbetat med ett stort projekt i Saudiarabien. Han driver sedan 1993 ett eget företag som arbetar med interpretation* och utställningar. Som forskare har han utvärderat olika utställningar och projekt och han är inte knuten till något särskilt universitet. Däremot har han undervisat på flera olika universitet. David Huxtable har en kandidatexamen i ”Applied Science in Wildlife and Park Management” och ett examensbevis i “Museum Studies”.

Melbourne:
9 Stafford Street, Northcote, Victoria, 3070
T: +61 3 9489 7027

East Gippsland:
PO Box 294, Mallacoota, Victoria, 3892
T: +61 3 51 580 778
M: 0419 592 886
http://www.lookear.net.au
dhux@lookear.net.au

Homer C Wu blev den förste i Asien att doktorera inom ämnet naturvägledning. Han studerade i USA och har samarbetat nära forskare som Dr. Sam Ham, Dr. Paul Risk och Dr. Betty Weiler. 1997 kom han tillbaka till Taiwan och har därefter utvecklat ämnet i sitt hemland.

Graduate Institute of Sustainable Tourism and Recreation Management
National Tai Chung University,
140, Min - Sheng Road, Taichung City, 403 Taiwan
TEL: 886-4-22183552       FAX: 886-4-22183550

hcwu@ms3.ntcu.edu.tw    
http://www.ntcu.edu.tw/hcwu/   (kinesiska)
http://www.ntcu.edu.tw/hcwu/9/Homer%20Wu--CV.pdf    (engelska)

Jon Kohl samarbetar med the World Heritage Centre angående planering för skyddade områden. Han arbetar även tillsammans med Fermata för att marknadsföra interpretation* som en viktig del av förvaltningen. Tillsammans med EplerWood International vill han utveckla ekoturism som ett sätt att skydda natur, utveckla samhällen och bekämpa fattigdom. Jon Kohl har sin bas framförallt i Latinamerika.

EplerWood International, Apdo. 12–2250
Tres Ríos
Costa Rica

jk-ecotourism@jonkohl.com
http://www.jonkohl.com/skills/interpretation.htm
http://www.jonkohl.com/cv-kohl-eng.pdf

Keith Hollinshead forskar inom området turism och intresserar sig för interpretation*. Han har riktat in sig på turismens psykiska, sociala och politiska aspekter snarare än de ekonomiska. Keith Hollinshead har en kandidatexamen i historia, en magisterexamen i förvaltning och en doktorandtitel i turism från Texas A&M University i USA. Han är bosatt i England och arbetar på University of Bedforshire, men har även arbetat praktiskt med förvaltning framförallt i Australien.

Division of tourism and leisure- faculty of education, sport and tourism
The university of Bedforshire – Putteridgebury – Luton, L.U.2.8.L.E England
Tel = +44 (0) 1582 - 482555;    Fax = +44 (0) 1582 - 482689 
 
Snabbadress:  157 Higham Lane: Nuneaton, Warwickshire, England C.V.11.  6. A.N.
Hemtelefon: +44 (0) 2476-385460

Khdeva@btopenworld.com
http://www.beds.ac.uk/departments/tourism/staff/keith-hollinshead

Tema Milstein är kulturforskare, och hon undersöker hur kommunikation påverkar människans relation till naturen. Kultur och natur är hennes två huvudspår. Inom sin forskning har hon arbetat med naturvägledning på olika sätt och bland annat berört ekoturism, djurparker och naturens kulturella betydelse. Frågor som hon berört är hur kunskap om naturen skapas och förmedlas? Hur påverkas och förändras kulturella och ekologiska uppfattningar genom kommunikation? Hur förändras människors självbild av kultur, miljö och kommunikation? Tema Milstein har en bakgrund som journalist och doktorerade på University of Washington.

Department of Communication and Journalism
MSC03 2240
University of New Mexico
87131-0001
tema@unm.edu
www.unm.edu/~tema

Betty Weiler har doktorerat i geografi på University of Victoria, Kanada. Titeln på hennes avhandling var "Travel and Geographic Learning, A Study of Perception and Attitude Change in a Japanese Tourist Segment". I sju år arbetade hon som professor och föreståndare på the Tourism Research Unit, Monash University.Betty Weiler har också arbetat praktiskt med parkplanering. Nu har hon sin bas i Australien.

# 1 Menzies Close
Frankston South, VIC 3199
Australia

bettyv.weiler@gmail.com

Daniel R. Tardona har arbetat praktiskt med naturvägledning i mer än 23 år. För närvarande arbetar han på the Timucuan Ecological & Historic Preserve i Jacksonville, Florida. Daniel R Tardona har varit med och utformat ett utvecklingsprogram för interpretation, samt utbildat och certifierat naturvägledare.  Han har undervisat i ”behavioral methodology” på University of North Florida, Department of Psychology. De ämnen han studerat är psykologi, geologi, zoologi och pedagogiskt ledarskap. Daniel R Tardona har även fått artiklar publicerade i olika naturtidningar och böcker. 

Daniel R. Tardona
Assistant Chief of Resource Education & Resource Interpretive Specialist United States National Park Service Timucuan Ecological & Historic Preserve
PH: 904-641-7155 ex 11
Cell: 904-545-8032

Daniel_Tardona@nps.gov
 

Christos Giannoulis har doktorerat i ämnet Environmental Policy and Management. Han är intresserad av att använda interpretation och pedagogik för att människor ska engagera sig och bli mer delaktiga i beslut angående miljön. Hur blir man medveten om och engagerad i miljöproblemen? Han har arbetat i över åtta år på Research Centre of Environmental Communication and Education och bland annat utbildat naturvägledare.

University of the Aegean
Dept of Environment
Research Centre of Environmental Education and Communication
Mytilene, 81100
Lesvos Island
Greece
Office Tel/Fax: +302251036234
Home: +302251045037
Mobile: +306977026632
E-mail: cgiannoulis@env.aegean.gr

 

* Interpretation är det engelska begrepp som ligger närmast naturvägledning och innebär att man tolkar ett sammanhang istället för att bara presentera fakta.

 
Sidan uppdaterad: 2011-08-11. Sidansvarig: Per.Sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se