Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Övrig naturvägledarlitteratur (svenska)

En stor del av naturvägledarlitteraturen är skriven på engelska, men det finns även svenska böcker inom ämnet. En del av dem presenteras här indelade i olika kategorier, tillsammans med korta beskrivningar.

 

Tolkning – en sovande jätte. Hultman, Sven-G. 1985.  Sveriges lantbruksuniversitet, Avd för landskapsvård, rapport 35.
Heltäckande om naturtolkningens principer samt ett förslag till utveckling av tolkning i Uppsala län.

Naturvägledning i Norden. 1990. Nordiska Ministerrådet. ISBN 91 7996 233 5.
Begreppen naturvägledning och naturvägledare definieras. Situationen i de nordiska länderna beskrivs och man ger förslag till utveckling av naturvägledningen.

Naturstigar – en idébok. 1984. Naturvårdsverket. Meddelande 1/1984. ISBN 91-38-08008-7.
Heltäckande praktisk handbok om naturtolkning via naturstigar (självguidande stigar).

Om grafisk design, tryckteknik och språk:

Grafisk kokbok - guiden till grafisk produktion. Johansson, Kaj, Lundberg, Peter och Rydberg, Robert. 1998.
Utförligt om den grafiska produktionskedjan med kapitel som datorn, färglära, digitala bilder, dokument, papper, trycktekniker, efterbehandling av trycksaker, juridik mm.

Klart för tryck. Hallberg, Åke. 1997. Bokförlaget Spektra AB.
Klassisk grundbok för alla som producerar eller beställer trycksaker.

Grafisk Design. Bohman, Jan och Hallberg, Åke. 1996.  Bokförlaget Spektra AB
Inarbetad lärobok för den grafiska sektorn med kapitel om bl. a. typografi, tryckmetoder, färglära, papperskännedom mm.

Typografi och grafisk design. Koblanck, Henriette. 1999.  Bonnier Utbildning.
Lärobok om klassisk typografi och grundläggande layoutfrågor, tydliga exempel.

Om skyltar, foldrar och vägvisning:

Skylta skyddad natur. En vägledning om skyltar, foldrar, vägvisning, gränsmarkering och Internet. 2003. Naturvårdsverket. ISBN 91-620-1233-9.
Handbok som redovisar Naturvårdsverkets anvisningar för de angivna typerna av information.

Skyltar för svenska kulturmiljöer.Dunér, Marianne, Rosander, Eva och Tulin, Olle. 1996.  Riksantikvarieämbetet.
Praktiskt inriktad handbok om skyltproduktion för fornlämningar.

Övrig litteratur på svenska:

Vardagsnatur – 90 arter på 14 språk
Boken Vardagsnatur presenterar 90 arter genom tecknade bilder och arternas namn på 14 olika språk. Den är utgiven av Naturskyddsföreningen Uppsala och Närnaturguiderna. Den kan beställas via hemsidan hos Studiefrämjandet i Uppsala till en kostnad av 100 kronor plus frakt.

Mer information och beställning

Nyfiken grön – en handbok för naturguider
SNF:s förlag, kan beställas här.

Friluftslivets pedagogik Britta Brügge, Matz Glantz, Sandell (red.)

Att guida grupper i naturen – en guide för naturguider Tom Danielsson

Planera för friluftsliv - natur, samhälle, upplevelser Lars Emmelin, Peter Fredman, Ebba Lisberg Jensen, Klas Sandell 

Boken bygger på aktuell forskning och ger en allmän orientering i friluftslivets historiska och kulturella bakgrund samt i de former som friluftsliv och naturturism tar sig idag. Här diskuterar författarna Lars Emmelin, Peter Fredman, Ebba Lisberg Jensen & Klas Sandell också det kommersiella friluftslivets betydelse, liksom hur man studerar besökare i friluftsområden.

Planera för friluftsliv! har kommit till på uppdrag av Naturvårdsverket och är utformad för eftergymnasiala utbildningar som rör aspekter av planering för friluftsliv, till exempel turismvetenskap, miljövetenskap och fysisk planering. Efter diskussionerna i boken följer presentationer av teorier samt användbara modeller för planering kring att forma landskapens framtid.

Boken kan beställas genom att skicka ett mail till  Carlsson Bokförlag

 
Sidan uppdaterad: 2014-06-13. Sidansvarig: christina.svensson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se