Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Målgrupper

Naturvägledare är CNV:s mycket heterogena men primära målgrupp.

Målgrupp för naturvägledarnas aktiviteter kan i sin tur variera. Benägenhet att besöka naturen och delta i naturvägledningsaktiviteter kan variera beroende på ålder, kön, socioekonomisk och etnisk bakgrund.

CNV stöttar särskilt sådan verksamhet som syftar till att tillgängliggöra naturen för grupper där ovana naturbesökare är i majoritet, se exempel till höger. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp.

Läs mer om CNV:s uppdrag.  

 

 

 

 

 

 

 
Barn och unga

Naturen är en fantastisk resurs för aktiviteter, upplevelser och lärande för barn och unga. För dig som vill arbeta med naturvägledning eller utomhuspedagogik för barn finns mycket användbart material i form av exempel på övningar, sagor och lekar, nyhetsbrev, kurser och konferenser.  Läs mer om naturvägledning för barn och unga

Människor med funktionsnedsättning

Det finns ett stort behov av naturupplevelser för alla. En undersökning från 1998 i Örebro visar att 90% av alla tillfrågade med funktionsnedsättningar vill vistas i skog och mark. Naturvägledning för personer med funktionsnedsättning kräver god kunskap och ställer vissa krav på anordnaren. Läs mer om naturvägledning för människor med funktionsnedsättning.

Människor med invandrarbakgrund

Många naturvägledare identifierar personer med invandrarbakgrund som en grupp man gärna vill nå. Det är viktigt att hålla i minnet att det inte är en grupp man talar om utan människor med helt olika bakgrund och referensramar. Läs rapporten "Naturen med andra ögon"


 

 
  
 Sidan uppdaterad: 2013-05-21. Sidansvarig: christina.svensson@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se