Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Folkhögskoleutbildningar med anknytning till naturvägledning

Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolor ger inte några akademiska högskolepoäng men på vissa av folkhögskolornas kurser studerar man på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolornas kurser. De folkhögskolekurser som berör naturvägledning skulle kunna delas in i följande grupper: guidning, turism och entreprenörskap, hantverk och friluftsliv. 


Klarälvdalens folkhögskola

Turism och uteliv

Omfattning: 1.5 år - heltid. En eftergymnasial utbildning. Omfattar 3 terminer.

Utbildningen ger deltagaren en bred grund inom aktivitetsinriktad turism och uteliv. Efter avslutad och godkänd utbildning är deltagaren "Utelivsinstruktör". Man får kunskaper om turism/turismföretag, eget företagande, marknadsföring, kommunikation, värdskap och service, aktiviteter/events, projektledning, gruppledning och guidning, uteliv och naturupplevelser under alla årstider.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Utbildningen är formad i samarbete med branschen och ger deltagaren kompetens för anställning i ett brett spektrum av funktioner och arbetsuppgifter inom turistnäringen.

Korta kurser

Klarälvdalens folkhögskola erbjuder även korta kurser inom olika områden, exempelvis instruktörsutbildningar inom flugfiske och mountainbike. Man kan också gå en naturguideutbildning på fem dagar. 

Klarälvdalens folkhögskola - hemsida

Kontaktuppgifter:

Lars Jonsson, lärare  

Telefon: 070-544 78 45
E-post: lars.jonsson@regionvarmland.se

  

Sjöviks folkhögskola

Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap (FHL)

Omfattning: 1 eller 2 år på heltid

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen, lära dig tillverka redskap och utrustning för friluftsliv – med tonvikt på naturmaterial - samt förmedla det värdefulla i mötet med naturen.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. Efter avslutad utbildning har man möjlighet att godkännas som kvalificerad vägledare inom friluftsliv. 

FHL - Expeditionskurs

Omfattning: Normalt ca 6 månader, heltid

Expeditionskursen ger möjlighet till att under längre tid, leva och färdas i naturen. I kurstiden ingår förberedelser, färd och efterarbete. Kursen är fristående, men kan ses som en naturlig fortsättning på FHL år 1 eller som en del av år 2. Expeditionskursen genomförs i FHL:s anda och skall vara fri från företagssponsring.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. 

FLH kurshemsida

Kontaktuppgifter:

Sjöviks folkhögskola (expedition) tel 0226 – 678 00
Bo Weslien (lärare) tel 070-632 23 70
Katha Blank (lärare) tel 076 – 1033501

E-post: friluftsliv.sjovik@folkbildning.net


Storumans folkhögskola

Fjälledarutbildningen

Omfattning: heltid under 2 år. Fem terminer (två höst-, två vår/vinter- samt en sommartermin). Det ingår 9 veckors praktik, uppdelat på 6 vinter- och 3 sommarveckor samt ett längre projektarbete.

Fjälledarlinjen startade 1979 och har idag 20 utexaminerade klasser om 13-20 elever. Utbildningens syfte är att yrkesutbilda kompetenta guider inom friluftsliv och äventyrssporter. Terminerna är uppdelade i temaveckor som till största del bedrivs ute. I utbildningen ingår allt från ledarskap och meteorologi till klättring och turteknik. 

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turistföretag, fjällstationer mm.

Allmän linje- inrikting fjäll och foto

Skolans placering mitt i fjällvärlden i södra Lappland ger dig goda möjligheter att skaffa kunskaper som är värdefulla när du ska vistas i skog och fjäll. Förutom utvecklade fotograferingskunskaper får du också kunskaper om människans påverkan på naturen och en inblick i det ekologiska samspelet.

Storumans folkhögskola - hemsida

Kontaktuppgifter:

Tel: 046 951-267 80​

E-post: info@fhsk.nu

 

Tornedalens folkhögskola

Naturguideutbildning

Omfattning: 1-2 år, heltidsstudier

Naturguide – Basår syftar till att ge dig en bred grund för arbete inom naturturism och förbereder dig även för att kunna tillgodogöra dig specialiseringarna skolan erbjuder efter basåret; Natur och aktivitetsguideJaktguide eller Flugfiskeguide. Du kan även välja att endast gå basåret.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turismföretag, eget företag inom turism. Utbildningen utformas i samarnete med branschen.         

Naturguideutbildningens kurshemsida

Kontaktuppgifter:

Helene Andersson (kursansvarig)

Tel: 0927-795 75

E-post: helene.andersson@tornedalen.se

  

Grebbestads folkhögskola

Allmän kurs, inriktning friluftsliv

Grebbestads folkhögskola erbjuder både allmänna och särskilda kurser. De allmänna kurserna vänder sig till den som behöver komplettera sina gymnasiebetyg. Du kan välja olika inriktningar, bland annat friluftsliv. Måndag till onsdag läser du teoretiska ämnen, torsdagar och fredagar ägnas åt friluftsliv.  

Friluftsinriktning - kurshemsida

Kontaktuppgifter: 

Gunnel Turpeinen: 0525-33095 
Patrik Engström: 0700-822610

E-post: info@grebbestads.fhsk.se

  

Hållands folkhögskola

Allmän kurs - Fjäll och friluftsliv

På Hållands folkhögskola kan du läsa allmän linje med inriktning fjäll och friluftsliv. Du ägnar 50 % av studietiden åt ditt profilval. I skolans närhet finns bland annat naturreservat, sjöar, skogar, kalfjäll, fågellokaler, liftanläggningar och skidspår. Utmärkta förutsättningar för friluftsliv! 

Profilkurser och fristående kurser - fjäll och friluftsliv

Utöver den allmäna linjen kan man läsa fristående kurser, exempelvis en ledarutbildning inom fjäll och friluftsliv. Du kan också läsa kortare kurser som "bygga stigar" och "snöland". 

Hållands folkhögskola hemsida

Kontaktuppgifter:

Tel: 0647-66 55 00
E-post: info@holland.fhsk.se  

  

Malungs folkhögskola

Fjäll- och vildmarksledarlinjen

Omfattning: 1 år

Undervisningsmomenten är framför allt praktiska till sin karaktär och större delen av kursen sker ute i naturen. 
Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. 

Friluftsliv - fördjupning på distans

Individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur. Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur. 

Kontaktuppgifter: 
Hannibal Thorsen, kursföreståndare 
E-post: hannibal.thorsen@folkbildning.net
Tel: 0280 – 143 00, 070 - 519 16 25

Malungs folkhögskola - hemsida


 
Sidan uppdaterad: 2014-01-08. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se