Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildningar med anknytning till naturvägledning hos andra organisationer

Många organisationer, knutna till såväl universitet och högskolor som samhället i övrigt, erbjuder fortbildning för yrkesverksamma eller andra engagerade i frågor som i varierande grad berör naturvägledning. Här ges endast ett litet axplock:

 

Friluften

Friluften erbjuder utbildningar inom utomhuspedagogik och friluftsliv. Här finns också tips på olika aktiviteter. 

Läs mer om Friluftens verksamhet.  

 

Nationellt Centrum för biologi och bioteknik

Hos Nationellt Centrum för biologi och bioteknik kan man beställa kurser som "Naturen runt förskolan" och "Berättelsen som pedagogiskt verktyg". 

Läs mer om utbildningarna på Nationellt Centrum för biologi och bioteknik. 

 

NCK

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) är en del av Linköpings universitet. De ger kurser speciellt inriktade mot natur- och kulturvägledning, utomhuspedagogik på grundläggande nivå och mastersnivån (avancerad eller kvalificerad nivå), svenskt och internationellt program ges.

Läs mer om utbildningarna på NCKs hemsida

 

Ekoturismskolan

Ekoturismföreningen har publicerat "ekoturismskolan" där du som ekoturismarrangör kan få goda råd.

Länk till ekoturismskolan. Utebildarna

Utebildarna anordnar bland annat konferenser utomhus och håller föreläsningar. De arbetar med affärsutveckling med naturen som arena. 

Läs mer om Utebildarna

 

Utbildning inom ideella organisationer för ideellt arbete med naturvägledning

För dig som vill arbeta ideellt med naturvägledning finns ett stort utbud av ledarutbildningar hos de ideella organisationerna. Det gäller till exempel: Friluftsfrämjandet, Svenska turistföreningen, Scouterna och Naturskyddsföreningen.

 

Utbildningar i andra länder

Som naturvägledare i Sverige finns det möjlighet att ta del av utbildning i andra länder, till exempel via internet. CNV har en webbsida med några ingångar till utbildningar i andra länder.

 
Sidan uppdaterad: 2015-08-17. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se