Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildningar med anknytning till naturvägledning hos andra organisationer

Många organisationer, knutna till såväl universitet och högskolor som samhället i övrigt, erbjuder fortbildning för yrkesverksamma eller andra engagerade i frågor som i varierande grad berör naturvägledning. Här ges endast ett litet axplock:

 

Kommunbildning

Kommunbildning erbjuder fortbildning för kommuner och landsting. Utomhuspedagogik är ett av ämnena. 

Läs mer om fortbildning inom utomhuspedagogik. 

 

Friluften

Friluften erbjuder utbildningar inom utomhuspedagogik och friluftsliv. Här finns också tips på olika aktiviteter. 

Läs mer om Friluftens verksamhet.  

 

Nationellt Centrum för biologi och bioteknik

Hos Nationellt Centrum för biologi och bioteknik kan man beställa kurser som "Naturen runt förskolan" och "Berättelsen som pedagogiskt verktyg". 

Läs mer om utbildningarna på Nationellt Centrum för biologi och bioteknik. 

 

NCK

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med kulturarv som utgångspunkt arbetar man med pedagogik och kultur, i skärningspunkten mellan kulturarvsinstitutioner, universitet och näringsliv. NCK arrangerar kurser och föreläser om fördelarna med kulturarvspedagogik och ett lärande genom kulturarvet. Kurser hålls bl a tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Läs mer om utbildningarna på NCKs hemsida

 

Ekoturismskolan

Ekoturismföreningen har publicerat "ekoturismskolan" där du som ekoturismarrangör kan få goda råd.

Länk till ekoturismskolan. Utebildarna

Utebildarna anordnar bland annat konferenser utomhus och håller föreläsningar. De arbetar med affärsutveckling med naturen som arena. 

Läs mer om Utebildarna

 
Sidan uppdaterad: 2015-01-19. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se