Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Naturvägledning med olika teman

Här kan du läsa om naturvägledning med fokus på teman

Vi har för vana att dela upp landskapet i natur och kulturmiljö. För dina besökare är det ofta mer intressant om du pekar på sammanhang mellan natur och kultur i landskapet. Läs här om hur man inom naturvägledning kan göra kopplingar mellan natur och kulturmiljöer.

Många naturvägledare är intresserade av kopplingen mellan människa och natur och hur naturvistelser kan bidra till hälsa. Läs på dessa sidor om kopplingen mellan natur och hälsa.

Ämnet geologi är alltid aktuellt - överallt. Här får du tips och inspiration om hur du kan göra det intressant.  
Läs mer om att levandegöra geologi i landskapet

Mycket händer i gränsen mellan land och vatten och inte minst under ytan.
Läs mer om exempel på naturvägledning till hav och vatten

Allemansrätten ger oss en stor arena för naturvägledning i Sverige. Du som naturvägledare bör alltid ta upp allemansrätten och vad den innebär när du visar natur. Det säkrar den för framtiden. Läs mer här hur man kan inkludera allemansrätten i naturvägledningen.

 

I CNV:s nätverk finns många olika typer av naturvägledare. Flera av dem har valt att synliggöras på CNV:s hemsida. Botanisera gärna bland dem. Är du ute efter naturvägledare verksamma inom speciella områden titta då speciellt efter de nyckelord som vissa naturvägledare har valt att ha med i sin presentation. Här är de medlemmar som valt att synliggöra sin verksamhet.  

Sidan uppdaterad: 2016-01-21. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen