Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Att utvärdera naturvägledning

En sjudande aktivitet pågår hos Sveriges naturvägledare, men en dimension som ofta saknas är systematisk utvärdering. Nu har CNV tagit fram en rapport i ämnet. Den är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill vara med och bygga en allt mer professionell naturvägledning i Sverige.

Rapporten Besökarnas röster går att beställa från Centrum för naturvägledning. Att arbeta med något man brinner för och att i direkta möten med människor uppleva hur de får nya kunskaper och perspektiv är starka drivkrafter för de allra flesta naturvägledare. Många tror också att deras verksamhet leder till ett djupare engagemang för naturen och miljön hos deltagarna.

Men hur kan vi veta vad vi faktiskt åstadkommer om vi inte utvärderar det vi gör? Självklart är magkänslan efteråt hos den som genomfört aktiviteten en tydlig signal om hur det har gått, men vad betyder det egentligen? Den enda vägen att ta reda på om du når de mål du har är att se till att formulera målen för dig själv och verksamheten och sedan följa upp hur det gick.

Genom utvärdering får man respons på kvaliteten i sitt arbete. Man får bättre förutsättningar för att sätta realistiska och mätbara mål. Man får underlag till beslutsfattare och kan förmedla erfarenheter på ett tydligare sätt. Eller kort sagt: Man får bättre koll på vad man håller på med och hur verksamheten utvecklas.

Centrum för Naturvägledning har gett ut en rapport som heter Besökarnas röster – utvärdering av naturvägledning, besökarstudier, reviewing. Rapporten är en del i det aktiva arbete med utvärdering som CNV inledde under hösten 2010. 

Ladda ner hela rapporten ”Besökarnas röster”

Läs en presentation av  varje kapitel i rapporten

Beställ en tryckt rapport genom att kontakta CNV. Den kostar 200 kr inkl moms och frakt (198 kr exkl moms). Rapporten omfattar 70 sidor och är rikt illustrerad. 

Utöver rapporten har vi även anordnat seminarier och samlat in goda exempel på utvärdering från Sverige och omvärlden. Välkommen att dela med dig av exempel och tips – allt ifrån uppföljning av den typiska besökarprofilen i ett naturområde till internationella forskningsprojekt. Kontakta Anders Arnell. 


 

Litteraturtips och goda exempel

Det finns en manual som togs fram för att samordna besökarundersökningsmetodik i naturområden i Norden och Baltikum. Projektet finansierades av Nordiska Ministerrådet och Naturvårdsverket och leddes av Metsähallitus (Forststyrelsen). Manualen fokuserar på praktiska frågor som hur besöksräkning och besökarstudier utförs, hur resultaten redovisas och hur informationen kan användas.

Ladda ner Visitor monitoring in nature areas - a manual based on experiences from the Nordic and Baltic countries
 (Nordiska Ministerrådet – Naturvårdsverket – Metsähallitus, 2007)

Samma rapport på svenska

 


CNV vill gärna lyfta fram exempel på utvärderingsprojekt som andra kan ha nytta av. Här kan du läsa mer om enkätundersökningar som genomförts i Stockholms län, samt utvärdering av en satsning på mobil naturvägledning. 

 

Utvärdering är viktigt för att veta om man uppnått sina mål.

Sidan uppdaterad: 2013-05-21. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen