Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fler metoder

Enligt den definition som CNV arbetar efter omfattar naturvägledning alla tänkbara metoder att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet.

Syftet med naturvägledning är att öka förståelsen för ekologiska och kulturella samband och för människans roll i naturen, att förbättra möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och att öka miljömedvetandet hos enskilda människor och i samhället.  

Läs mer om:

Guidning

Natur- och kulturstigar

Utställningar

Några smakprov på fler metoder och den kreativitet som kännetecknar naturvägledning i Sverige idag följer här nedan:

 
Programverksamhet som föreläsningar, berättarkvällar, bildspel och specialutflykter förekommer hos många organisationer. I ideella föreningar är detta ofta verksamhetens bas. Hos exempelvis naturum finns ofta ett programråd där lokala föreningar med flera är med och utvecklar programpunkter. Här genomförs allt från rovdjursföredrag och naturfilmvisning till insektssafari och berguvutsläpp. Berättarkvällar och föredrag är populära inslag som lockar många närboende. Rovdjursfrågorna engagerar och här ordnar flera länsstyrelser föredrag och debatter i bygderna i samarbete med markägar- och jägarorganisationer, kommner, naturföreningar med flera.

 
Temadagar och samlingsarrangemang samordnas ofta nationellt och lokalt. Exempel är Fågelskådningens Dag, De vilda blommornas dag, Naturnatten eller Hembygdens År. Under vart och ett av dessa nationella teman anordnas många lokala utflykter och guidningar. Ett välbesökt exempel på en lokal eller regional temadag är Rödingens Dag som anordnas årligen sedan 2006 i Huskvarna småbåtshamn (som ligger lättillgängligt nära E4). Tusentals människor söker sig då till Vätterns strand för att uppleva rödingens lek.

 
Skapande, skörd och marknader. Flera naturum och museer arbetar med skapande verksamhet med naturen som inspirationskälla: akvarellmålning, växtfärgning, linberedning, pilflätning med mera. Teman kring sådant man kan skörda i natur och trädgård är uppskattat, exempelvis svamputställning med rådgivning av svampkonsulent eller äppeldag med sortbestämning av kunnig pomolog. Musikarrangemang lockar nya besökare och ger en självklar koppling till lokal kultur. Naturinformation Skrylle satsar mycket på detta och har viskvällar, spelmansstämma, konserter och så kallad grön musik.

 
Mobil och digital teknik erbjuder många möjligheter att utveckla naturvägledningen. Guidning via mobiltelefon erbjuds nu på ganska många turistmål inklusive naturpärlor som Tyresta nationalpark. Naturvägledning med GPS blir allt vanligare inte minst i form av så kallad geocaching eller ”skattjakt med GPS". Naturum Getterön, länsmuseet i Varbergs fästning och världsarvet Grimetons radiostation samarbetar om handdatorer som kan lånas på turistbyrån och innehåller guide, bilder och kartor till de tre besöksmålen.

Läs mer i CNV:s rapport Naturvägledning i Sverige.

 
 

 
Sidan uppdaterad: 2013-05-21. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen