Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Ytterligare metoder för naturvägledning

Här presenteras ytterligare några naturvägledningsmetoder

Programverksamhet som föreläsningar, berättarkvällar, bildspel och specialutflykter förekommer hos många organisationer. I ideella föreningar är detta ofta verksamhetens bas. Hos exempelvis naturum finns ofta ett programråd där lokala föreningar med flera är med och utvecklar programpunkter. Här genomförs allt från rovdjursföredrag och naturfilmvisning till insektssafari och berguvutsläpp. Berättarkvällar och föredrag är populära inslag som lockar många närboende. Rovdjursfrågorna engagerar och här ordnar flera länsstyrelser föredrag och debatter i bygderna i samarbete med markägar- och jägarorganisationer, kommner, naturföreningar med flera.

 
Temadagar och samlingsarrangemang samordnas ofta nationellt och lokalt. Exempel är Fågelskådningens Dag, De vilda blommornas dag, Naturnatten eller Hembygdens År. Under vart och ett av dessa nationella teman anordnas många lokala utflykter och guidningar. Ett välbesökt exempel på en lokal eller regional temadag är Rödingens Dag som anordnas årligen sedan 2006 i Huskvarna småbåtshamn (som ligger lättillgängligt nära E4). Tusentals människor söker sig då till Vätterns strand för att uppleva rödingens lek.

 
Skapande, skörd och marknader. Flera naturum och museer arbetar med skapande verksamhet med naturen som inspirationskälla: akvarellmålning, växtfärgning, linberedning, pilflätning med mera. Teman kring sådant man kan skörda i natur och trädgård är uppskattat, exempelvis svamputställning med rådgivning av svampkonsulent eller äppeldag med sortbestämning av kunnig pomolog. Musikarrangemang lockar nya besökare och ger en självklar koppling till lokal kultur. Naturinformation Skrylle satsar mycket på detta och har viskvällar, spelmansstämma, konserter och så kallad grön musik.

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2014-10-31. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se