Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Stigar och skyltar

Med hjälp av natur- och kulturstigar får man på plats ute i landskapet information om naturen vanligtvis genom skyltar. Ibland kallas stigarna självguidande stigar.

 Det görs även stigar där man får information via audioguider på telefonen eller genom att se en film på Internet. På en del stigar når man informationen genom att använda en QR-kod. Det finns också appar till smarttelefoner som med hjälp av GPS informerar om platser när man når dem.

De flesta naturum har självguidande stigar. Flera projekt har lett till att natur- och kulturstigar av olika slag anlagt eller rustats upp. Naturvårds- och friluftstiftelserna ansvarar för regionala låglandsleder som Upplandsleden, Bohusleden eller Skåneleden.

Läs mer om vad som görs i Sverige och naturvägledares tankar kring stigen som metod i rapporten Naturvägledning i Sverige.

Inför konferensen Ute är Inne 2011 tog CNV fram Drakstigen - en naturstig för barn. Stigen är tänkt för grupper och kräver viss ledning – den är mer ett äventyr än en självguidande stig. Ladda ner Drakstigen här.

Det danska friluftsrådet har tagit fram en handbok för att anlägga stigar. Den handlar inte specifikt om naturstigar med information, men området berörs. Dessutom kan man läsa mycket om varför stigar är viktiga och hur man bör göra när man anlägger dem. Ladda ner boken Stier– inspiration til planlægning og forvaltning

  

Stigar under ytan: dyk- och snorkelleder

Tänk dig att under vattenytan ta dig runt på en självguidande stig med skyltar om havets djur, växter, skeppsvrak och annat. Du får hålla dig fast i ett handtag och borsta rent skylten med en vidhängande diskborste. Detta sätt att naturvägleda finns nu på flera platser i Sverige, ofta lättillgängligt i anslutning till badplatser och liknande. Det finns flera snorkel-/snorklingsleder Sverige: till exempel på Kollevik, Nåttarö, Björnö, i Kosterhavets nationalpark, i Skälderviken samt vid naturum Västervik. Nya kommer till varje år.

Vid Kullaberg finns en dykled, som man kan följa med på via en film på Internet.

I Axmar Blue park, utanför Gävle, finns naturvägledning om både natur och skeppsvrak. Besökare uppmanas att dyka, paddla, snorkla och simma för att lära sig både om de förlista skeppen och om mossa, tång eller alger på och i närheten av dem. 

Söderåsens nationalpark i Skåne

Upplevelsestig vid Stendörren

Läs intervjun med Johanna Öhr på Naturum Stendörren om upplevelsestigen från 2010

 

Kraxande app för stig

I nationalparken Gesäuse har man tagit fram en app. Det finns även tematiska stigar i nationalparken där appen kraxar till (som en kråka) när man ska ta fram telefonen och ta del av naturvägledning om platser. Markus Blank från nationalparken presenterade arbetet med appen på Interpret Europes konferens 2014. Ta del av hans ppt-presentation här.


Utställningsvärlden möter natur- och kulturstigen

På seminariet Utställningsvärlden möter natur- och kulturstigen i Tyresta 2008 diskuterades hur museiteknik som vanligtvis används i utställningar kan överföras till utställningar ute och till stigar.

En av seminariets slutsatser var att en mängd tekniska möjligheter kan på ett enkelt kan användas ute på plats i naturen för att fördjupa besökarens upplevelse. För att skapa en bra upplevelse är det viktigt att utgå från vad besökaren vill ha och att jobba med flera berättelser från platsen med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs mer i dokumentationen från konferensen.

På sidorna om teknik för naturvägledning hittar mer information på samma tema.


Rullande naturstig

Rullande/levande naturstig där alla är medagerande.

Så här beskrivs den: ”Denna naturstig genomförs under en vandring från punkt A till B. Deltagarna delas in i grupper om 2-4 stycken. Ledaren går först iväg med grupp 1 och stannar efter ca 50 meter vid t ex en tall. Tillsammans med deltagarna enas ledaren om något intressant att berätta (till exempel att man kan göra te av tallbarren och att drycken innehåller väldigt mycket C-vitamin). Ledaren går till station 2 samtidigt som grupp 2 går till station 1. Där berättar grupp 1 vad de lärt sig om tallbarren. Grupp 1 stannar kvar, grupp 2 går vidare till station 2 där ledaren och gruppen enas om något intressant om t ex flugsvampen (varför heter den flugsvamp). På detta sätt rullar naturstigen på.”

Den rullande naturstigen finns beskriven på sidan 10 i Germund Sellgrens skrift Att möte Linné.

 


Vandringsturism

Det finns många markerade vandringsleder runt om i Sverige. Svenska turistföreningen STF har bra tips och länkar bland annat till de två Europavandringslederna som går genom Sverige. Flera intressanta projekt pågår runt om i landet för att utveckla vandringsturism. Det finns en god potential i att utveckla naturvägledning till vandringsleder.

I Västernorrland pågår projektet Vandringsturism i Västernorrland och i Värmland driver Hushållningssällskapet projektet Värmland – en vandringsdestination. I Ammarnäs pågår ett projekt där vandringsturism utvecklas och där man satsar på att erbjuda kompetenta naturguider.


Sidan uppdaterad: 2014-09-16. Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen