Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Anders Arnell

Akademiska meriter

Jägmästarutbildning examen 1986

Huvudsakliga arbetsuppgifter, uppdrag och funktioner   

Projektledare på Centrum för naturvägledning. Driver projekt kring utvärdering av naturvägledning och är CNV:s kontaktperson för Internationella Skogsåret 2011. Redaktör för nyhetsbrevet Naturvägledaren, biträdande i verksamhetsplanering och sekreterare i CNV:s styrgrupp.

Intresseområden

Naturvägledning i brett perspektiv, naturvägledning och naturvård i skog och skogsbruk, närnatur, platsens betydelse för upplevelser och inlärning, fåglar, naturturism och friluftsliv samt samverkan av alla slag – från lokal till internationell.

 

Kontaktinformation

Anders Arnell

Projektledare

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för stad och land
      Institutionen för stad och land, Centrum för naturvägledning (CNV)

Telefon:   018-672445

E-post:   anders.arnell@slu.se

Postadress: 
Inst för stad och land, CNV, Box 7012
75007 UPPSALA

Besöksadress: 
Ulls väg 27, Uppsala

Arbetsbeskrivning:  Naturvägledning, utvärdering, skogsfrågor

Sidan uppdaterad: 2014-08-07.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen