Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Eva Sandberg

Huvudsakliga arbetsuppgifter, uppdrag och funktioner


Eva är föreståndare för Centrum för naturvägledning.

Intresseområden


Eva är intresserad av hur naturvägledning kan bidra till hållbar utveckling. Betydelsen av att stärka människors intellektuella och känslomässiga kontakt med och förståelse för människans förhållande till naturen och kulturlandskapet. Samt av hur naturvägledningen kan skapa värden både för den enskilde och samhället inom områden som naturvård, friluftsliv, landsbygdsutveckling, företagande och hälsa. Eva har engagerat sig mycket i naturvägledningens bidrag till ökad naturkontakt för barn och vuxna i urban och tätortsnära natur.

Tidigare uppdrag


Eva är biogeovetare från Stockholms universitet. Hon har tidigare varit verksam i Stockholms län som initiativtagare till och projektledare för Naturskyddsföreningens guideverksamhet Storstockholms naturguider och i den nationella styrgruppen för utbildningsprojektet Närnaturguiderna. För Naturskyddsföreningen har hon också bland annat drivit en kampanj för biologisk mångfald i staden.

Utöver detta har hon också arbetat som konsult för Länsstyrelsen i Stockholm och Naturvårdsverket. Bland annat som redaktör för informationsmaterial om natur, med metodstudier om och besöksundersökningar i naturreservat samt utvärdering av naturvägledning. Hon har också arbetat som projektledare för Stiftelsen Skansen och som naturguide både i Sverige och utomlands.

Undervisning

Eva deltar vissa år som föreläsare och kursledning vid CNV:s kurs Naturvägledning för yrkesverksamma (3hp) som ges i samverkan med Avdelningen för miljökommunikation vid institutionen för stad och land.

Akademiska meriter


Stockholms universitet

Biologisk geovetenskaplig linje 120 p 1988 – 1994
Vetenskapsinformation och Praktisk svenska 40 p 1993-1994

Stockholm University

Bachelor's Program in Biology-Earth Sciences, (3 years) 180 hp, 180.0 credits 1988 - 1994
Research information and professional writing (1 year) 60 hp. 1993 -1994
Swedish glaciology (7,5 hp), 1993
Urban ecology (7,5 hp), 2000.

Mitt CV

 

Kontaktinformation

Eva Sandberg

Föreståndare

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för stad och land
      Institutionen för stad och land, Centrum för naturvägledning (CNV)

Telefon:   018-672447, 073-7304057

E-post:   eva.k.sandberg@slu.se

Postadress: 
Inst för stad och land, CNV, Box 7012
75007 UPPSALA

Besöksadress: 
Ulls väg 27, Uppsala

Arbetsbeskrivning:  Naturvägledning - Nature interpretation Förståndare Centrum för naturvägledning

Sidan uppdaterad: 2014-08-07.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen