Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Verksamhet

Den definition av naturvägledning som ligger till grund för verksamheten formulerades i början av 1990-talet av Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv:

”Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.”

”Med naturen menas här både landskapets natur- och kulturgivna element. ”

Verksamheten 2014

CNV:s verksamhetsplan 2014 beslutades i april 2014 enligt den överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU som upprättades våren 2012.

Överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU om Centrum för naturvägledning 2012.
Här finns CNV:s aktuella uppdrag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CNV hade perioden 2007 - 2012 ett brett uppdrag som innefattade allt från att initiera forskning till att stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet. Läs mer om det tidigare uppdraget här. Prioritering skedde enligt följande: här. 

Läs om CNV:s verksamhet 2012.
Läs om CNV:s verksamhet 2010 och 2011.
Läs om CNV:s tidigare verksamhet.
Läs om CNV:s långsiktiga mål.

 

Naturvårdsverket har utvärderat CNV:s arbete och resultatet finns presenterat i en rapporten Naturvägledning i centrum. Ladda ner rapporten här. 

Pågående projekt

 


 


CNV:s styrgrupp

CNV har sedan 2013 en rådgivande grupp bestående av: Ewa Bergdahl, Klas Sandell, Lena Johansson och Per Wallsten. Under 2007 till 2011 hade CNV en styrgrupp med följande medlemmar.

 


Medarbetare

CNVs kansli är för närvarande bemannat med fyra personer.  Läs mer om CNV:s personal.


Publikationer

CNV ger bland annat ut rapporter, informationsblad och böcker. Läs mer om CNV:s publikationer här.


Sidan uppdaterad: 2014-11-06. Sidansvarig: eva.k.sandberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se