Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Verksamhet

Den definition av naturvägledning som ligger till grund för verksamheten formulerades i början av 1990-talet av Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv:

”Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.”

”Med naturen menas här både landskapets natur- och kulturgivna element. ”

Verksamheten 2013

CNV:s verksamhetsplan 2013 beslutas i februari 2013 enligt den överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU som upprättades våren 2012.

Överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU om Centrum för naturvägledning 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CNV hade perioden 2007 - 2012 ett brett uppdrag som innefattade allt från att initiera forskning till att stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet. Läs mer om det tidigare uppdraget här. Prioritering skedde enligt följande: här. 

Läs om CNV:s verksamhet 2012.
Läs om CNV:s verksamhet 2010 och 2011.
Läs om CNV:s tidigare verksamhet.
Läs om CNV:s långsiktiga mål.

 

Naturvårdsverket har utvärderat CNV:s arbete och resultatet finns presenterat i en rapporten Naturvägledning i centrum. Ladda ner rapporten här. 

 

Läs mer om CNV på Naturvårdsverkets hemsida

Pågående projekt

CNV stödjer arbetet med ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider. Läs mer här.

CNV satsar även på att utvecka metoder för utvärdering av naturvägledning.

CNV deltar i ett projekt som går ut på att få barn, unga och barnfamiljer att hitta ut i skyddade områden. Läs mer här.


 


CNV:s styrgrupp

CNV:s styrgrupp 2007 - 2011 utsågs av SLUs rektor. Läs här vilka som ingick i styrgruppen. 2013 kommer en referensgrupp att inrättas.


 


Medarbetare

CNVs kansli är för närvarande bemannat med fyra personer.  Läs mer om CNV:s personal.


Publikationer

CNV ger bland annat ut rapporter, informationsblad och böcker. Läs mer om CNV:s publikationer här.


Sidan uppdaterad: 2013-05-21. Sidansvarig: eva.k.sandberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen