Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Tjäderstigen i Tyresta

I Tyresta nationalpark har naturstigen "Tjäderstigen" anlagts i samarbete mellan Stiftelsen Tyrestaskogen, Länsstyrelsen i Stockholms län och Centrum för naturvägledning. Stigen ska locka 9 – 13 åringar till området i en form där natur- och kulturstigen möter äventyrsstigen.

CNV har deltagit i planering av projektet tillsammans med Stiftelsen Tyrestaskogen och Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektets mål är att utveckla naturvägledning för gruppen 9 - 12-åringar i Tyresta nationalpark / naturreservat. Primärt genom anläggning av Tjäderstigen "en lättillgänglig och lustfyllt skogsupplevelse med lek och äventyr som möjliggör att lära sig mer om natur och kultur". Projektet riktar sig till barn, unga och familjer. Hela eller del av aktiviteter bör även passa skolklasser och fritidsverksamhet.

Länsstyrelsen är särskilt intresserade av erfarenheterna för utveckling av liknande stigar / aktiviteter för målgruppen också i andra skyddade naturområden i Stockholms län. CNV arbetar för att stimulera naturvägledning i Sverige för barn, unga och familjer generellt och kommer att ta ett särskilt ansvar för utvärdering och att sprida resultat och erfarenheter till naturvägledare nationellt och i norden.  

"Tjäderstigen" invigdes i september 2013.

För mer information, kontakta Eva Sandberg.

 


 

 

Examensarbete


Jennie Månsson, före detta student vid Landskapsarkitektprogrammet vid SLU Ultuna, skrev våren 2011 sitt examensarbete om hur man kan attrahera barn och unga till Tyresta nationalpark och naturreservat – ”From Tyresta with love”.

Sidan uppdaterad: 2014-03-17. Sidansvarig: erika.hagegard@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se