Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Projektlista 2002-2004

Vissa av nedanstående projekt finansieras endast delvis av SLU

Omsättning av växtnäringsämnen och kretslopp

 • Effekter av skorpbrytning (broddharvning) på våren i höstsäd
 • Gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodlingen
 • Kaliumdynamiken i ekologisk växtodling – med tonvikt på vall 
 • Nyckeltal på ekologiska gårdar
 • Projektstöd till ekologiska försöks- och nätverksgårdar
 • Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor
 • Växtföljd med trädgårds- och jordbruksgrödor där växtresterna återförs som rötrest

Ekologiska odlingssystems ekologi och växtskydd

 • Icke-kemisk ogräsreglering i radodlade grödor
 • Knöltillväxt och skördeutveckling hos olika potatissorter i ekologisk odling
 • Kvalitetsbrödsäd 
 • Marktäckning med plast i samband med sådd av radodlade grödor
 • Oljeväxtodling
 • Reglering av kvickrot genom konkurrens och avslagning
 • Vallfröodling
 • Åkerböna och lupin till mogen skörd

Optimering av produktionssystem med husdjur

 • Baljväxtreglering via sortblandningar av rajgräs och vitklöver för ensilage och bete
 • Ekogris – ett tvärvetenskapligt forsknings- program inom ekologisk svinproduktion
 • Foderintag av käringtand och vitklöver hos stallutfodrade köttraskvigor
 • Åkerböna i samodling med vårvete som helsäd – avkastning och fodervärde
 • Åkerböna och lupin i samodling med stråsäd
 

Sidan uppdaterad: 2014-03-06. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se