Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Projektlista 2005-2008

Vissa av nedanstående projekt finansieras endast delvis av SLU

Omsättning av växtnäringsämnen och kretslopp

 • Efterverkanseffekter av olika system för användning av gröngödslingsgrödor
 • Kvävefixering i rödklöverrika vallar
 • Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter
 • Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel
 • Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar - förbättring av växtnäringshushållningen

Odlingssystems ekologi och växtskydd

 • Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i tomatodling
 • Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö
 • Höstrapsodling i en bädd av vitklöver
 • Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke
 • Snabbare uppkomst och knölutveckling i ekologisk potatisodling genom en utvecklad förgroningsteknik
 • Sprutteknikens betydelse vid användning av oljor och/eller såpor mot skadegörare i frukt- och bärproduktion
 • Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning

Optimering av produktionssystem med husdjur

 • Hampafrö - proteinkvalitet och fettsyramönster
 • Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor
 • Optimering av ekologiska foder för fjäderfä
 • Tanniner i vallfodret för ökad kväveeffektivitet i ekologisk mjölkproduktion
 • Åkerböna/vårvete som helgrödesensilage till mjölkkor

 

 

Sidan uppdaterad: 2014-03-06. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se