Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Projektlista 2008-2010

Vissa av nedanstående projekt finansieras endast delvis av SLU

 

Odlingssystems ekologi och växtskydd, omsättning av växtnäringsämnen

 • Fruktodling – nya ogräsbekämpningsmetoder
 • Höstraps – förfrukts- och platsanpassad kvävetillförsel
 • Oljerättika och senap – sjukdomssanerare med stor potential
 • Potatis – snabbare uppkomst och knölutveckling genom en utvecklad förgroningsteknik
 • Kål och lök – skydd mot skadeinsekter genom nyttjande av synergieffekter
 • Säker ärtodling – en nyckelfaktor i ekologiskt jordbruk
 • Tomater – tillgången på kväve och fosfor
 • Tussilago – kontrollstrategier i ekologisk odling
 • Åkertistel – utvärdering av ett skärande redskap
 • Äpplen – förbättrad kvalitet och lagringsduglighet

 

Optimering av produktionssystem med husdjur

 • Ekologiska slaktgrisar – lägre kväveförluster och bättre hygien på betongytor utomhus
 • Majs – ogräsbekämpning i ekologisk odling
 • Mjölkproduktion baserad på vall och spannmål - avkastning och metanproduktion
 • Vallfoder - bättre näringsvärde till mjölk- och köttproduktion
 • Vallfrö -utveckling av ekologisk utsädesproduktion
 • Vitklöverfrö och rödklöverfrö - ökad biologisk mångfald ger förbättrad pollinering
 

Sidan uppdaterad: 2014-03-06. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se