Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Projektlista 2011-2013

Vissa av nedanstående projekt finansieras endast delvis av SLU EkoForsk

 

Odlingssystems ekologi och växtskydd, omsättning av växtnäringsämnen

 • Blåbär i tunnlar - näringsupptagning och växtskydd
 • Grönsaksodling - förlängd groningstid i kombination med falska såbäddar och fördröjd sådd
 • Klöverfröodlingar - artspecifika doftsubstanser för kontroll av klöverspetsviveln
 • Kvickrot - tidsoptimerad stubbearbetning och putsning av fånggröda
 • Multifunktionella mellangrödor 
 • Ogrässkäraren - avslagning av åkertistel och baldersbrå i höstvete och frövallar
 • Stråsäd - lokalanpassade sorter för kvalitet i odling och produkt
 • Tomatodling - balanserad gödsling
 • Åkerböna - odlingssäkerhet hos sortblandningar
 • Äpplen - skydd mot lagersjukdomar

Optimering av produktionssystem med husdjur

 • Mjölk på bara vall och spannmål
 • Mjölkproduktion - förbättrad proteinförsörjning för en bättre miljö och ökad lönsamhet
 • Musslor som foderråvara till slaktkycklingar.
 • Rödsjuka - varför drabbas ekologiska värphöns
 • Slaktgrisar - förbättrad benhälsa genom val av faderras
 • Spolmaskens spridningsvägar på ekologiska värphönsgårdar
 

Sidan uppdaterad: 2014-03-06. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se