Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

EPOK:s uppdragsprojekt och forskare

EPOK har forskare kopplade till centret, deras uppdrag är forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation.

Forskarnas uppdrag hos EPOK omfattar 25 procent av en heltid. Uppdragen är indelade i dessa områden:

Gris och fjäderfä
Stefan Gunnarsson, Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara 

Idisslare
Birgitta Johansson
, Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara 

Växtskydd
Ulf NilssonEkologi, Lantbruksentomologi  SLU Uppsala

Växtnäring
Eva Salomon, JTI – Jordbrukstekniska Institutet, Uppsala

Livsmedelskvalitet och hälsoeffekter 
Axel Mie, Karolinska Institutet

Ekonomi och marknad (ej pågående)

Systemanalys av miljöpåverkan och resurshushållning
Cecilia Sundberg och Elin Röös (delar på uppdraget), Inst för energi och teknik, SLU, Uppsala

Ekosystemtjänster (ej pågående)
Camilla Winqvist jobbar numer som miljöstrateg i Heby kommun.

 

Resultat

Uppdragsprojekten ger upphov till en mängd olika resultat. De flesta uppdrag resulterar i en kunskapssyntes. Därutöver produceras också faktablad och andra publikationer förutom alla seminarier och workshops som har arrangerats på vägen.

Allt tryckt material återfinns under Publikationer, det kan vara Synteser, Faktablad eller Övriga publikationer. Under rubriken Seminarier finns också en hel del dokumentation.

Sidan uppdaterad: 2015-03-18. Sidansvarig: Pelle.Fredriksson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se