Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Systemanalys av miljöpåverkan och resurshushållning

Uppdraget inom systemanalys innebär kunskapsförmedling och forskningsinitiering inom områdena miljöpåverkan och resursanvändning. Uppdraget delas av Cecilia Sundberg och Elin Röös. Inledningsvis kommer vårt uppdrag att inriktas på ämnena klimat och energi. När det gäller klimatpåverkan kommer vi att sammanställa kunskap och fortsätta diskutera den ekologiska odlingens roll i ett förändrat klimat; främst när det gäller att producera livsmedel med minskade utsläpp men också hur jordbruket kan förbereda sig för kommande effekter av klimatförändringar. När det gäller energifrågan kommer vi att förmedla kunskap om olika förnybara energikällors möjligheter och begränsningar. Vi kommer att föra ut kunskap kring hur det ekologiska jordbruket kan bli självförsörjande på energi i form av drivmedel, el och värme. När det gäller både klimat och energi kommer vi att fokusera på svenska förhållanden men även ta med det globala perspektivet och fortsätta diskussion om vad vi väljer att använda vår mark till.

 
Sidan uppdaterad: 2011-09-09.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen